استخدام پتروشيمي ها در سال ۹۹

ديروز ۳۷ انديشه متخصصين

استخدام پتروشيمي ها در سال ۹۹

اخبار و استخدام‌هاي پتروشيمي ها به محض اعلام توسط مراجع رسمي در اين صفحه اطلاع رساني ميگردد. بديهي ميباشد شما با مراجعه روزانه به اين صفحه مي توانيد علاوه بر مطالعه تمام اخبار و استخدام هاي پتروشيمي ها ، آشنايي با سوالات و منابع مطالعاتي استخدام پتروشيمي ها و منابع مصاحبه استخدامي، در جريان استخدام جديد نيز قرار بگيريد. در ادامه با كليك بر روي هر لينك فهرست مطالب به بخش مربوطه هدايت ميشويد.

صفحات استخدامي پتروشيمي ها
منابع و سوالات مفيد استخدام پتروشيمي ها
سوالات متداول

فهرست اخبار استخدام پترو شيمي ها


استخدام شركت پتروشيمي بندرامام خميني (ره) (اطلاعيه جديد)

استخدام شركت پتروشيمي بندرامام خميني (ره) اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي بندرامام خميني (ره) به ...
۱۰ اسفند ۹۹

استخدام شركت پتروشيمي شازند (اطلاعيه جديد)

استخدام شركت پتروشيمي شازند اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي شازند به محض اعلام توسط مراجع رسمي د...
۲۶ بهمن ۹۹

استخدام شركت پتروشيمي مرواريد

استخدام شركت پتروشيمي مرواريد اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي مرواريد به محض اعلام توسط مراجع رس...
۱۱ بهمن ۹۹

استخدام شركت پتروشيمي مهاباد (اعلام نتايج)

استخدام شركت پتروشيمي مهاباد اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي مهاباد به محض اعلام توسط مراجع رسمي...
۱۱ بهمن ۹۹

استخدام شركت پتروشيمي جم (استخدام جديد)

استخدام شركت پتروشيمي جم اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي جم به محض اعلام توسط مراجع رسمي در اين ص...
۰۲ دي ۹۹

استخدام شركت پالايش نفت تبريز (اعلام نتايج)

استخدام شركت پالايش نفت تبريز اخبار و استخدام‌هاي شركت پالايش نفت تبريز به محض اعلام توسط مراجع رسم...
۱۴ آبان ۹۹

استخدام پتروشيمي هنگام و آپادانا خليج فارس (اطلاعيه جديد)

استخدام پتروشيمي هنگام و آپادانا خليج فارس اخبار و استخدام‌هاي پتروشيمي هنگام و آپادانا خليج فارس ب...
۱۲ مهر ۹۹

استخدام شركت پتروكيمياي ابن سينا سال ۹۹(اطلاعيه جديد)

استخدام شركت پتروكيمياي ابن سينا اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروكيمياي ابن سينا به محض اعلام توسط مرا...
۳۰ شهريور ۹۹

استخدام شركت پالايش نفت شيراز (اطلاعيه جديد)

استخدام شركت پالايش نفت شيراز اخبار و استخدام‌هاي شركت پالايش نفت شيراز به محض اعلام توسط مراجع رسم...
۱۶ شهريور ۹۹

استخدام شركت پالايش نفت اصفهان (زمان دريافت كارت)

استخدام شركت پالايش نفت اصفهان اخبار و استخدام‌هاي شركت پالايش نفت اصفهان به محض اعلام توسط مراجع ...
۲۰ مرداد ۹۹

استخدام شركت پتروشيمي تبريز (اطلاعيه جديد)

استخدام شركت پتروشيمي تبريز اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي تبريز به محض اعلام توسط مراجع رسمي در...
۱۹ اسفند ۹۸

استخدام شركت پتروشيمي اميركبير (اعلام نتايج)

 استخدام شركت پتروشيمي امير كبير اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي اميركبير به محض اعلام توسط مراج...
۰۶ اسفند ۹۸

استخدام شركت پالايش نفت لاوان (اعلام نتايج)

استخدام شركت پالايش نفت لاوان اخبار و استخدام‌هاي شركت پالايش نفت لاوان به محض اعلام توسط مراجع رسم...
۲۴ تير ۹۸

استخدام شركت صنايع پتروشيمي سبلان(سهامي خاص) (اعلام نتايج)

استخدام شركت صنايع پتروشيمي سبلان(سهامي خاص) اخبار و استخدام‌هاي شركت صنايع پتروشيمي سبلان به محض ا...
۱۹ خرداد ۹۸

استخدام شركت توسعه پليمر‌پادجم (اعلام نتايج)

استخدام شركت توسعه پليمر‌پادجم اخبار و استخدام‌هاي شركت توسعه پليمر‌پادجم به محض اعلام توسط مراجع ر...
۱۲ اسفند ۹۷

استخدام شركت پتروشيمي بوعلي سينا (اخبار ويژه)

استخدام شركت پتروشيمي بوعلي سينا اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي بوعلي سينا به محض اعلام توسط مرا...
۲۳ بهمن ۹۷

استخدام شركت پتروشيمي مسجد سليمان (دعوت به همكاري)

استخدام شركت پتروشيمي مسجد سليمان اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي مسجد سليمان به محض اعلام توسط ...
۰۸ بهمن ۹۷

استخدام شركت پتروشيمي مياندوآب (استخدام جديد)

استخدام شركت پتروشيمي مياندوآب اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي مياندوآب به محض اعلام توسط مراجع ر...
۱۵ دي ۹۷

استخدام پالايشگاه نفت بندرعباس

استخدام پالايشگاه نفت بندرعباس اخبار و استخدام‌هاي پالايشگاه نفت بندرعباس به محض اعلام توسط مراجع ...
۱۱ آذر ۹۷

استخدام پتروشيمي ايلام سال ۹۹ (اخبار ويژه)

استخدام پتروشيمي ايلام اخبار و استخدام‌هاي پتروشيمي ايلام به محض اعلام توسط مراجع رسمي در اين صفحه...
۱۴ آبان ۹۷

استخدام شركت پتروشيمي كيمياي پارس خاورميانه (اطلاعيه جديد)

استخدام شركت پتروشيمي كيمياي پارس خاورميانه اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي كيمياي پارس خاورميانه...
۲۳ مهر ۹۷

استخدامي شركت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس (اطلاعيه جديد)

استخدامي شركت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس اخبار و استخدام‌هاي شركت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس ب...
۱۱ مهر ۹۷

استخدام شركت پتروشيمي خراسان (اعلام نتايج)

استخدام شركت پتروشيمي خراسان اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي خراسان به محض اعلام توسط مراجع رسمي ...
۲۲ خرداد ۹۷

استخدام شركت پتروپالايش كنگان (نتايج نهايي مصاحبه)

استخدام شركت پتروپالايش كنگان اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروپالايش كنگان به محض اعلام توسط مراجع رسم...
۲۷ فروردين ۹۷

استخدام پتروشيمي كردستان (اعلام اسامي)

استخدام پتروشيمي كردستان اخبار و استخدام‌هاي پتروشيمي كردستان به محض اعلام توسط مراجع رسمي در اين...
۱۸ اسفند ۹۶

استخدام شركت پتروشيمي آبادان (اخبار ويژه)

استخدام شركت پتروشيمي آبادان اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي آبادان به محض اعلام توسط مراجع رسمي...
۰۹ اسفند ۹۶

استخدام شركت پتروشيمي در منطقه عسلويه (اخبار ويژه)

استخدام شركت پتروشيمي در منطقه عسلويه اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي در منطقه عسلويه به محض اعل...
۰۹ اسفند ۹۶

استخدام شركت پالايش نفت كرمانشاه سال ۹۶

شركت پالايش نفت كرمانشاه اخبار و استخدام‌هاي شركت پالايش نفت كرمانشاه به محض اعلام توسط مراجع رسمي ...
۲۶ ارديبهشت ۹۶

استخدام شركت پتروشيمي مارون (اعلام نتايج)

استخدام شركت پتروشيمي مارون اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي مارون به محض اعلام توسط مراجع رسمي ...
۰۲ بهمن ۹۵

استخدام شركت پتروشيمي باختر

استخدام شركت پتروشيمي باختر اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي باختر به محض اعلام توسط مراجع رسمي در...
۱۵ ارديبهشت ۹۵

استخدام شركت پتروشيميايي تخت جمشيد (كليه اخبار و اطلاعيه ها)

استخدام شركت پتروشيميايي تخت جمشيد اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيميايي تخت جمشيد به محض اعلام توسط...
۰۶ تير ۹۴

استخدام شركت پالايش نفت تهران (اطلاعيه مهم)

استخدام شركت پالايش نفت تهران اخبار و استخدام‌هاي شركت پالايش نفت تهران به محض اعلام توسط مراجع رس...
۰۳ خرداد ۹۴

استخدام شركت پتروشيمي رازي (اسامي نهايي)

آگهي استخدام شركت پتروشيمي‌ رازي اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي رازي به محض اعلام توسط مراجع رس...
۲۶ اسفند ۹۳

استخدام شركت پتروشيمي شهيد تندگويان (اعلام نتايج)

استخدام شركت پتروشيمي شهيد تندگويان اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي شهيد تندگويان به محض اعلام ت...
۱۳ مرداد ۹۳

استخدام شركت پتروشيمي خارگ

 استخدام شركت پتروشيمي خارگ اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي خارگ به محض اعلام توسط مراجع رسمي در ...
۲۰ اسفند ۹۲

استخدام شركت پترو پارس

استخدام شركت پترو پارس اخبار و استخدام‌هاي شركت پترو پارس به محض اعلام توسط مراجع رسمي در اين صفحه...
۱۲ اسفند ۹۲

استخدام شركت پتروشيمي كارون در بندر امام خميني

استخدام شركت پتروشيمي كارون در بندر امام خميني اخبار و استخدام‌هاي شركت پتروشيمي كارون در بندر امام...
۲۷ فروردين ۹۲

لينكهاي مفيد براي استخدام در سازمانهاي دولتي

فرصت هاي شغلي تفكيك شده منطقه اي

۳۷ انديشه متخصصين براي استخدام پتروشيمي ها در سال ۹۹

لطفا سوالات و هم انديشي ها خود را بيان كنيد