استخدام 7 عنوان شغلي در يك شركت مهندسين مشاور در تهران

ديروز نشان شده نشان كردن

يك شركت مهندسين مشاور در زمينه نفت و گاز در استان تهران در انديشه متخصصين دارد جهت همكاري به صورت پاره وقت با سابقه مكفي از دپارتمان هاي ذيل دعوت به عمل آورد:

عنوان شغلي شرايط احراز
متخصص كارشناس برق
 • جنسيت: آقا، خانم
 • نوع همكاري: پاره وقت
 • با سابقه مكفي
متخصص كارشناس ابزار دقيق
 • جنسيت: آقا، خانم
 • نوع همكاري: پاره وقت
 • با سابقه مكفي
متخصص كارشناس پاپينگ
 • جنسيت: آقا، خانم
 • نوع همكاري: پاره وقت
 • با سابقه مكفي
متخصص كارشناس فرايند
 • جنسيت: آقا، خانم
 • نوع همكاري: پاره وقت
 • با سابقه مكفي
متخصص كارشناس سيويل و سازه
 • جنسيت: آقا، خانم
 • نوع همكاري: پاره وقت
 • با سابقه مكفي
متخصص كارشناس مكانيك
 • جنسيت: آقا، خانم
 • نوع همكاري: پاره وقت
 • طراحي ساخت مخازن
 • با سابقه مكفي
متخصص كارشناس اچ بك
 • جنسيت: آقا، خانم
 • نوع همكاري: پاره وقت
 • رشته مكانيك
 • با سابقه مكفي

 

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به رايانامه زير ارسال نمايند.

اطلاعات تماس

رايانامه hrinfo1354@gmail.com