استخدام قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء ارتش در سال ۹۹

۴۲ روز قبل ۱۰۵۴ انديشه متخصصين

استخدام قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء ارتش جمهوري اسلامي ايران

اخبار و استخدام‌هاي قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء ارتش به محض اعلام توسط مراجع رسمي در اين صفحه اطلاع رساني ميگردد. بديهي ميباشد شما با مراجعه روزانه به اين صفحه ميتوانيد علاوه بر مطالعه تمام اخبار و استخدام هاي قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء ارتش ، آشنايي با سوالات و منابع مطالعاتي استخدام قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء ارتش و منابع مصاحبه استخدامي، در جريان استخدام جديد نيز قرار بگيريد. در ادامه با كليك بر روي هر لينك فهرست مطالب به بخش مربوطه هدايت ميشويد.

خبر ۳ آبان ۹۹ - آگهي جذب و عضويابي مقطع افسر پيماني و متخصص علمي و تجربي نيروي پدافند هوايي ارتش

در ادامه راه نوراني شهيدان والامقام و به منظور حفظ تماميت ارضي ميهن عزيز اسلامي از بين جوانان مومن، متعهد و علاقه‌مند، داراي روحيه انقلابي، ولايتمداري، سلحشوري ،استكبارستيزي، از جان‌گذشتگي جهت انجام خدمت در تمامي نفاط پدافندي واقع در جغرافياي كشور عزيزمان ايران اسلامي در طيف هاي نظامي(افسرپيماني) و متخصصي(علمي و تجربي) همرزم مي پذيرد.

الف) شرايط استخدام:
۱- تابعيت جمهوري اسلامي ايران ۲- متدين به دين مبين اسلام ، داراي روحيه انقلابي ، سلحشوري ، رزمندگي ، ايثار وشهادت طلبي و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و احكام اسلامي ۳- نداشتن سوء پيشينه كيفري ، سياسي و اخلاقي ۴- عدم سابقه اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خدمات دولتي ۵- داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره بهداشت و درمان(حداقل قد۱۶۰ سانتيمتر) ۶- موفقيت در مراحل گزينش(روان سنجي، مصاحبه حضوري فرماندهي ، عقيدتي و امنيتي و آزمون آمادگي جسماني) ۷- داشتن مدرك فارغ التحصيلي معتبر در رشته‌هاي مورد نياز در مقطع متخصص كارشناسي (فرزندان معظم شهداء، جانبازان از كار افتاده كلي و آزادگان از كار افتاده كلي با ارائه مدرك معتبر و مورد تائيد نهادهاي مراكز استانها از امتيازات مصوب بهره مند مي گردند.) ۸- نداشتن تعهد خدمت به سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي به صورت رسمي، آزمايشي و يا پيماني ۹- محل خدمت پس از خاتمه دوران آموزشي و برطبق نياز سازمان تعيين مي گردد. ۱۰-داشتن كارت پايان خدمت، گواهي اشتغال به خدمت سربازي و يا برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت. ۱۱- سپردن تعهد خدمتي ۵ ساله براي نظاميان و ۶ ساله براي متخصصان برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران. ۱۲- آمادگي انجام ماموريت در هر منطقه اي كه سازمان تعيين نمايد. ۱۳- شاخصه هاي تدين و انقلابي بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار مي‌گيرد. ۱۴- استخدام افراد بر مبناي مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي آنان نبوده و جذب و استخدام براساس نياز سازمان مي‌باشد. ۱۵- در استخدام افراد به وجود انگيزه خدمتي، روحيه ايثار و فداكاري توجه مي‌شود.

شرايط اختصاصي:
(۱) حداكثر سن براي داوطلبان متخصص كارشناسي ۲۸ سال (متولدين ۷۱/۷/۰۱به بعد) ، متخصصان علمي و تجربي ديپلم ۲۶ سال (متولدين ۷۳/۷/۰۱ به بعد) مي باشد.
تبصره الف: داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده‌اند طول مدت خدمت انجام شده به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.
تبصره ب : فرزندان معظم شهدا ، جانبازان از كار افتاده كلي و آزادگان از كار افتاده كلي از شرط سن و معدل معاف مي باشند.
(۲) استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي مي‌باشد. (تبصره: استخدام مشمولين غايب و داراي اضافه دفترچه اعزام به خدمت كه در سيستم ناجا ثبت گرديده و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است).
(۳) داشتن ديپلم مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش و گواهينامه مهارت متخصص از مراكز آموزش متخصص و حرفه اي كشور براي تخصص هاي متخصصان تجربي (جدول ب) الزامي مي باشد.
(۴) داشتن حداقل معدل كل براي مقاطع متخصص كارشناسي رشته هاي متخصص/ مهندسي معدل ۱۳ ،براي رشته هاي غيرفني/ مهندسي معدل ۱۴ و براي متخصصان علمي و تجربي معدل كل ۱۳ و معدل كتبي ۱۰ الزامي مي باشد.
(۵) فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با ارائه مدرك معتبر از امتيازهاي مصوب از جمله يك نمره ارفاق در معدل كل در مقطع متخصص كارشناسي و ديپلم برخوردار مي شوند.
تبصره ۱ : متقاضياني كه قبلا بصورت پيماني در نيرو هاي مسلح خدمت نموده اند واجد شرايط استخدام مجدد پيماني نمي باشند.
تبصره ۲ : دارندگان مداركي كه مشمول طرح نيروي انساني مي باشند بايستي در زمان نام نويسي روگرفت گواهي اتمام طرح و يا معافيت از آن را ارايه نمايند.

ب) امتيازها:
۱- متخصص كارشناسان استخدام شده به درجه ستواندومي نايل شده و ضمن برخورداري از حقوق و مزاياي درجه مذكور ، برابر قوانين و مقررات ارتش جمهوري اسلامي ايران به خدمت ادامه خواهند داد (حداكثر مدت آموزش رزم مقدماتي ۹ ماه براي نظاميان و ۱ ماه براي متخصصان به صورت شبانه روزي خواهد بود).
۲- استخدام شدگان از تسهيلات وام‌هاي مصوب، كارت اعتباري حكمت، بيمه خدمات درماني و بيمه عمر براي خود و عائله تحت تكفل(تنها همسر و فرزند مستخدم) و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و امكانات موجود برخوردار خواهند شد.
۳- مدت قرارداد خدمت پيماني براي نظاميان (جدول الف) ۵سال و براي متخصصان(جدول ب) ۶ سال بوده كه پس از اتمام خدمت پيماني مقرر با توجه به نياز سازماني و سهميه هاي موجود به يكي از دو روش زير با شخص ذينفع رفتار خواهد گرديد :
الف) تبديل به رسمي ب) رهايي از خدمت
۴- كاركنان پيماني پس از خاتمه مدت قرارداد خدمت پيماني ،برابرمقررات خدمت وظيفه عمومي استحقاق دريافت كارت پايان‌خدمت دوره ضرورت را خواهند داشت.

پ)مدارك مورد نياز براي نام نويسي:
۱- دو قطعه عكس ۴×۳ .
۲-اصل شناسنامه و كارت ملي.
۳- مدركي كه نشان دهنده وضعيت خدمتي داوطلب باشد. شامل كارت پايان خدمت ، گواهي اشتغال به خدمت، كارت معافيت دائم غير پزشكي برگه اعزام به خدمت، گواهي اشتغال به تحصيل در مقطع بالاتر.
تبصره: فارغ التحصيلان نيمه اول سال جاري به علت برخورداري از معافيت تحصيلي،از ارائه مدرك ياد شده معاف مي باشند.
۴- اصل گواهينامه مدرك تحصيلي و گواهينامه مهارت متخصص و حرفه اي ويژه متخصصان .
۵- خانواده درجه يك شهدا،جانبازان،آزادگان،فرزندان نظامي و بسيجيان فعال هنگام نام نويسي، اصل و روگرفت مدرك معتبر از سازمان مربوطه در مراكز استان ها جهت برخورداري از امتيازات مصوب ارائه نمايند. در غيراينصورت امتيازي محاسبه نخواهد شد.
۶- واريز مبلغ ۷۰۰/۰۰۰ ريال (هفتصد هزار ريال) به حساب جاري ۵۱۵۱۵۷۹۰۹۱۰۰۵ بانك سپه (به نام حساب غيرقابل برداشت جذب و استخدام نيروي پدافند هوايي آجا) و ارائه اصل برگه واريزي در زمان نام نويسي.
تذكر۱ : با توجه به عدم استرداد مدارك تحويلي، ارايه اصل مدارك صرفاً جهت رويت و مطابقت با روگرفت مدارك دريافتي بوده و از تحويل اصل مدارك به مسئولين دفاتر عضويابي جهت نام نويسي اكيداً خودداري گردد.
تذكر۲: با توجه به غير قابل برگشت بودن وجوه واريزي، به داوطلبان توصيه ميگردد قبل از واريز وجه از دارا بودن كليه شرايط نام نويسي، اطمينان حاصل نمايند.

ت) نحوه نام نويسي
۱- داوطلبان لازم است با در دست داشتن اصل مدارك خواسته شده از تاريخ ۹۹/۸/۵ الي ۹۹/۸/۱۵ در ساعات اداري(۸:۰۰ الي ۱۳:۰۰) به صورت حضوري به محل هاي مندرج در آگهي مراجعه وضمن تحويل مدارك نسبت به نام نويسي خود اقدام نمايند.
۲-در صورت تكميل سهميه در هر رشته ، نام نويسي متوقف خواهد شد.
۳- پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي صورت ميگيرد.
۴- از داوطلبان استخدام متخصص تجربي برابر تخصص مربوطه آزمون مهارت بعمل خواهد آمد.

ث) نشاني محل هاي نام نويسي
۱ – تهران : تهرانسر – بلوار گلها – جنب بانك سپه – منطقه پدافند هوايي امام حسن مجتبي (ع) – دفتر استخدام – تلفن: ۶۴۴۸۵۵۷۰-۰۲۱
۲- اصفهان : خانه اصفهان- حدفاصل۴ راه نيروي هوايي و ميدان شهيد عليخاني- جنب آموزشگاه رانندگي كوروش- دفتراستخدام تلفن: ۳۴۳۸۰۰۳۴-۰۳۱
۳- مشهد : انتهاي خيابان نخ ريسي – منطقه پدافند هوايي شمال شرق – جنب بانك سپه - دفتر استخدام – تلفن: ۳۳۴۴۲۸۲۸-۰۵۱
۴- بوشهر : ميدان حر – جنب بيمارستان تامين اجتماعي – دفتر استخدام منطقه پدافند هوائي جنوب –تلفن: ۴۵۵۱۴۳۹-۰۷۷۱
۵- كرمانشاه : بلوار شهيد كشوري – نرسيده به ميدان امام – مهمانسراي نگين – دفتر استخدام - تلفن : ۴۷۳۳۴۴۴-۰۸۳۳
۶- اهواز : اتوبان شهيد ستاري – گروه پدافند هوايي اهواز – دفتر استخدام – تلفن : ۳۹۰۹۰۱۵-۰۶۱۱
۷-كرمان: بلوار جمهوري اسلامي - جنب فرودگاه- گروه پدافند هوايي كرمان- تلفن: ۳۲۸۱۸۵۱۹-۰۳۴
۸- زاهدان: كيلومتر ۳ جاده ميرجاوه – گروه پدافند هوايي زاهدان – تلفن: ۳۳۲۱۶۰۰۲-۰۵۴
۹- بندرعباس : شهرك شقو-دفتر استخدام منطقه جنوب شرق(بندرعباس)تلفن ۳۳۷۰۱۵۱۵-۰۷۶
۱۰- بيرجند كيلومتر ۱۰ جاده بيرجند/زاهدان- روبروي روستاي بجد-منطقه پدافند هوايي قائم آل محمد(عج)( شرق )،تلفن: ۳۱۸۵۵۶۰۵-۰۵۶ و ۳۱۸۵۵۶۰۱-۰۵۶
۱۱- تبريز : جاده آذر شهر – منطقه پدافند هوايي شمال غرب - دفتر استخدام– تلفن: ۳۴۳۰۱۳۷۰-۰۴۱
۱۲- اراك : كيلومتر ۴ جاده خمين – جنب پادگان مالك اشتر- فرماندهي آموزش‌هاي درجه داري حضرت علي اكبر(ع) – دفتر استخدام- تلفن: ۳۴۱۳۲۷۶۰-۰۸۶

معاونت نيروي انساني نيروي پدافند هوايي آجا-مديريت گزينش و استخدام

جدول (الف)

رديف مقطع تحصيلي رشته (گرايش تحصيلي) جنسيت طيف استخدامي تعداد مورد نياز
۱ متخصص كارشناسي مهندسي الكترونيك(الكترونيك) مرد نظامي ۹ نفر
۲ متخصص كارشناسي مهندسي برق (قدرت) مرد نظامي ۲ نفر
۳ متخصص كارشناسي مهندسي معماري(معماري) مرد نظامي ۲ نفر
۴ متخصص كارشناسي مهندسي عمران(عمران) مرد نظامي ۲ نفر
۵ متخصص كارشناسي مهندسي صنايع(صنايع) مرد نظامي ۴ نفر
۶ متخصص كارشناسي شيمي(كاربردي) مرد نظامي ۴ نفر
۷ متخصص كارشناسي مدارك پزشكي مرد نظامي ۲ نفر
۸ متخصص كارشناسي بهداشت(محيط) مرد نظامي ۱۲ نفر
۹ متخصص كارشناسي بهداشت(حرفه اي) مرد نظامي ۳ نفر

جدول (ب)

رديف مقطع رشته (تخصص) جنسيت طيف استخدامي تعداد مورد نياز
۱ ديپلم آشپز مرد كارمند تجربي ۲ نفر
۲ ديپلم نانوا مرد كارمند تجربي ۲ نفر
۳ ديپلم سرويس و نگهداري آسانسور مرد كارمند تجربي ۲ نفر
۴ ديپلم لوله كش مرد كارمند تجربي ۲ نفر
۵ ديپلم كاربري تجهيزات استحكامات عمران (راننده ويژه) مرد كارمند تجربي ۲ نفر
۶ ديپلم آهنگري و جوشكاري مرد كارمند تجربي ۲ نفر
۷ ديپلم بهيار داروخانه مرد كارمند علمي ۱ نفر
۸ ديپلم كمك پرستار (كمك بهيار ) زن كارمند علمي ۲ نفر

 

فرصت هاي شغلي متخصصين ايران قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء ارتش
منابع مطالعاتي براي مصاحبه استخدامي قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء ارتش
در اين بخش تمام منابع مطالعاتي براي مصاحبه آزمونهاي استخدامي شامل مصاحبه عقيدتي و سياسي، روانشناختي، تخصصي و ... گردآوري شده است. شما ميتوانيد با مراجعه به هر لينك مورد انديشه متخصصين مطالب موجود را مطالعه نماييد.
لينكهاي مفيد و متخصصدي استخدام قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء ارتش
در اين بخش به منظور دسترسي بهتر، صفحات مهم و متخصصدي ليست شده است شما مي توانيد در صورت نياز به هر صفحه بر روي لينك مورد انديشه متخصصين كليك نماييد.
آرشيو مطالب پيشين
آرشيو مطالب پيشين و سالهاي گذشته مربوط به استخدامي قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء ارتش در اين قسمت ليست شده است، لطفا در صورت تمايل به مطالعه از پيوست هاي مربوط به سال مورد انديشه متخصصين خود استفاده بفرماييد
سوالات متداول

براي مطالعه تجربيات متخصصان شبكه اجتماعي از آزمون تا مصاحبه اينجا كليك كنيد

۱٬۰۵۴ انديشه متخصصين براي استخدام قرارگاه پدافند هوايي خاتم الانبياء ارتش در سال ۹۹

لطفا سوالات و هم انديشي ها خود را بيان كنيد