استخدام نيروي هوايي ارتش در سال ۹۹

۳۹ روز قبل ۲۴۳۷ انديشه متخصصين

استخدام نيروي هوايي ارتش

اخبار و استخدام‌هاي نيروي هوايي ارتش به محض اعلام توسط مراجع رسمي در اين صفحه اطلاع رساني ميگردد. بديهي ميباشد شما با مراجعه روزانه به اين صفحه مي توانيد علاوه بر مطالعه تمام اخبار و استخدام هاي نيروي هوايي ارتش، آشنايي با سوالات و منابع مطالعاتي استخدام نيروي هوايي ارتش و منابع مصاحبه استخدامي، در جريان استخدام جديد نيز قرار بگيريد. در ادامه با كليك بر روي هر لينك فهرست مطالب به بخش مربوطه هدايت ميشويد.

خبر ۳ آبان ۹۹ - آگهي جذب و عضويابي مقطع افسر پيماني و متخصص علمي و تجربي نيروي هوايي ارتش

نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در ادامه راه نوراني شهيدان والامقام و به منظور حفظ تماميت ارضي ميهن عزيز اسلامي از بين جوانان مومن، متعهد و علاقه‌مند، داراي روحيه انقلابي، ولايتمداري، سلحشوري، استكبارستيزي، از جان‌گذشتگي، ايثارگري و بسيجي،به صورت افسر پيماني-كارمندي علمي و تجربي پيماني همرزم مي‌پذيرد.
(الف) شرايط عمومي:
(۱) متدين به دين مبين اسلام.
(۲) تابعيت جمهوري اسلامي ايران(ايراني الاصل بودن و عدم سابقه تابعيت بيگانه).
(۳) ايمان به انقلاب اسلامي و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن.
(۴) اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه.
(۵) كساني كه به عنوان عضو به نيروي هوايي ارتش ج . ا . ا مي‌پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسداري از استقلال، تماميت ارضي، نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و ادامه راه شهيدان، آمادگي خدمت در هر يك از يگان هاي تابعه نهاجا متناسب با نياز سازماني را داشته باشند.
(۶) شاخصه‌هاي تدين، انقلابي بودن، روحيه ايثار و فداكاري و انگيزه خدمتي بعنوان يك اصل در همه مراحل مورد توجه قرار مي‌گيرد .
(۷) سپردن تعهد كافي مبني بر پرداخت دو برابر هزينه‌هاي دوره آموزشي در صورت استعفاء يا اخراج برابر قوانين و مقررات ارتش ج . ا . ا.
(۸) شرط سني براي داوطلبان افسري پيماني (جدول الف) و متخصصي علمي(جدول ب) حداكثر ۲۸ سال (متولدين ۲۸/۰۷/۷۱ به بعد . به استثناي مدارك دكتري كه ۳۰ سال و پليس هوايي ۲۶ سال مي باشد) و جهت داوطلبان متخصصي تجربي (جدول ج) حداكثر ۲۶ سال (متولدين ۲۸/۰۷/۷۳ به بعد) مي باشد. (در صورت انجام خدمت سربازي مدت خدمت دوره ضرورت به حداكثر سن داوطلبان اضافه مي‌شود همچنين فرزندان شهداء، آزادگان از كار افتاده كلي و جانبازان از كار افتاده كلي از شرط سن و معدل معاف مي باشند، ارائه مدرك معتبر از بنياد شهيد و امور ايثارگران در اينخصوص الزامي مي باشد ).
(۹) دارا بودن سلامت جسم و روان برابر معاينات پزشكي.
(۱۰) فقدان محكوميت موثر كيفري و محكوميت ناشي از اقدام عليه امنيت كشور، انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران.
(۱۱) عدم عضويت يا وابستگي و هواداري از احزاب، گروه ها و سازمان‌هاي سياسي.
(۱۲) عدم معروفيت به فساد اخلاقي برابر ضوابط گزينش.
(۱۳) استخدام افراد به منظور مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام بر اساس نياز سازمان مي باشد.
(ب)شرايط اختصاصي:
(۱) داشتن مدرك تحصيلي متناسب با تخصص هاي پيش بيني شده جهت داوطلبين افسري وكارمند علمي (جداول الف و ب) با حداقل معدل ۱۴ .
(۲) دارا بودن ديپلم مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش مرتبط با تخصص هاي متخصص تجربي(جدول ج) و در صورت داشتن ديپلم غير مرتبط، ارائه گواهينامه مهارت متخصص از مراكز آموزش متخصص و حرفه اي در راستاي رشته نام نويسيي الزامي مي باشد.
(۳) داوطلباني كه قبلاً بصورت پيماني در نيروهاي مسلّح خدمت نموده اند نمي توانند مجدداً بصورت پيماني استخدام گردند.
(۴) استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارائه مستندات دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي ناجا مي باشد (استخدام مشمولين غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است).
(۵) سپردن تعهد خدمتي برابر مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران .
(۶) موفقيت در آزمون ورودي، معاينات پزشكي، آمادگي جسماني و صلاحيت هاي گزينشي و ... . ضمناً جهت داوطلبان رشته هاي متخصصي تجربي، قبولي در آزمون عملي از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.
(۷) نداشتن تعهد خدمتي يا استخدامي به دستگاه‌هاي دولتي و بخش خصوصي.
نكاتي كه ضروري است داوطلبان گرامي به آن توجه كافي مبذول نمايند :
(۱) تعيين نوع استخدام (رسمي / پيماني) بر اساس نياز سازماني نهاجا صورت مي پذيرد.
(۲) در هر مرحله از گزينش كه مشخص گردد داوطلب فاقد شرايط اعلام شده مي باشد بلافاصله از ادامه مراحل گزينش وي جلوگيري بعمل خواهد آمد.
(۳) مدت قرارداد نظاميان پيماني ۵ سال و متخصصان پيماني ۶ سال مي باشد ليكن كاركنان مربوطه پس از اتمام دوره پيماني در صورت نياز نهاجا، تمايل فردي و احراز شرايط لازم، وفق مقررات جاري از پيماني به رسمي تبديل وضعيت خواهند شد.
(۴) خدمت كاركنان پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي گرديده و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت رها شوند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.
(ج) امتياز ها:
۱ـ مدت آموزش براي داوطلبان افسري پيماني (جدول الف) حداقل ۹ ماه شبانه روزي و براي داوطلبان متخصصي (جداول ب و ج) حداقل دو ماه شبانه روزي مي باشد و در اين مدت كليه هزينه ها از قبيل : وسايل كمك آموزشي ، خوراك پوشاك، بهداشت و درمان و اسكان به عهده نيروي هوايي خواهد بود و همچنين ماهيانه مبلغي بعنوان حقوق برابر قوانين و مقررات جاري به آنان پرداخت خواهد شد.
۲- كليه پذيرفته شدگان پس از اتمام دوره آموزش به درجه / رتبه مصوب نائل و از امتيازات مربوط به طرح نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت، وام هاي مصوب، كارت اعتباري حكمت، بيمه خدمات درماني، بيمه عمر و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات موجود برخوردار خواهند شد.
تبصره: در خصوص اعطاء امتيازات مربوطه به عائله تحت تكفل مستخدمين، وفق ضوابط جاري اقدام خواهد شد.
(د) مدارك مورد نياز براي نام نويسي:
۱ـ ۳ قطعه عكس ۴×۳ پشت نويسي شده.
۲- اصل و روگرفت مدرك تحصيلي مرتبط يا گواهي موقت پايان تحصيلات براي افسران وكارمندان علمي.
۳- اصل و روگرفت مدرك ديپلم مرتبط براي متخصصان تجربي و در صورت نداشتن ديپلم مرتبط، ارائه مدرك ديپلم غير مرتبط به همراه گواهي مهارت متخصص و حرفه اي از مراكز آموزش متخصص و حرفه اي الزامي مي باشد.
. تبصره: درج معدل در مدارك تحصيلي (موقت يا دائم) الزامي مي باشد.
۴- اصل شناسنامه و يك سري روگرفت از تمامي صفحات .
۵- اصل و روگرفت كارت ملي يا ابلاغيه شماره ملي .
۶- اصل و روگرفت كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت يا برگه اعزام به خدمت يا گواهي اشتغال به تحصيل .
۷- واريز مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ريال (هفتصد هزار ريال) به حساب شماره ۵۱۵۱۵۷۹۱۰۰۰۰۵ بانك سپه به نام درآمد حاصل از جذب و گزينش دانشجو آجا و ارائه اصل فيش واريزي در زمان نام نويسي. (ضمناً مبلغ واريزي به هيچ عنوان قابل استرداد نمي باشد).
۸- خانواده درجه يك شهداء ، جانبازان ، آزادگان ، فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح و داوطلبان عضو بسيج فعال بايستي هنگام نام نويسي اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذيصلاح دال بر مشموليت خود را ارائه نمايند.
۹- ارائه تصاوير اسكن شده شناسنامه و كارت ملي ، وضعيت نظام وظيفه ، مدرك تحصيلي و نامه مربوط به امتيازات مصوب (فرزندان" شهيد ، جانباز، آزاده ، نظامي"و بسيج فعال ) در قالب لوح فشرده به مسئول دفاتر استخدام (هر كدام از تصاويراسكن شده با پسوند JPG.* و حداكثر ظرفيت ۲۰۰كيلو بايت ).
۱۰-دارندگان مداركي كه مشمول طرح مي باشند به هنگام نام نويسي روگرفت گواهي اتمام طرح و يا معافيت از آن را ارائه نمايند.
* شايان ذكر است اصل مدارك ارائه شده جهت نام نويسي صرفاً جهت رويت مسئولين دفاتر استخدام مي باشد و پس از بررسي در زمان نام نويسي عيناً به داوطلبين اعاده مي گردد.
(ه) نحوه نام نويسي:
داوطلبان لازم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارك خواسته شده از تاريخ ۹۹/۰۷/۲۸ الي ۹۹/۸/۲۸در ايام هفته از ساعت (۸:۰۰ الي ۱۳:۰۰) و دوشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها از ساعت (۸:۰۰ الي ۱۱:۰۰) حضوراً به يكي از حوزه‌هاي نام نويسي اشاره شده زير مراجعه و پس ازتحويل مدارك نسبت به نام نويسي اقدام نمايند. بديهي است به مداركي كه از طريق پست ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
تبصره : در صورت تكميل ظرفيت قبل از اتمام مهلت تعيين شده، نام نويسي متوقف خواهد شد.
(و) نشاني دفاتر استخدامي براي نام نويسي:
۱- تهران : ميدان امام حسين (ع )- خيابان دماوند - خيابان شهيد غفاري نسب (حجت) - فرماندهي آموزشهاي هوايي شهيد خضرائي- دايره گزينش و استخدام - تلفن: ۳۵۷۴۳۴۱۳ ۰۲۱ و ۳۵۷۴۳۲۸۴ ۰۲۱ و ۳۵۷۴۳۲۷۵ ۰۲۱ .
۲- شيراز : درب اول پايگاه – جنب تالار پارس – دفتر استخدام – تلفن :۰۷۱۳۷۲۰۹۳۵۷
۳- اصفهان : خيابان گلخانه - چهار راه نيروي هوايي- جنب مسجد امام خميني(ره)– دفتر استخدام– تلفن :۰۳۱۳۴۱۳۳۹۲۳
۴- تبريز : ميدان آذربايجان – پايگاه هوايي شهيد فكوري – دفتر استخدام– تلفن : ۰۴۱۳۱۴۲۵۶۷۳
۵- همدان :شهرستان كبودر آهنگ – پايگاه هوايي شهيد نوژه – ساختمان هتل H – جنب دفتر سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح - دفتر استخدام – تلفن :۰۸۱۳۵۵۵۲۷۲۴
۶- دزفول : پايگاه وحدتي – بين دزفول و انديمشك – دفتر استخدام– تلفن : ۰۶۱۴۲۴۲۰۳۲۹-۰۹۱۶۶۴۳۷۳۰۱
۷ - بوشهر: پايگاه هوايي شهيد ياسيني – ميدان شهداي پايگاه – درب جنوبي پايگاه – دفتر استخدام– تلفن ۳۱۵۴۸۳۰۰ ۰۷۷
۸- بندر عباس : بلوار علي ابن ابيطالب ( ع ) – پايگاه شهيد عبدالكريمي – جنب سالن مهمان- دفتر استخدام– تلفن: ۰۷۶۳۲۱۵۲۶۱۰ - ۰۹۳۶۹۱۴۹۴۶۹
۹- محمودآباد: كيلومتر۶ جـاده محمودآبـاد به فريدونكنـار – روبروي روسـتاي درياسر – مجتمع آموزشي نجـات خدمه – دفتر استخدام نيروي هوايي– تلفن: ۰۲۱۳۵۷۴۴۴۴۱
۱۰- كرمان – خيابان شهيد مصطفي خميني(ره)-كوچه شماره ۱۰ – دفتر استخدام - تلفن :۰۳۴۳۲۸۲۲۳۷۳
۱۱- مشهد: انتهاي خيابان فدائيان اسلام (نخريسي)– روبروي دفتر مركزي مترو -دفتر استخدام منطقه پدافند هوايي شمال شرق – جنب بانك سپه – تلفن : ۰۵۱۳۳۴۴۲۸۲۸
۱۲- كرمانشاه: بلوار شهيد كشوري – بعد از ترمينال كاوياني - نرسيده به ميدان امام خميني(ره)- دفتر استخدام
۱۳- چابهار: شهرستان كنارك - روبروي دادگستري- درب ورودي پايگاه برادران شهيد دل حامد- دفتر استخدام تلفن: ۰۵۴۳۱۹۲۷۰۴۲
۱۴- اميديه: جاده اميديه به رامشير – قبل از شهرستان رامشير – پايگاه مقدم شهيد اردستاني- درب جبهه- هتل ستاره- دفتر استخدام- تلفن : ۰۶۱۴۳۵۹۹۱۲۹
۱۵- بيرجند – كيلومتر ۲ جاده بيرجند به مشهد – روبروي شركت نفت – دفتر استخدام پايگاه هوايي شهيد حسيني بيرجند تلفن ۰۵۶۳۲۳۲۱۴۹۴

(چ) زمان و مكان برگزاري آزمون ورودي:

محل و زمان برگزاري آزمون با توجه به شيوع بيماري كرونا، در صورت برگزاري آزمون مراتب متعاقباً از طريق سايت نهاجا و دفاتر استخدامي اطلاع رساني خواهد شد.
مواد  امتحاني داوطلبين طيف هاي افسري (جدول الف) و متخصص علمي ( جدول ب) دروس تخصصي هر رشته ، زبان انگليسي، رايانه، اطلاعات عمومي، هوش
داوطلبين طيف متخصصي تجربي  (جدول ج) معلومات مرتبط با تخصص، ادبيات فارسي، دين و زندگي، اطلاعات عمومي، هوش

جدول الف) طرح استخدام تخصص هاي افسري پيماني وفق مقررات ماده ۳۳ قانون آجا :

رديف مقطع رشته تحصيلي و گرايش تعداد/نفر استخدام جنسيت نوع  استخدام ماهيت
۱ دكتري دكتري رياضي ۲ مرد نظامي پيماني
۲ متخصص كارشناس دستگاه هاي حرارتي و برودتي ۳ مرد نظامي پيماني
۳ متخصص كارشناس تربيت بدني ۳ مرد نظامي پيماني
۴ متخصص كارشناس حقوق ۲ مرد نظامي پيماني
۵ دكتري حرفه اي پزشك عمومي ۳ مرد نظامي پيماني
۶ متخصص كارشناس پرستار عمومي ۱۳ مرد نظامي پيماني
۷ متخصص كارشناس فيزيو تراپي ۲ مرد نظامي پيماني
۸ متخصص كارشناس علوم و صنايع غذايي ۳ مرد نظامي پيماني
۹ متخصص كارشناس مديريت خدمات بهداشت و درمان ۲ مرد نظامي پيماني
  جمع ۳۳ مرد نظامي پيماني

جدول ب) طرح استخدام متخصصي علمي پيماني :

رديف مقطع تحصيلي رشته تحصيلي و گرايش تعداد/نفر جنسيت نوع استخدام ماهيت استخدام يگان  بدو خدمت
۱ دكتراي حرفه اي پزشك عمومي ۳ مرد و زن كارمندي پيماني دزفول، بوشهر، چابهار
۲ متخصص كارشناس پرستار  عمومي ۱۲ زن كارمندي پيماني ۷  نفر تهران ،۱ نفر تبريز، ۲ نفر دزفول، ۲ نفر بوشهر
۳ ديپلم پليس هوايي ۴ زن كارمندي پيماني چابهار، بندر عباس، بوشهر، اصفهان
۴ جمع ۱۹ مرد و زن كارمندي پيماني -

جدول ج) طرح استخدام متخصصي تجربي رسمي و پيماني:

رديف مقطع تحصيلي تخصص تعداد/نفر جنسيت ماهيت استخدام نوع استخدام يگان بدو خدمت
۱ ديپلم بسته بندي اجناس و اقلام ۶ مرد پيماني كارمندي بندر عباس، مشهد، شيراز، اصفهان، بوشهر،چابهار
۲ ديپلم شستشوي وسايل پرنده ۶ مرد پيماني كارمندي تبريز، دزفول، بوشهر،         بندر عباس،چابهار،بيرجند
۳ ديپلم رنگ آميزي و نقاشي وسايل پرنده ۶ مرد پيماني كارمندي ۲ نفر شيراز،تبريز، همدان، اصفهان، بوشهر
۴ جمع ۱۸ مرد پيماني كارمندي -

 

فرصت هاي شغلي متخصصين ايران نيروي هوايي ارتش
منابع مطالعاتي براي مصاحبه استخدامي نيروي هوايي ارتش
در اين بخش تمام منابع مطالعاتي براي مصاحبه آزمونهاي استخدامي شامل مصاحبه عقيدتي و سياسي، روانشناختي، تخصصي و ... گردآوري شده است. شما ميتوانيد با مراجعه به هر لينك مورد انديشه متخصصين مطالب موجود را مطالعه نماييد.
لينكهاي مفيد و متخصصدي استخدام نيروي هوايي ارتش
در اين بخش به منظور دسترسي بهتر، صفحات مهم و متخصصدي ليست شده است شما مي توانيد در صورت نياز به هر صفحه بر روي لينك مورد انديشه متخصصين كليك نماييد.
آرشيو مطالب پيشين نيروي هوايي ارتش
آرشيو مطالب پيشين و سالهاي گذشته مربوط به استخدامي نيروي هوايي ارتش در اين قسمت ليست شده است، لطفا در صورت تمايل به مطالعه از پيوست هاي مربوط به سال مورد انديشه متخصصين خود استفاده بفرماييد
سوالات متداول

براي مطالعه تجربيات متخصصان شبكه اجتماعي از آزمون تا مصاحبه اينجا كليك كنيد

۲٬۴۳۷ انديشه متخصصين براي استخدام نيروي هوايي ارتش در سال ۹۹

لطفا سوالات و هم انديشي ها خود را بيان كنيد