استخدام نهاد رياست جمهوري سال ۹۹ (دريافت كارت)

ديروز ۳۱۶۹ انديشه متخصصين

استخدام نهاد رياست جمهوري

اخبار و استخدام‌هاي سازمان نهاد رياست جمهوري به محض اعلام توسط مراجع رسمي در اين صفحه اطلاع رساني ميگردد. بديهي ميباشد شما با مراجعه روزانه به اين صفحه ميتوانيد علاوه بر مطالعه تمام اخبار و استخدام هاي نهاد رياست جمهوري، آشنايي با سوالات و منابع مطالعاتي استخدام نهاد رياست جمهوري و منابع مصاحبه استخدامي، در جريان استخدام جديد نيز قرار بگيريد. در ادامه با كليك بر روي هر لينك فهرست مطالب به بخش مربوطه هدايت ميشويد.

خبر ۱۸ اسفند ۹۹ - دريافت كارت آزمون استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران سال ۹۹

 ضمن آرزوي موفقيت تيم «مرجع متخصصين ايران» براي متخصصان شركت كننده در آزمون استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران سال ۱۳۹۹ به اطلاع ميرسانيم،لينك دريافت كارت آزمون فعال گرديد.

آزمون مذكور صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۱ در شهرستانهاي تهران و اصفهان برگزار مي‌شود.

براي دريافت كارت آزمون اينجا كليك نماييد

خبر ۱۶ اسفند ۹۹ - اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره‌ تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران - سال ۱۳۹۹

به اطلاع شركت كنندگان در آزمون استخدامي سازمان انرژي اتمي در سال ۱۳۹۹ مي‌رساند كه آزمون مذكور صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۱ در شهرستانهاي تهران و اصفهان برگزار مي‌شود. فرآيند برگزاري آزمون صبح از ساعت ۸:۳۰ آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان ساعت ۸:۰۰ صبح بسته خواهد شد، لذا متقاضيان مي‌بايست قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر باشند.

الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون

لينك مربوط به كارت و برگ راهنماي شركت در آزمون از روز سه ­شنبه ۹۹/۱۲/۱۹ بر روي درگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار مي‌گيرد و متقاضيان مي‌توانند با وارد كردن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، شماره ملي، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و تهيه پرينت كارت شركت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعيين شده بر روي پرينت كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

ب‌ - درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، متقاضيان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

۱- چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي ۱، ۲، ۴، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۱۱، ۱۲، ۱۵و۱۶ (شامل : نام خانوادگي ، نام ، تاريخ تولد، شماره شناسنامه ، كدملي، دين، سهميه ۵ درصد ايثارگران ،شاغل قراردادي/نام دستگاه/ ، تاريخ فارغ التحصيلي و معدل آخرين مقطع تحصيلي كارت شركت در آزمون شما وجود دارد لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ ۹۹/۱۲/۲۱ منحصراً به درگاه سازمان سنجش به نشاني: ( www.Sanjesh.org) قسمت ويرايش اطلاعات مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نماييد.

۲- درصورتي كه نسبت به موارد ذيل معترض مي باشيد ضروري است در روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ از ساعت ۸:۳۰ الي ۱۲ و ۱۴ الي ۱۷ با همراه داشتن مدارك مربوطه (كارت ملي واصل شناسنامه عكسدار) به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول مدرج در بند «ج» اين اطلاعيه مراجعه نماييد. در غير اين صورت مطابق ضوابط با شما رفتار خواهد شد:

۲-۱- چنانچه نسبت به بند ۳ ، ۸ ، ۹ ، ۱۳ و ۱۴ (جنسيت، معلوليت، نيازمند منشي، مقطع تحصيلي و عنوان رشته تحصيلي) معترض هستيد.

۲-۲- چنانچه كارت شركت در آزمون شما فاقدعكس است و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله اشتباه عكس، فاقد مهر بودن عكس، واضح نبودن عكس و ... مي باشد.

۲-۳- چنانچه شماره داوطلبي شما چه به صورت عددي و يا به صورت حروف، ناخوانا مي‌باشد.

يادآوري۱: در مورد سهميه ۲۵ درصد ايثارگران (بند ۱۰) به اطلاع مي‌رساند هيچ گونه ويرايشي براي اين بند انجام نمي‌گيرد.

ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر متقاضي بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود متقاضي تكميل گرديده، در انديشه متخصصين گرفته شده است.

يادآوري۲: متقاضيان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.

ج - آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون

در صورت بروز اشكال در تهيه پرينت از كارت شركت در آزمون و يا مشاهده مغايرت در اطلاعات مندرج در كارت ورودي با اطلاعات ثبت‌نامي و يا هريك از موارد مندرج در بند «ب» فوق، متقاضيان مي‌توانند از ساعت ۸:۳۰ صبح الي۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ بعد از ظهر الي ۱۷:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط (مطابق جدول ذيل) مراجعه و نسبت به اصلاح و رفع اشكال احتمالي كارت خود اقدام نمايند.

استان شهر محل رفع نقص آدرس
تهران تهران دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره تهران : خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، بن بست شاهرود
اصفهان اصفهان دانشگاه اصفهان اصفهان: ميدان آزادي،خيابان دانشگاه، درب شمالي دانشگاه اصفهان، ساختمان ستاد آزمونها

 

د- زمان و محل برگزاري آزمون

آزمون همه متقاضيان صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۱ برگزار مي‌گردد و فرآيند برگزاري آزمون صبح از ساعت ۸:۳۰ همان روز خواهد بود. آدرس محل برگزاري آزمون بر روي پرينت كارت شركت در آزمون متقاضيان درج شده است.

ه‍‍ ـ يادآوري هاي مهم‌

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون‌، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.

۲- در ورودي ِحوزه ­هاي امتحاني نيم ساعت قبل از شروع فرآيند آزمون بسته خواهد شد، لذا متقاضيان لازم است قبل از بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحاني حاضر باشند.

۴- هر متقاضي براي حضور در جلسه آزمون بايد چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد. رد و بدل كردن اين موارد در جلسه آزمون تخلف محسوب مي‌شود.

۵- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارك امتحاني ماهيتاً از مصاديق تخلّف و تقلّب محسوب مي گردد و با متقاضيان متخلف برابر با قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري رسيدگي و برخورد خواهد شد.

۶- متقاضيان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله پيجر، تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، جزوه، جزوه رايگان، ماشين‌حساب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با متقاضيان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند« ح » آمده است، رفتار خواهد شد.

۷- حوزه هاي آزمون از تحويل گرفتن هرگونه وسايل اضافي از جمله تلفن همراه، ماشين حساب، كيف دستي، ساك دستي، جزوه رايگان، جزوه و ... معذور مي باشند، بنابراين اكيدا توصيه مي شود به غير از موارد اعلام شده در اطلاعيه پرينت كارت و برگ راهنماي شركت در آزمون و اوراق تشخيص هويتي از همراه داشتن ساير وسايل جداً خودداري شود.

۸- به همراه داشتن تلفن همراه حتي بصورت خاموش در جلسه آزمون موجب محروميت از گزينش در آزمون خواهد شد.

۹- براي بازرسي بدني و تطبيق عكس با فرد متولي همكاري كنيد.

و- دستورالعمل بهداشتي، فاصله ­گذاري اجتماعي و الزامات بهداشتي

براساس، آخرين اطلاعات درباره راه­هاي انتشار ويروس كرونا و مخاطرات احتمالي آن در حوزه­ هاي برگزاري آزمون، انتظار مي­رود موارد زير را مدانديشه متخصصين قرار داده و براي حفظ سلامتي خود، ساير متقاضيان و خانواده­ هاي محترم خود، آن را رعايت كنيد:

۱- زمان مناسب منزل تا حوزه امتحاني را برآورد و به موقع در محل آزمون حضور يابيد. حوزه برگزاري آزمون از ساعت ۷:۰۰ صبح روز برگزاري آزمون آماده حضور شما خواهد بود.

۲- براي پيشگيري از تجمع، حضور خود را به دقايق پاياني موكول ننماييد.

۳- از تردد بي­ مورد در محل آزمون جداً خودداري نماييد.

۴- هنگام ورود و خروج به حوزه با ديگر متقاضيان فاصله مناسب (حداقل يك متر) را حفظ نماييد.

۵- همراه داشتن ماسك ۳ لايه معمولي (بدون فيلتر) و استفاده صحيح از آن (از بالاي بيني تا زير چانه)، از ابتداي ورود به حوزه برگزاري آزمون تا پايان برگزاري آزمون و خروج از حوزه امتحاني الزامي مي‌باشد.

۶- در زمان استقرار در محل صندلي از صحبت كردن با ساير متقاضيان مجاور جداً خودداري نماييد.

۷- از تماس دست­ها با چشم، دهان و بيني در حين آزمون جداً خودداري نماييد.

۸- هنگام عطسه يا سرفه كردن از دستمال كاغذي استفاده نماييد. در صورتي كه دستمال وجود نداشت از قسمت داخلي آرنج استفاده كنيد.

۹- در صورت داشتن سوال ضروري از عوامل اجرايي در طول برگزاري آزمون حتما با رعايت فاصله مناسب و داشتن ماسك اقدام به صحبت نماييد.

۱۰- در پايان آزمون تا زمان اعلام خروج از سالن توسط عوامل اجرايي همچنان بر صندلي خود مستقر باشيد.به پيامهايي كه حاوي نكات اجرايي و بهداشتي است و درجلسه آزمون از بلندگو پخش مي شود با دقت گوش كرده و به آن عمل كنيد.

۱۱- سعي كنيد از تماس دست با سطوحي كه اغلب لمس مي­شود نظير صندلي­ها، دستگيره درب­­ها و شيرآلات سرويس بهداشتي و... خودداري نموده و از دستمال كاغذي استفاده كنيد.

ز- اقدامات لازم براي متقاضيان مبتلا به بيماري كرونا:

- تكميل فرم خوداظهاري ويژه همه متقاضيان آزمون:

همه متقاضيان اين آزمون لازم است از روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ به سامانه خوداظهاري بيماري كرونا به آدرس https://salamat.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به تكميل فرم خوداظهاري، اقدام نمايند. اطلاعات متقاضيان نزد وزارت بهداشت محفوظ است.

نحوه اقدام متقاضيان مبتلا به بيماري كرونا:

متقاضياني تا روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ با استناد به مدارك پزشكي مبتلاي قطعي به ويروس كرونا هستند مي‌بايست با رعايت ضوابط بهداشتي در تاريخ ۹۹/۱۲/۲۰ با مراجعه به باجه رفع نقص (طبق مندرجات بند «ج» همين اطلاعيه) گواهي يا تاييديه بيمارستان را به مسئول باجه ارائه نمايند تا تمهيدات لازم براي برگزاري آزمون آنها بعمل آيد.

ح - قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري

ماده ۵- تخلفات و جرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:

الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه­هاي حافظه‌دار.

ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون متقاضي را از انديشه متخصصين علمي خدشه دار سازد از قبيل:

۱- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.

۲- تباني با متقاضيان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سئوال براي تخلف در آزمون.

۳- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي متقاضي اصلي.

ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاه­هاي حافظه‌دار.

د- كمك به متقاضي خارج از ضوابط برگزاري آزمون براي پاسخ به سئوالات.

ه‍- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به متقاضيان يا استفاده غير مجاز از آنها.

و- هرگونه تغيير غيرمجاز سئوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي متقاضيان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشاي سئوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.

ح- خريد يا فروش سئوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سئوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.

ماده ۶- هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازات­هاي زير را درباره متخلفان دارند:

الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار كتبي با درج در پرونده متقاضي و اعلام به مراجع ذي­ربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.

ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (۵): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي متقاضي در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.

تبصره- آراي هيات‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) اين قانون قابل تجديد انديشه متخصصين خواهي در هيات تجديد انديشه متخصصين رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.

ماده ۷- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هيات‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ريا ل تا يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.

ماده ۸ – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد، موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.

ماده ۹- رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيات‌هاي انتظامي اعضاي هيات علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.

ماده ۱۰- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازات­هاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود، و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي هستند.

ماده ۱۱- چنانچه با بررسي‌هاي متخصص و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي متقاضيي و سوابق تحصيلي وي مغايرت­هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تاييد هيات‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از متقاضي در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين متقاضي، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيات بدوي است.

ماده ۱۲- هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي متقاضيان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشاركت داشته باشد، مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها، علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز، به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند، و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره- در مورد آموزشگاه­هايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذي­ربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.

ط- نحوه اعلام گزارش تقلب و تخلفات

انديشه متخصصين به حساسيت آزمون مقتضي است تمامي اخبار و اطلاعات مرتبط با تخلف و تقلب در اين آزمون را با مراجعه به درگاه سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org (قسمت گزارش تخلف در آزمون ها) و يا صندوق پست الكترونيكي (رايانامه) به نشاني Hefazatazmon@sanjesh.org و يا با شماره تلفن هاي ۰۲۶۳۶۱۸۲۱۵۱ و ۰۲۶۳۶۱۸۲۱۵۲ به اداره كل حراست و حفاظت آزمون هاي اين سازمان منعكس نماييد.

ي ‍ - نحوه ارسال درخواست و يا ارتباط با سازمان سنجش آموزش كشور

باتوجه به عدم پذيرش حضوري متقاضيان به منظور جلوگيري از شيوع ويروس كرونا و در جهت تسريع در بررسي و ثبت درخواستها به صورت الكترونيكي، متقاضيان مي­توانند به سيستم پيشخوان خدمات الكترونيكي سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس: http://darkhast.sanjesh.org مراجعه و درخواست خود را به همراه مستندات لازم ثبت نمايند. پس از ثبت درخواست، براي متقاضي شماره نامه و كدرهگيري از طريق پيام كوتاه ارسال مي­شود. متقاضيان مي­توانند پس از دريافت شماره و كد رهگيري از طريق پيام كوتاه، به پورتال رهگيري الكترونيكي مكاتبات به آدرس: http://rahgiri.sanjesh.org وارد و از آخرين وضعيت درخواست خود مطلع شوند.

ضمناً متقاضيان درصورت لزوم مي‌توانند سئوال يا سئوالات خود را از با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور و يا در روزها و ساعات اداري با شماره ‌تلفن‌ ۴۲۱۶۳-۰۲۱ در ميان بگذارند.

خبر ۱۲ بهمن ۹۹ - اصلاحيه و تمديد نام نويسي آمون استخدامي سازمان علمي و تحقيقاتي وابسته به نهاد رياست جمهوري سال ۱۳۹۹

اطلاعيه سازمان علمي و تحقيقاتي وابسته به نهاد رياست جمهوري درباره اصلاح عنوان آزمون و دستگاه پذيرنده، تمديد مهلت نام نويسي و اصلاحات مربوط به شغل محل هاي دفترچه راهنماي نام نويسي آزمون سال ۱۳۹۹

پيرو انتشار دفترچه راهنماي نام نويسي در تاريخ ۹۹/۱۱/۰۶ ، به اطلاع متقاضيان اين آزمون مي‌رساند با توجه به اصلاحات اعلام شده به شرح ذيل و به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از متقاضياني كه تا اين تاريخ (۹۹/۱۱/۱۲) براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه بتوانند تا پايان روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۴ نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند. ضمناً متقاضياني كه قبلا نسبت به ثبت‌نام اقدام نموده اند، در صورت تمايل تا مهلت در انديشه متخصصين گرفته شده (۹۹/۱۱/۱۴)، مي‌توانند به درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org مراجعه، و نسبت به ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند. لازم به تاكيد است مهلت اعلام شده به هيچ وجه قابل تمديد نمي‌باشد. لذا ضرورت دارد متقاضيان در زمان تعيين شده نسبت به نام نويسي و يا ويرايش اقدام نمايند.

اصلاحات دفترچه راهنماي نام نويسي

۱- عنوان آزمون به آزمون استخدامي سازمان انرژي اتمي ايران سال ۱۳۹۹ اصلاح مي‌گردد و پذيرش متقاضيان استخدام براي سازمان فوق انجام خواهد شد.

۲- اصلاحات مربوط به شرايط احراز تحصيلي شغل محل ها:

۲-۱- رشته تحصيلي زمين شناسي (كد ۳۰۵۴۸) با مقطع تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس به شرايط احراز كد شغل محل ۱۰۰۰۶ اضافه مي گردد.

۲-۲- مقطع رشته تحصيلي اقتصاد (كد ۳۰۰۶۳) از مقطع ليسانس به مقطع تحصيلي فوق ليسانس در كد شغل محل ۱۰۰۲۸ اصلاح مي گردد.

۲-۳- رشته تحصيلي مهندسي فناوري اطلاعات (كد ۳۱۲۸۰) با مقاطع تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس به شرايط احراز كد شغل محل ۱۰۱۰۲ اضافه مي گردد.

۲-۴- رشته تحصيلي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي (كد ۳۱۴۶۵) با مقاطع تحصيلي ليسانس و فوق ليسانس به شرايط احراز كد شغل محل ۱۰۱۰۷ اضافه مي گردد.

۳- اصلاحيه مربوط به شرايط اختصاصي شغل محل (۱۰۰۵۲):

به شرايط اختصاصي شغل محل (۱۰۰۵۲) عبارت «الزاماً داراي مدرك متخصص كارشناسي متخصص (مواد يا مكانيك) و متخصص كارشناسي ارشد هسته اي چرخه سوخت يا راكتور» فوق اضافه مي گردد.

خبر ۶ بهمن ۹۹ - استخدام سازمان علمي و تحقيقاتي وابسته به نهاد رياست جمهوري سال ۹۹

سازمان علمي و تحقيقاتي وابسته به نهاد رياست جمهوري در انديشه متخصصين دارد تا با توجه به مجوزهاي اخذ شده، به منظور تامين سرمايه انساني متخصص و متعهد مورد نياز به صورت قراردادي، آزمون استخدامي را برگزار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند درصورت داشتن شرايط اعلام شده براي شركت در اين آزمون نام نويسي نمايند

بخش اول: شرايط عمومي متقاضيان

۱ -داشتن تابعيت ايران
۲ -اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي
۳ -التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۴ -عدم اعتياد به مواد مخدر
۵ -نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر و عدم محكوميت به فساد عقيده
۶ -دارا بودن سلامتي جسمي و رواني و توانايي براي انجام وظايف كاري كه بكارگيري مي شوند
۷ -دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت قانوني براي متقاضيان مرد
۸ -نداشتن بيش از ۴۵ سال تمام با رعايت قانون اصالح حداكثر سن متقاضيان استخدام مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۷۱ مالك عمل براي محاسبه سن افراد اولين روز نام نويسي آزمون
۹ -دارا بودن شرايط لازم براي احراز شغل مورد انديشه متخصصين
۱۰ -عدم وجود هر گونه ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذيصلاح
موارد ذيل به شرط ارائه مدارك و مستندات الزم از مراجع ذيربط، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
۱۱- جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و باالتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداكثر سن معاف ميباشند.
۱۲- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال؛
۱۳- داوطلباني كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها؛
- ميزان مدت خدمت ضرورت؛
- داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي، بانكها و شركتهاي تحت پوشش آنها، شركتهاي بيمه دولتي، شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موسسات و شركتهاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده ميكنند، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش آنها از تاريخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان مدت خدمت غيررسمي آنها.

بخش دوم: امتيازات و سهميه هاي قانوني

الف )سهميه ايثارگران:
جذب ايثارگران از محل سهميه هاي استخدامي از طريق شركت در آزمون و رقابت بين تمامي متقاضيان ايثارگر در هر يك از سهميه هاي ۲۵ درصد و ۵ درصد براساس نمره مكتسبه در آزمون به ميزان دو برابر ظرفيت جهت معرفي به مصاحبه استخدامي و با رعايت سازوكارهاي ذيل صورت ميپذيرد:
۱ -در فرآيند جذب و استخدام مشمولين سهميه ۲۵ درصد ايثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاري و با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت ميپذيرد.
۲ -ايثارگران متقاضي بهره مندي از سهميه استخدامي ۲۵ درصد موضوع ماده (۲۱ )قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران براي نام نويسي و بهره مندي از سهميه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سيستم سجايا ( سيستم جامع اطلاعات يكپارچه ايثارگران)ثبت نموده و توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران تاييد گردد.
۳ -كسب حد نصاب نمره آزمون براي مشمولين سهميه ۲۵ و ۵ درصد ايثارگران تا سقف سهميه الزامي نميباشد. بديهي است در ساير موارد كسب حدنصاب نمره آزمون الزامي است.
۴ -آن د سته از فرزندان شاهد، جانبازان ازكارافتاده كلي، آزادگان ازكارافتاده كلي و فرزندان آنان كه علاوه بر سهميه ۲۵ در صد ايثارگران با كسب حد نصاب قبولي و رعايت ترتيب نمرات مكتسبه در سهميه آزاد پذيرفته مي شوند، ميتوانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهرهمند گردند.
۵ -ا ستخدام مازاد بر سهميه ا ستخدامي (۲۵ در صد و ۵ در صد) ايثارگران در صورت ك سب حد ن صاب آزمون، از طريق رقابت با متقاضيان سهميه آزاد در صورت وجود ظرفيت و جنسيت متناسب، صرفاً در مرحله معرفي افراد براي بررسي مدارك و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامي در همان گروه شغل جنسيت صورت ميپذيرد.
تذكر:
درصورتيكه متقاضي ايثارگري براساس نمره فضلي در آزمون كتبي در رقابت با متقاضيان سهميه آزاد در همان گروه شغل جنسيت به عنوان متقاضي آزاد معرفي شده باشد، ساير مراحل آزمون و فرآيند استخدام خود را به عنوان متقاضي سهميه آزاد ادامه خواهد داد.
افراد مشمول ايثارگران سهميه بيست و پنج ( ۲۵ )%درصد:

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهداء
همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان داراي يك سال و بالاي يك سال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد

افراد مشمول ايثارگران سهميه پنج ( ۵ ) % درصد:

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد
فرزندان آزادگان كمتر از يك سال اسارت

ب) سهميه معلولين:
جذب معلولين مورد تاييد سازمان بهزيستي كشور، از محل سهميه استخدامي (۳ درصد قانون جامع حمايت از معلولان) صرفاً  از طريق شركت در آزمون، كسب حد نصاب و رقابت بين تمامي متقاضيان معلول در همان گروه شغل بر اساس نمره مكتسبه در آزمون )به ميزان حداكثر دو برابر ظرفيت جهت معرفي به مصاحبه استخدامي) و با رعايت سازوكارهاي ذيل صورت ميپذيرد:

۱ -معلولين بايد توانايي لازم براي انجام كاري كه جهت آن استخدام ميشوند را داشته باشند.
۲ -براساس ماده (۵ )آيين نامه شااماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۹ وزيران عضااو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، استخدام معلولين به شرط آنكه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور، معلوليت آنان مانع از ماموريت كاري آنها نباشد، بلامانع ميباشد.

۳ -استخدام مازاد بر سهميه استخدامي ۳ در صد معلولين از طريق رقابت با متقاضيان سهميه آزاد در صورت وجود ظرفيت و جنسيت متناسب در همان گروه شغل جنسيت صورت ميپذيرد.
تذكر:
- در صورتي كه متقاضي معلول براساس نمره فضلي در آزمون كتبي در رقابت با متقاضيان سهميه آزاد در همان گروه شغل جنسيت به عنوان متقاضي آزاد معرفي شده باشد، ساير مراحل آزمون و فرآيند استخدام خود را به عنوان متقاضي سهميه آزاد ادامه خواهد داد.

- چنانچه در طول هر يك از مراحل آزمون مشخص شود كه متقاضي در حال ادامه تحصيل( دانشجو)در مقاطع بالاتر باشد، از ادامه فرآيند استخدامي ممانعت بعمل خواهد آمد.
- ملاك عمل در خصوص تاريخ فراغت از تحصيل، تاريخ فارغ التحصيلي مندرج در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه و در ارتباط با اتمام دوره خدمت ضرورت تاريخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت، كارت پايان خدمت و همچنين در خصوص معافيت دائم تاريخ مندرج در قسمت صدور كارت معافيت دائم آخرين روز نام نويسي آزمون مي باشد و ملاك عمل براي محاسبه سن افراد اولين روز نام نويسي (۶/۱۱/۱۳۹۹ )خواهد بود.

بخش سوم : مراحل نام نويسي

متقاضي استخدام بايد در زمان نام نويسي آزمون، شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين راهنما را داشته باشد.
مدارك لازم براي نام نويسي:
۱ -پرداخت وجه نام نويسي
۲ -تكميل فرم نام نويسي اينترنتي
۳ -فايل عكس اسكن شده با مشخصات ذيل:
عكس ۴×۳ بايد در سال جاري تهيه شده باشد )عكس تمام رخ)و با فرمت JPG ذخيره شده باشد. اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل ۳۰۰×۲۰۰ پيكسل و حداكثر ۴۰۰×۳۰۰ باشد. تصوير متقاضي بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد. حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از ۷۰ كيلو بايت بيشتر باشد. حاشيه هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد. حتي االمكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.

تبصره ۱ :اسكن عكس از روي كارتهاي شناسايي )كارت ملي، شناسنامه و ...( قابل قبول نميباشد و متقاضيان الزم است از اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند.
تبصره ۲ :عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.
تبصره ۳ :در صورت ارسال عكس غيرمعتبر، نام نويسي متقاضي باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب ميگردد.

تذكر مهم:
با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمونهاي قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عكس متقاضيان، كه اين موضوع اكثرا براي متقاضياني كه نام نويسي آنان توسط ديگران انجام مي شود رخ داده است، تاكيد مي گردد كه علاوه بر كنترل اطلاعات نام نويسيي، حتما نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا عكس متقاضي ديگري به جاي عكس شما الصاق نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباه از طرف فرد متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

نام نويسي و شركت در آزمون هيچ حقي را براي متقاضي جهت استخدام ايجاد نمينمايد.

پرداخت وجه نام نويسي:

نام نويسي به صورت اينترنتي از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱۰۶ لغايت روز يك شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ انجام خواهد پذيرفت و مدت نام نويسي به هيچ وقت قابل تمديد نخواهد بود. متقاضيان واجد شرايط ميبايست براي پرداخت هزينه نام نويسي به مبلغ يك ميليون ريال (۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال) به درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و نسبت به پرداخت اين مبلغ به صورت الكترونيكي و با كارتهاي بانكي متصل به شبكه شتاب كه رمز دوم آن فعال ميباشد، در اين آزمون اقدام نموده و سپس فرم نام نويسي را تكميل نمايند. متقاضيان بايستي پس از پايان نام نويسي، كد رهگيري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل اعلام نتايج آزمون نزد خود نگهداري نمايند. ضمناً ورود مجدد به درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور و دريافت كارت ورود به جلسه آزمون و اطلاع از نتيجه آن فقط با استفاده از كد رهگيري امكان پذير خواهد بود. به نام نويسيهاي ناقص و تكميل نشده و مدارك فاقد شرايط، ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نميگردد. الزم به تاكيد مجدد است كه نام نويسي در آزمون مذكور به منزله ايجاد تعهد استخدامي براي دستگاه نميباشد.
صدور كارت شركت در آزمون به منزله تاييد اطالعات ارسالي از سوي متقاضيان نبوده و مدارك متقاضيان پس از اجراي آزمون توسط واحدهاي اداري مربوطه بررسي خواهد شد و در صورت مغايرت مدارك با شرايط آگهي استخدامي، از ادامه روند استخدامي منع خواهند شد.

نحوه تكميل تقاضانامه نام نويسي:

در رديفهاي ۱ ،۲ و ۳ ،متقاضي بايد در محل مورد انديشه متخصصين نام خانوادگي (فاميلي)، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطوركامل وارد نمايد )از بكاربردن مد، تشديد، الف محذوف يا همزه خودداري شود)
- در رديف ۴ ،متقاضي بايد كد ملي خود را كه ده رقم مي باشد از چپ به راست در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خودداري نمايد. ضمناً متقاضياني كه تاكنون موفق به اخذ كارت ملي نشده اند براي اطلاع از شماره كد ملي خود با شماره تلفن گوياي ۶۶۷۰۷۱۳۱ - ۰۲۱ تماس حاصل نمايند.
- در رديف ۵ ،متقاضي بايد برحسب اينكه زن يا مرد مي باشد منحصراً مربع مربوط را عالمتگذاري نمايد.
- در رديف ۶ ،متقاضي بايد ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نمايد و ازدرج حروف، مميز و يا خط تيره كه در بعضي شناسنامه ها درج گرديده خودداري نمايد.
- در رديف ۷ ،متقاضي بايد تاريخ تولد خود را به صورت سال، ماه و روز درمحل مربوط درج نمايد.
- در رديف ۸ ،متقاضي بايد بر حسب اينكه مجرد يا متاهل مي باشد مربع مربوط را علامت گذاري نمايد.
- در رديف ۹ ،متقاضي بايد كد استان و شهرستان محل تولد خود را با توجه به جدول شماره ۲ مندرج درصفحه ۱۲ مشخص و در اين محل درج نمايد.
- در رديف ۱۰ ،متقاضي بايد با عالمتگذاري در يكي از مربع ها، دين خود را مشخص نمايد.
- در رديف ۱۱ ،متقاضيان مرد بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با عالمت گذاري در مربع مربوطه مشخص نمايند.
- در رديف ۱۲ ،متقاضيان چپ دست بايد اين مربع را عالمت گذاري نمايند.
- در رديف ۱۳ ،متقاضي متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران وضعيت ايثارگري خود را بر اساس سهميه ۲۵ درصد و ۵ درصد در اين بند علامت گذاري نمايد.
- در رديف ۱۴ ،متقاضيان داراي سابقه غير رسمي در دستگاههاي اجرايي )جهت مقررات مربوط به حداكثر سن( مي بايست موارد خواسته شده در اين بند را با درج سابقه خدمت تكميل نمايند.
- در رديف ۱۵ ،متقاضي معلول بايد نوع معلوليت خود را در يكي از مربع ها علامت گذاري نمايد.
- در رديف ۱-۱۵ ،متقاضي معلول چنانچه نيازمند منشي مي باشد بايد اين قسمت را علامت گذاري نمايد.
- در رديف ۱۶ ،متقاضي بايد آخرين مقطع تحصيلي خود را در اين بند علامت گذاري نمايد(براساس ضوابط مندرج در اين راهنما)
- در رديف ۱۷ ،متقاضي بايد عنوان رشته تحصيلي خود را مشخص و در اين محل درج نمايد.
- در رديف ۱۸ ،متقاضي بايد دانشگاه يا موسسه محل اخذ مدرك تحصيل خود را درج نمايد.
- در رديف ۱۹ ،متقاضي بايد تاريخ فارغ التحصيلي آخرين مقطع تحصيلي خود را به سال و ماه و روز در اين قسمت درج نمايد.
- در رديف ۲۰ ،متقاضي بايد معدل آخرين مدرك تحصيلي خود را درج نمايد.
- در رديف ۲۱ ، متقاضي بايد كد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعيين حوزه امتحاني با توجه به جدول شماره ۲ مندرج در صفحه ۱۲ مشخص و در اين محل درج نمايد.
- در رديف ۲۲ ،متقاضي بايد كد پستي ده رقمي خود را درج نمايد.
- در رديف ۲۳ ،متقاضي شماره تلفن ثابت با كد شهر خود را در محل مربوط درج نمايد.
- در رديف ۲۴ ،متقاضي شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نمايد.
- در رديف ۲۵ ،متقاضي متقاضي مي تواند آدرس پست الكترونيكي خود را درج نمايد.
- در رديف ۲۶ ،متقاضي ميبايست آدرس محل سكونت خود را در اين محل درج نمايد.
- در رديف ۲۷ ،متقاضي بايد عنوان شغل و شغل محل انتخابي خود را كه شامل نام دستگاه، شغل و محل مورد تقاضا است، در اين قسمت مشخص نمايد. (براساس ضوابط مندرج در اين راهنما)
تذكر مهم: متقاضيان بايد در انتخاب كد شغل محل به نام شغل، محل خدمت، جنس، ظرفيت پذيرش و شرايط احراز توجه نمايند.

د) زمان برگزاري آزمون استخدامي سازمان علمي و تحقيقاتي وابسته به نهاد رياست جمهوري و نحوه دريافت كارت شركت در آن:

كارت شركت در امتحان مذكور از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹براي مشاهده و پرينت در درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور قرار خواهد گرفت. آزمون استخدامي سازمان علمي و تحقيقاتي وابسته به نهاد رياست جمهوري سال ۱۳۹۹ در روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ در تهران و اصفهان برگزار خواهد شد و ملاك تعيين حوزه امتحاني متقاضيان شهرستان محل اقامت فعلي ميباشد كه در تقاضانامه درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهي متقاضيان خواهد رسيد. الزام به ذكر است صدور كارت شركت در آزمون به منزله تاييد اطالعات ارسالي از سوي متقاضيان نبوده و مدارك
متقاضيان پس از اجراي آزمون توسط دستگاه اجرايي مربوط مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

كسب حد نصاب علمي:
انتخاب متقاضيان استخدام جهت سير مراحل استخدام، كسب حدنصاب الزم در آزمون كتبي به عنوان شرط الزم (و نه كافي) در آزمون بوده و براساس ترتيب نمرات مكتسبه و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط مطابق شرايط ذيل ميباشد:
- پس از برگزاري آزمون، نمرات داوطلبان به تفكيك حيطه هاي عمومي و تخصصي محاسبه و حد نصاب، معادل كسب حداقل پنجاه (۵۰) درصد امتياز مكتسبه به تفكيك هر دستگاه توسط نفر اول با ارزش وزني چهل (۴۰ )درصد براي حيطه عمومي و شصت (۶۰ ) درصد براي حيطه تخصصي در هر شغل محاسبه و مبناي ساير مراحل معرفي داوطلبان قرار ميگيرد.
- رقابت بين كليه داوطلبان آزاد به ميزان سه برابر ظرفيت و بين كليه داوطلبان ايثارگر در هر يك از سهميه هاي ۲۵ درصد و ۵ درصد براساس نمره مكتسبه در آزمون به ميزان دو برابر ظرفيت جهت معرفي به مصاحبه استخدامي معرفي ميشوند.
تبصره: كسب حدنصاب نمره آزمون براي مشمولين سهميه ۲۵ درصد و ۵ درصد ايثارگران تا سقف سهميه الزامي نميباشد.
پس از تعيين حد نصاب در آزمون:
الف) متقاضيان فاقد حد نصاب از ساير مراحل تبديل وضعيت حذف خواهند شد.
ب) كسب حد نصاب نمره علمي در آزمون كتبي، هيچگونه حق تبديل وضعيت براي متقاضيان ايجاد نميكند.
مصاحبه و ساير مراحل و انتخاب افراد پذيرفته شده براساس نمره كل نهايي:
پس از برگزاري مصاحبه و ساير مراحل استخدامي بر اساس آئين نامههاي استخدامي، ضوابط و دستورالعملهاي مربوطه دستگاه، پذيرش نهايي متقاضيان بر اساس تاثير نمرات آزمون كتبي و مصاحبه اختصاصي خواهد بود.

مواد آزمون:

به هر يك از متقاضيان، يك دفترچه سوال تخصصي تحويل مي شود كه مواد آزمون آن از بين دروس پيشنهاد شده سازمان سنجش و انتخاب مواد آزمون از طريق آن سازمان به شرح جداول مي باشد. همچنين يك دفترچه مجموعه سواالت عمومي نيز  تحويل ميشود.
تذكر: كليه سواالت مواد آزمون عمومي و اختصاصي به صورت چهار گزينهاي با ضريب يك (۱ )مي باشند. ضمناً به ازاي هر پاسخ اشتباه به سوالات، يك سوم نمره منفي در انديشه متخصصين گرفته خواهد شد.
الف – مواد آزمون دروس عمومي به شرح ذيل مي باشد:
۱ -فناوري اطالعات ) مهارتهاي هفتگانه ICDL)
۲ -رياضي و آمار مقدماتي
۳ -زبان و ادبيات فارسي
۴ -معارف اسلامي
۵ -زبان انگليسي – عمومي
۶ -اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي
۷ -هوش و توانمنديهاي عمومي
تبصره: اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از پاسخگويي به سواالت معارف اسلامي معاف بوده و در اينصورت نمره مكتسبه اين متقاضيان، بر اساس مجموع تراز شده ساير سوال هاي آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.
نكته مهم: تاكيد ميگردد مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي بر عهده متقاضي خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون كه محرز شود متقاضي به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع ارائه نموده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور قرارداد استخدامي، قرارداد مزبور لغو و بالاثر ميشود.

 جزوه رايگان جامع درس و نكات آموزشي و اصل سوالات استخدامي شبكه اجتماعي «مرجع متخصصين ايران» (بهترين و كاملترين منبع مطالعاتي براي تمامي آزمون  هاي استخدامي)  

اصل سوالات عمومي دفترچه آزمون هاي استخدامي سنجش شبكه اجتماعي «مرجع متخصصين ايران» (با پاسخنامه تشريحي)

براي مشاهده دفترچه آزمون اينجا كليك نماييد

براي نام نويسي اينجا كليك نماييد

فرصت هاي شغلي متخصصين ايران نهاد رياست جمهوري
منابع مطالعاتي براي مصاحبه استخدامي نهاد رياست جمهوري
در اين بخش تمام منابع مطالعاتي براي مصاحبه آزمونهاي استخدامي شامل مصاحبه عقيدتي و سياسي، روانشناختي، تخصصي و ... گردآوري شده است. شما ميتوانيد با مراجعه به هر لينك مورد انديشه متخصصين مطالب موجود را مطالعه نماييد.
لينكهاي مفيد و متخصصدي براي استخدام نهاد رياست جمهوري
در اين بخش به منظور دسترسي بهتر، صفحات مهم و متخصصدي ليست شده است شما ميتوانيد در صورت نياز به هر صفحه بر روي لينك مورد انديشه متخصصين كليك نماييد.
آرشيو مطالب پيشين استخدامي نهاد رياست جمهوري
آرشيو مطالب پيشين و سالهاي گذشته مربوط به استخدامي نهاد رياست جمهوري در اين قسمت ليست شده است، لطفا در صورت تمايل به مطالعه از پيوست هاي مربوط به سال مورد انديشه متخصصين خود استفاده بفرماييد
سوالات متداول

براي مطالعه تجربيات متخصصان شبكه اجتماعي از آزمون تا مصاحبه اينجا كليك كنيد

۳٬۱۶۹ انديشه متخصصين براي استخدام نهاد رياست جمهوري سال ۹۹ (دريافت كارت)

لطفا سوالات و هم انديشي ها خود را بيان كنيد