استخدام رئيس بازاريابي، متخصص كارشناس بازاريابي و رئيس تامين و همراهي در تهران

امروز نشان شده نشان كردن

استخدام همگام خودرو آسيا

مرجع متخصصين ايران

شركت همگام خودرو آسيا جهت تكميل كادر خود در استان تهران از متخصصان و اعضاء ماهر و علاقمند با لحاظ موارد ذيل دعوت به همكاري مي نمايد.

عنوان شغلي شرايط احراز
رئيس بازاريابي
 • جنسيت: آقا
 • نوع همكاري: تمام وقت
 • تحصيلات: حداقل متخصص كارشناسي مرتبط
 • سابقه كار: حداقل پنج سال مرتبط
 • سن: حداكثر 40 سال
 • ساكن تهران
متخصص كارشناس بازاريابي
 • جنسيت: آقا
 • نوع همكاري: تمام وقت
 • تحصيلات: حداقل متخصص كارشناسي مرتبط
 • سابقه كار: حداقل سه سال مرتبط
 • سن: حداكثر 40 سال
 • ساكن تهران
رئيس تامين و همراهي
 • جنسيت: آقا
 • نوع همكاري: تمام وقت
 • تحصيلات: حداقل متخصص كارشناسي مرتبط
 • سابقه كار: حداقل پنج سال مرتبط
 • سن: حداكثر 40 سال
 • ساكن تهران

 

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر عنوان شغلي به رايانامه زير ارسال نمايند.
به دليل حجم بالاي دريافت رزومه و و عناوين مختلف شغلي رزومه هاي بدون عنوان شغلي بررسي نمي شود.