استخدام متخصص كارشناس حسابداري در پارس آزماي طب در تهران

امروز نشان شده نشان كردن

استخدام پارس آزماي طب

شركت پارس آزماي طب جهت تكميل كادر خود در استان تهران از متخصصان و اعضاء ماهر و علاقمند با لحاظ موارد ذيل دعوت به همكاري مي نمايد.

عنوان شغلي شرايط احراز مزايا
متخصص كارشناس حسابداري
 • جنسيت: آقا، خانم
 • نوع همكاري: تمام وقت
 • مدرك تحصيلي: متخصص كارشناسي و متخصص كارشناسي ارشد حسابداري
 • سابقه مرتبط: 7 سال در شركت هاي توليدي و پخش
 • آشنايي كافي با حسابداري صنعتي و قيمت تمام شده
 • آشنايي كافي با حسابداري مالياتي و قوانين مربوطه
 • آشنايي با رسيد، حواله، قسمت گذاري،صدور سند مصرف ، جذب دستمزد و سربار و محاسبه بهاي تمام شده
 • ثبت اطلاعات هفتگي،ماهانه و سه ماهه
 • آشنايي كافي با مفاهيم حسابداري فروش
 • آشنايي با نرم افزار هاي پخش
 • آشنايي با حسابداري انبار
 • پرداخت حقوق منظم و به موقع
 • سرويس اياب و ذهاب
 • بيمه تكميلي
 • اضافه كار
 • هدايايي مديريتي
 • پرداخت وام

 

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به رايانامه زير ارسال نمايند.