استخدام متخصص كارشناس يا كاردان علوم آزمايشگاهي در شهر قدس

۲ روز قبل نشان شده نشان كردن

استخدام آزمايشگاه تشخيص طبي نامي

مرجع متخصصين ايرانlogo

آزمايشگاهي معتبر و تخصصي تشخيص طبي نامي واقع در شهر قدس جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد علاقمند و معتقد به كار تيمي واجد شرايط زير به صورت تمام وقت و پاره وقت دعوت به همكاري مي نمايد.

عنوان شغلي شرايط احراز مزايا
متخصص كارشناس يا كاردان علوم آزمايشگاهي
  • جنسيت: آقا، خانم
  • به صورت تمام وقت و پاره وقت  
  • اولويت استخدام با كاردان يا متخصص كارشناس علوم آزمايشگاهي مي باشد
  • براي افرادي كه داراي تجربه كار نيستند ولي شرايط استخدام را دارند آزمايشگاه امكان آموزش را فراهم نموده است
  • براي افرادي كه مدرك مرتبط ولي غير علوم آزمايشگاهي دارند، امكان آموزش وجود دارد
  • حداقل زمان حضور پرسنل پاره وقت پنج ساعت است
 
  • حقوق و مزاياي تمامي افرادي كه از بدو استخدام مهارت كافي جهت انجام كار داشته باشند، شامل حقوق و مزاياي مصوب قانون كار و بيمه به همراه ساير مزايا و پاداش سازماني خواهد بود
  • سطح پاداش و پرداختي براساس معيارهايي چون دانش، مهارت و عملكرد افراد تعيين و پرداخت ميشود

 

از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را به رايانامه زير ارسال نمايند.