استخدام سازمان امور عشاير ايران (اطلاعيه تحويل مدارك)

۳۴ روز قبل ۸۳۵۶ انديشه متخصصين

استخدام سازمان امور عشاير ايران

اخبار و استخدام‌هاي سازمان امور عشاير ايران به محض اعلام توسط مراجع رسمي در اين صفحه اطلاع رساني ميگردد. بديهي ميباشد شما با مراجعه روزانه به اين صفحه ميتوانيد علاوه بر مطالعه تمام اخبار و استخدام هاي سازمان امور عشاير ايران ، آشنايي با سوالات و منابع مطالعاتي استخدام سازمان امور عشاير ايران و منابع مصاحبه استخدامي، در جريان استخدام جديد نيز قرار بگيريد. در ادامه با كليك بر روي هر لينك فهرست مطالب به بخش مربوطه هدايت ميشويد.

خبر ۱۵ بهمن ۹۹ - اطلاعيه زمانبندي مراجعه پذيرفته شدگان آزمون استخدام سازمان امور عشاير ايران

قابل توجه افراد معرفي شده هشتمين امتحان مشترك فراگيرسازمان امور عشاير ايران جهت بررسي مدارك» به اطلاع آن دسته از افراد معرفي شده در سايت سازمان سـنجش آمـوزش كشـور جهت بررسـي مـدارك، مي رساند: داوطلبان مذكور موظفند جهت ارائه و بررسي مدارك خود برابر جدول زمانبندي پيوست با به همراه داشـتن مدارك ذيل به امور اداري سازمان امور عشاير ايران به نشاني: تهران، ميدان فلسطين، خيابان بزرگمهر، تقاطع خيابان برادران مظفر، پلاك ۱۲ ،تلفن ۶۶۴۱۲۲۵۸-۰۲۱ مراجعه نمايند.

اطلاعيه دريافت مدارك معرفي شدگان براي مرحله بررسي مدارك خود اظهاري

جدول شماره ۱ - زمان بندي مراجعه داوطلبان آزمون استخدامي سال ۹۹

براي مشاهده اطلاعيه در سايت سازمان امور عشاير اينجا كليك نماييد

خبر ۱۱ بهمن ۹۹ - اعلام نتايج هشتمين آزمون استخدامي فراگير سال ۹۹

ضمن آرزوي موفقيت تيم «مرجع متخصصين ايران» براي متخصصان شركت كننده در هشتمين آزمون استخدامي فراگير دستگاه هاي اجرايي سال ۹۹ به اطلاع ميرسانيم،نتايج اوليه آزمون اعلام گرديد.

خبر ۸ دي ۹۹ - دريافت كارت هشتمين آزمون استخدامي فراگير سال ۹۹

ضمن آرزوي موفقيت تيم «مرجع متخصصين ايران» براي متخصصان شركت كننده در هشتمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه هاي اجرايي سال ۹۹ به اطلاع مي رسانيم،لينك دريافت كارت آزمون فعال گرديد.

زمان آزمون : ۱۱ و ۱۲ دي ماه ۹۹

 براي دريافت كارت آزمون اينجا كليك نماييد

خبر ۲۷ مهر ۹۹ - اطلاعيه جديد سازمان سنجش (خبر تعويق زمان آزمون، ويرايش اطلاعات و ...)

 «اطلاعيه سازمان اداري و استخدامي كشور در ارتباط با نحوه اعمال اولويت براي متقاضيان بومي شهرستاني در هشتمين آزمون مشترك دستگاه‌هاي اجرايي كشور»
پيرو اطلاعيه مورخ ۹۹/۰۷/۰۳، بنا بر اعلام سازمان اداري و استخدامي كشور و با توجه به ماده واحده قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مديريت خدمات كشوري (مصوبه مورخ ۱۶‏‏‏‏/۰۶‏‏‏‏/۱۳۹۹ مجلس شوراي اسلامي‏) و مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني درخصوص تعيين اولويت براي متقاضيان بومي شهرستاني (به استثناي شهرستان تهران و مراكز استان‌ها) در آزمون هاي مشترك دستگاه‌هاي اجرايي كشور موضوع بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۹۹/۰۷/۲۷ سازمان اداري و استخدامي كشور (تصوير مصوبه مندرج در ذيل اين اطلاعيه) به اطلاع تمامي متقاضيان نام نويسي كننده در هشتمين آزمون مشترك دستگاه‌هاي اجرايي كشور مي‌رساند:

متقاضيان مذكور در سهميه‌هاي قانوني مختلف اعم از آزاد، ايثارگران و معلولين، مي‌توانند در صورت نياز به ويرايش اطلاعات نام نويسيي خود، با در انديشه متخصصين گرفتن موارد ذيل از روز سه‌شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۹ تا روز جمعه مورخ ۹۹/۰۸/۰۲، به درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه نمايند.

تمامي متقاضيان نام نويسي كننده در آزمون ياد شده با در انديشه متخصصين گرفتن مفاد بخشنامه مذكور، لازم است نسبت به تعيين وضعيت خود بر اساس يكي از موارد ذيل اقدام نمايند:

- افراد بومي شهرستاني متقاضي بهره‌مندي از اولويت بومي، مي‌بايست در زمان ويرايش اطلاعات، پس از انتخاب گزينه، «من متقاضي استفاده از اولويت بومي هستم»، شغل محل انتخابي خود را تاييد و در صورت نياز به تغيير شغل محل انتخابي، مي‌توانند نسبت به تعيين شغل محل جديد بر اساس مفاد دفترچه راهنماي ثبت‌نام هشتمين آزمون مشترك دستگاه‌هاي اجرايي كشور اقدام نمايند.

- متقاضيان غير بومي در صورت تمايل مي‌توانند نسبت به اصلاح و تغيير اطلاعات شغل محل جديد بر اساس مفاد دفترچه راهنماي نام نويسي هشتمين آزمون مشترك دستگاه‌هاي اجرايي كشور اقدام نمايند.

-متقاضيان انصراف از آزمون، مي‌توانند از قسمت ارسال درخواست در سيستم پاسخگويي اينترنتي مندرج در درگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور، نسبت به اعلام انصراف خود از ثبت‌نام و شركت در آزمون فوق‌الذكر اقدام نمايند. ضمناً پس از پايان زمان ويرايش اطلاعات، مبالغ ثبت‌نامي اين دسته از افراد مسترد خواهد شد.

يادآوري مهم ۱: در صورت عدم مراجعه افراد ثبت‌نام كننده در آزمون مذكور به درگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور در زمان مقرر جهت تعيين استفاده از اولويت بومي و يا اصلاح و تغيير شغل محل انتخابي، اين امر به منزله عدم درخواست بهره‌مندي از اولويت بومي شهرستاني و تاييد اطلاعات ثبت‌نامي آن‌ها از انديشه متخصصين شغل محل انتخابي خواهد بود.

يادآوري مهم ۲: مدت زمان ويرايش و اصلاح اطلاعات تمديد نخواهد شد.

به منظور ايجاد فرصت مناسب براي آمادگي تمامي متقاضي ثبت‌نام كننده در اين آزمون كه متقاضي ويرايش و اصلاح شغل محل انتخابي خود مي‌باشند، زمان برگزاري هشتمين آزمون مشترك دستگاه‌هاي اجرايي كشور از روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۰۹ به روزهاي پنج شنبه و جمعه مورخ ۹۹/۰۹/۰۶ و ۹۹/۰۹/۰۷ تغيير مي‌يابد.

براي دريافت فايل ابلاغ مصوبه شوراي توسعه در خصوص بومي گزيني اينجا كليك كنيد

 انتشار دفترچه هشتمين آزمون فراگير دستگاههاي اجرايي

با توجه به مجوزهاي صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و در اجراي ماده (۴۴ (قانون مديريت خدمات كشوري و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي منضم به بخشنامه هاي شماره۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ و اصلاحيه آن به شماره ۱۱۷۲۶۶۰ مورخ  ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ سازمان مذكور و به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز در دستگاههاي اجرايي كشور، شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي براي استخدام در هشتمين امتحان مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي كشور به شرح زير اعلام مي گردد:

بخش اول : تعاريف

مفاهيم و تعاريف برخي از اصطلاحات بكار رفته در اين متن دفترچه به شرح ذيل است:
الف) دستگاه اجرايي:
كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه هاي دولتي، (كليه دستگاههاي موضوع ماده (۵)قانون مديريت خدمات كشوري) دستگاه اجرايي ناميده ميشوند.
ب) ايثارگران :
ب-۱ ) ايثارگران سهميه بيست و پنج (۲۵ )درصد شامل

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان داراي يك سال و بالاي يك سال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد


ب-۲) ايثارگران سهميه پنج (۵) درصد شامل

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد
فرزندان آزادگان كمتر از يك سال اسارت

 

تذكر: مراجع تاييد مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از :
۱ .معاونت نيروي انساني هر يك از ردههاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛
۲ .معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي اعم از مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛
۳ .معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران.

بخش دوم : شرايط عمومي داوطلبان

۱ .داشتن تابعيت ايران
۲ .اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۳ .التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۴ .انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان
۵ .داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند
۶ .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
۷ .نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
۸ .عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاههاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذيصلاح
۹ .داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهاي بازخريد خدمت دستگاههاي اجرايي و همچنين بازنشسته باشند
۱۰ .به استناد ماده (۹۴ (قانون مديريت خدمات كشوري و ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و پست سازماني، كاركناني كه تصدي يكي از پستهاي سازماني در هر يك از دستگاههاي اجرايي را به صورت رسمي يا پيماني دارا ميباشند،پس از پذيرفته شدن در امتحان مشترك فراگير در زمان استخدام، نبايد جزء مستخدمين رسمي يا پيماني ساير دستگاههاي اجرايي باشند.
تبصره: مسئوليت قبول يا عدم قبول استعفاي پذيرفته شده نهايي بر اساس قوانين و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرايي، در  زمان صدور شماره مستخدم و انعقاد قرارداد پيماني و يا صدور حكم كارگزيني، به عهده داوطلب پذيرفته شده آزمون ميباشد.
۱۱ .داشتن حداقل بيست (۲۰ (سال تمام و حداكثر بيست و پنج (۲۵ (سال براي دارندگان مدارك تحصيلي ديپلم، حداكثر سي سال (۳۰ (براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ديپلم، حداكثر سي و پنج (۳۵ (سال براي دارندگان مدارك تحصيلي ليسانس، حداكثر چهل (۴۰ (سال براي دارندگان مدارك تحصيلي فوق ليسانس و حداكثر چهل پنج (۴۵ (سال براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتري.
تبصره ۱ :جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و بالاتر، از شرط حداكثر سن معاف مي باشند.
تبصره ۲ :موارد ذيل به شرط ارائه مدارك و مستندات لازم از مراجع ذيربط، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
- پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال؛
- داوطلباني كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها؛
- ميزان مدت خدمت ضرورت؛
- داوطلباني كه به صورت غيررسمي و تماموقت در وزارتخانهها و موسسات و شركتهاي دولتي، بانكها و شركتهاي تحت پوشش آنها، شركتهاي بيمه هاي دولتي، شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موسسات و شركتهاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده ميكنند، نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي تحت پوشش آنها از تاريخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشتهاند به ميزان مدت خدمت غيررسمي آنها.
تذكر :
ملاك عمل در خصوص تاريخ فراغت از تحصيل، تاريخ فارغ التحصيلي مندرج در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه، و در ارتباط با اتمام خدمت دوره ضرورت (تاريخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت، كارت پايان خدمت) و همچنين در خصوص معافيت دائم (تاريخ مندرج در قسمت صدور كارت معافيت دائم)، آخرين روز نام نويسي امتحان مشترك فراگير (۱۳۹۹/۰۶/۲۹ )ميباشد؛ ملاك عمل براي محاسبه سن افراد، اولين روز نام نويسي امتحان مشترك فراگير (۱۳۹۹/۰۶/۲۰ )ميباشد.

بخش سوم : مواد آزمون

الف- آزمون عمومي
مواد آزمون عمومي عبارتند از:
۱ .فنّاوري اطلاعات (مهارتهاي هفتگانه L.D.C.I)
۲ .رياضي و آمار مقدماتي؛
۳ .زبان و ادبيات فارسي؛
۴ .معارف اسلامي*
۵ .زبان انگليسي ـ عمومي؛
۶ .اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي؛
۷ .هوش و توانمنديهاي عمومي؛
تبصره: اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از پاسخگويي به سوالهاي معارف اسلامي معاف بوده و در اين صورت نمره مكتسبه اين داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده ساير سوالهاي آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.

ب- آزمون تخصصي
مواد آزمون تخصصي براي هر يك از مشاغل در جدول شماره ۱ مشخص شده است.
تذكر: كليه سوالات مواد آزمون عمومي و اختصاصي به صورت چهار گزينه اي با ضريب يك (۱ (مي باشند. ضمناً به ازاي هر پاسخ اشتباه به سوالات، يك سوم نمره منفي در انديشه متخصصين گرفته خواهد شد.

جزوه رايگان جامع درس و نكات آموزشي و اصل سوالات استخدامي شبكه اجتماعي «اي استخدام» - ۳۰ درصد تخفيف

اصل سوالات عمومي دفترچه آزمون هاي استخدامي سنجش شبكه اجتماعي «اي استخدام»

دانلود نمونه نمونه سوالات مرجع متخصصين دستگاه اجرايي،سازمانهاي دولتي

دانلود رايگان نمونه سوالات استخدام فراگير به همراه جزوه هاي رايگان

دانلود رايگان نمونه نمونه سوالات مرجع متخصصين آزمون هاي استخدامي

بخش چهارم : امتيازات و سهميه هاي قانوني

الف) سهميه ايثارگران
بر اساس هماهنگي هاي به عمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، جذب ايثارگران از محل سهميه هاي استخدامي از طريق شركت در امتحان مشترك فراگير دستگاههاي اجرايي، رقابت بين كليه داوطلبان ايثارگر در هر يك از سهميه هاي ۲۵ درصد و ۵ درصد (در هر يك از مجوزهاي كلي سازمان اداري و استخدامي كشور به دستگاه اجرايي) بر اساس نمره مكتسبه در امتحان مشترك فراگير به ميزان دو برابر ظرفيت جهت معرفي به مصاحبه استخدامي و با رعايت ساز و كارهاي ذيل صورت مي پذيرد:
۱ .در فرآيند جذب و استخدام مشمولين سهميه ۲۵ درصد ايثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاري و با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت مي پذيرد.
۲ .با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران، سهميه استخدامي مربوط به مشمولين سهميه ۲۵ درصد ايثارگران در دفترچه امتحان مشترك فراگير مشخص و از سهميه ساير داوطلبان مجزا گرديده است و داوطلبان ايثارگر تاييد شده مشمول اين سهميه، براي اعمال سهميه مذكور صرفاً بايد شغل محلهاي مشخص شده در سهميه ايثارگران ۲۵ درصد را انتخاب نمايند. ضمناً اين سهميه قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل، باقيمانده سهميه فوق الذكر محفوظ خواهد ماند.

۳ .ايثارگران متقاضي بهره مندي از سهميه استخدامي ۲۵ درصد موضوع ماده (۲۱ (قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران براي نام نويسي و بهره مندي از سهميه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سيستم سجايا (سيستم جامع اطلاعات يكپارچه ايثارگران) ثبت نموده و توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران تاييد گردد و در صورت عدم تاييد بنياد مذكور مجاز به انتخاب شغل محلهاي مشخص شده براي سهميه ياد شده نمي باشند.
۴ .جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداكثر سن معاف مي باشند

۵ .كسب حد نصاب نمره امتحان مشترك فراگير براي مشمولين سهميه ۲۵ و ۵ درصد ايثارگران تا سقف سهميه الزامي نميباشد. بديهي است در صورتي كه ايثارگران موضوع اين سهميه ها در شغل محلهاي سهميه آزاد شركت نمايند كسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامي است.
تبصره: بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع ايثارگران، كليه ايثارگران مشمول سهميه هاي ۲۵ و ۵ درصد متقاضي استخدام در ادارات آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقيقات و فناوري بايستي حداقل هشتاد درصد (۸۰ درصد) حدنصاب علمي آخرين نفر پذيرفته شده را كسب نمايند.
۶ .آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي و فرزندان آنان كه علاوه بر سهميه ۲۵ درصد ايثارگران با كسب حد نصاب قبولي و رعايت ترتيب نمرات مكتسبه در سهميه آزاد پذيرفته مي شوند، مي توانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره مند گردند.
۷ .سهميه استخدامي مربوط به مشمولين سهميه ۵ درصد ايثارگران در دفترچه امتحان مشترك فراگير مشخص و از سهميه ساير داوطلبان مجزا گرديده است و داوطلبان ايثارگر براي اعمال سهميه مذكور صرفاً بايد شغل محلهاي مشخص شده در سهميه ايثارگران ۵ درصد را انتخاب نمايند. ضمناً اين سهميه قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل، باقيمانده سهميه فوق الذكر محفوظ خواهد ماند.
۸ .استخدام مازاد بر سهميه استخدامي (۲۵ درصد و ۵ درصد) ايثارگران در صورت كسب حد نصاب آزمون، از طريق رقابت با داوطلبان سهميه آزاد در صورت وجود ظرفيت و جنسيت متناسب، صرفاً در مرحله معرفي افراد براي بررسي مدارك و تا قبل از مرحله مصاحبه استخدامي در همان شغل محل جنسيت صورت مي پذيرد.

تذكر :
۱ .معرفي نهايي ايثارگران در سهميه استخدامي مربوط به آنها صرفاً از ميان آن دسته از ايثارگران واجد شرايطي خواهد بود كه سهميه نام نويسيي و شركت در آزمون كتبي آنان در سهميه ايثارگران صورت گرفته باشد.
۲ .در صورتي كه داوطلب ايثارگري براساس نمره فضلي در آزمون كتبي در رقابت با داوطلبان سهميه آزاد در همان شغل محل جنسيت به عنوان داوطلب آزاد معرفي شده باشد، ساير مراحل آزمون و فرآيند استخدام خود را به عنوان داوطلب سهميه آزاد ادامه خواهد داد.

ب) سهميه معلولين
جذب معلولين مورد تاييد سازمان بهزيستي كشور، از محل سهميه استخدامي (۳ درصد قانون جامع حمايت از معلولان) صرفاً از طريق شركت در امتحان مشترك فراگير، كسب حد نصاب و رقابت بين كليه داوطلبان معلول در همان شغل محل بر اساس نمره مكتسبه در امتحان مشترك فراگير (به ميزان حداكثر دو برابر ظرفيت جهت معرفي به مصاحبه استخدامي) و با رعايت ساز و كارهاي ذيل صورت ميپذيرد:

۱ .سهميه استخدامي مربوط به مشمولين سهميه۳ درصد معلولين مورد تاييد سازمان بهزيستي كشور در دفترچه امتحان مشترك فراگير مشخص و از ساير سهميههاي استخدامي مجزا گرديده است. داوطلبان معلول تاييد شده مشمول اين سهميه، براي اعمال سهميه مذكور صرفاً بايد شغل محلهاي مشخص شده در سهميه معلولان را انتخاب نمايند. ضمناً اين سهميه قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در  صورت عدم تكميل، باقيمانده سهميه فوقالذكر محفوظ خواهد ماند.
۲ .معلولين بايد توانايي لازم براي انجام كاري كه جهت آن استخدام ميشوند را داشته باشند.
۳ .بر اساس ماده(۵ )آيين نامه شماره  ۴۴۱۷۸/۸۸۳۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، استخدام معلولان به شرط آنكه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور، معلوليت آنان مانع از ماموريت كاري آنها نباشد، بلامانع ميباشد.
۴ .استخدام مازاد بر سهميه استخدامي ۳ درصد معلولين از طريق رقابت با داوطلبان سهميه آزاد در صورت وجود ظرفيت و جنسيت متناسب در همان شغل محل جنسيت صورت ميپذيرد

تذكر :
۱ .معرفي نهايي معلولين در سهميه استخدامي مربوط به آنها صرفاً از ميان آن دسته از معلولين واجد شرايطي خواهد بود كه سهميه نام نويسيي و شركت در آزمون كتبي آنان در سهميه معلولين صورت گرفته باشد.
۲ .در صورتي كه داوطلب معلول براساس نمره فضلي در آزمون كتبي در رقابت با داوطلبان سهميه آزاد در همان شغل محل جنسيت به عنوان داوطلب آزاد معرفي شده باشد، ساير مراحل آزمون و فرآيند استخدام خود را به عنوان داوطلب سهميه آزاد ادامه خواهد داد.

ج) ساير امتيازات
بر اساس مصوبه شماره ۲۰۰/۱۳۷۳۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، ۱۰ درصد به امتياز مكتسبه حافظان قرآن داراي درجات (۱ تا ۳) براي حافظين قران در مشاغل متخصص كارشناس امور فرهنگي، مربي امور تربيتي مدارس و دبير معارف اسلامي لحاظ خواهد شد.
همچنين براي مشاغلي كه شرايط احراز آنها ديپلم مي باشد، درجه پنج حفظ قرآن به شرط دارا بودن گواهينامه پايان دوره اول متوسطه از لحاظ استخدامي همتراز ديپلم مي باشد و امتياز ذكر شده نيز به افراد واجد شرايط اعلام شده در متن آگهي استخدامي منتشره تخصيص خواهد يافت.

بخش پنجم : مراحل نام نويسي

داوطلب متقاضي استخدام در دستگاه هاي اجرايي بايد در زمان نام نويسي در امتحان مشترك فراگير، شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين دفترچه را داشته باشد.

الف) تهيه فايل عكس اسكن شده

داوطلب بايد يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير، اسكن نموده و فايل آن را براي ارسال از طريق برنامه نام نويسي اينترنتي آماده نمايد:
عكس ۴*۳ كه در سال جاري گرفته شده باشد (عكس تمام رخ) فقط بايد با فرمت JPG باشد. اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل ۳۰۰× ۲۰۰پيكسل و حداكثر ۴۰۰ ×۳۰۰ باشد. تصوير داوطلب بايد واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد. حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از ۷۰ كيلوبايت بيشتر باشد. حاشيه هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد. حتي الامكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.
تذكر (۱) : اسكن عكس از روي كارت هاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و ...) قابل قبول نمي باشد و داوطلبان لازم است از اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند.
تذكر(۲) : عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.
تذكر(۳) : با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمونهاي قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه نام نويسي آنان توسط ديگران انجام ميشود رخ داده است. تاكيد ميگردد كه علاوه بر كنترل اطلاعات ثبتنامي، حتما نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما الصاق نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

ب) پرداخت وجه

نام نويسي به صورت اينترنتي از روز پنج شنبه ۲۰/۰۶/۱۳۹۹ لغايت روز شنبه مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۹ انجام خواهد پذيرفت. مدت نام نويسي به هيچ وجه قابل تمديد نخواهد بود. متقاضيان واجد شرايط بايد به سايت سازمان سنجش آموزش كشور مراجعه و پس از پرداخت مبلغ (۶۱۰/۰۰۰ششصد و ده هزار) ريال به صورت الكترونيكي و با كارت هاي بانكي متصل به شبكه ي شتاب نسبت به تكميل فرم نام نويسي و ارائه اطلاعات مورد نياز اقدام نمايند.
موكداً تاكيد ميگردد مدت زمان تعيين شده براي نام نويسي در امتحان مشترك فراگير تمديد نمي گردد و متقاضيان بايد در مدت زمان فوق نسبت به نام نويسي اقدام نموده و از موكول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند. متقاضيان شركت در امتحان مشترك فراگير بايد پس از پايان نام نويسي كد رهگيري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمايند. به نام نويسي هاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نميگردد.

ج) تكميل تقاضانامه نام نويسي

در رديفهاي ۱ ،۲ و ۳ ،داوطلب بايد در محل مورد انديشه متخصصين نام خانوادگي (فاميلي)، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه بطوركامل وارد نمايد (از بكاربردن مد، تشديد، الف محذوف يا همزه خودداري شود
در رديف ۴ ،داوطلب بايد كد ملي خود را كه ده رقم مي باشد از چپ به راست در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خودداري نمايد. ً ضمنا داوطلباني كه تاكنون موفق به اخذ كارت ملي نشده اند براي اطلاع از شماره كد ملي خود با شماره تلفن گوياي ۶۶۷۰۷۱۳۱-۰۲۱ تماس حاصل نمايند .
در رديف ۵ ،داوطلب بايد برحسب اينكه زن يا مرد مي باشد منحصراً مربع مربوط را علامتگذاري نمايد.
در رديف ۶ ،داوطلب بايد ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نمايد و ازدرج حروف، مميز و يا خط تيره كه در بعضي شناسنامه ها درج گرديده خودداري نمايد.
در رديف ۷ ،داوطلب بايد تاريخ تولد خود را به صورت سال، ماه و روز درمحل مربوط درج نمايد.
در رديف ۸ ،داوطلب بايد بر حسب اينكه مجرد يا متاهل مي باشد مربع مربوط را علامتگذاري نمايد.
در رديف ۹ ،داوطلب بايد كد استان و شهرستان محل تولد خود را با توجهبه جدول شماره ۲ مندرج درصفحه ۳۶ مشخص و در اين محل درج نمايد.
در رديف ۱۰ ،داوطلب بايد با علامتگذاري در يكي از مربع ها، دين خود را مشخص نمايد. در رديف ۱۱ ،داوطلبان مرد بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با علامتگذاري در مربع مربوطه مشخص نمايند.
در رديف ۱۲ ،داوطلبان چپ دست بايد اين مربع را علامتگذاري نمايند.
در رديف ۱۳ ،داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران وضعيت ايثارگري خود را بر اساس سهميه ۲۵ درصد و ۵ درصد در اين بند علامتگذاري نمايد.
در رديف ۱۴ ،داوطلبان داراي سابقه غير رسمي در دستگاههاي اجرايي (جهت مقررات مربوط به حداكثر سن) مي بايست موارد خواسته شده در اين بند را با درج سابقه خدمت تكميل نمايند.
در رديف ۱۵ ،داوطلب معلول بايد نوع معلوليت خود را در يكي از مربع ها علامتگذاري نمايد.
در رديف ۱۵-۱ ،داوطلب معلول چنانچه نيازمند منشي مي باشد بايد اين قسمت را علامتگذاري نمايد.
در رديف ۱۶ ،مشمولان حافظان قرآن درجه ۱ تا ۵ اين بند را علامتگذاري نمايند.
در رديف ۱۷ ،داوطلب بايد آخرين مقطع تحصيلي خود را در اين بند علامتگذاري نمايد ( براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما)
در رديف ۱۸ ،داوطلب بايد عنوان رشته تحصيلي خود را مشخص و در اين محل درج نمايد. در رديف ۱۹ ،داوطلب بايد دانشگاه يا موسسه محل اخذ مدرك تحصيل خود را درج نمايد. در رديف ۲۰ ،داوطلب بايد تاريخ فارغ التحصيلي آخرين مقطع تحصيلي خود را به سال و ماه و روز در اين قسمت درج نمايد.
در رديف ۲۱ ، داوطلب بايد معدل آخرين مدرك تحصيلي خود را درج نمايد.
در رديف ۲۲ ،داوطلب بايد كد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعيين حوزه امتحاني با توجه به جدول شماره ۲ مندرج در صفحه ۳۶ مشخص و در اين محل درج نمايد .همچنين آدرس دقيق پستي و كدپستي دقيق خود را كه يك عدد ده رقمي مي باشد در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خودداري نمايد.
در رديف ۲۳ ،داوطلب بايد كد پستي ده رقمي خود را درج نمايد.
در رديف ۲۴ ،داوطلب شماره تلفن ثابت با كد شهر خود را در محل مربوط درج نمايد.
در رديف ۲۵ ،داوطلب شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نمايد.
در رديف ۲۶ ،داوطلب متقاضي ميتواند آدرس پست الكترونيكي خود را درج نمايد.
در رديف ۲۷ ،داوطلب ميبايست آدرس محل سكونت خود را در اين محل درج نمايد.
در رديف ۲۸ ،داوطلب بايد عنوان شغل و شغل محل انتخابي خود را كه شامل نام دستگاه، شغل و محل مورد تقاضا است، در اين قسمت مشخص نمايد. (براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما)
تذكر مهم: داوطلبان بايد در انتخاب كد شغل محل به نام شغل، محل خدمت، جنس و ظرفيت پذيرش، كد شرايط احراز توجه نمايند (لازم به توضيح است منظور از كد شرايط احراز تطابق رشته، گرايش و مقطع تحصيلي با شغل محل مورد تقاضا بر اساس جدول تطابق رشته ها مندرج در صفحات ۵۴۲-۴۹۶ ميباشد)

د) زمان برگزاري هشتمين امتحان مشترك فراگير و نحوه دريافت كارت شركت در آن

كارت شركت در امتحان مذكور از روز سه شنبه ۱۳۹۹/۸/۶ براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. هشتمين امتحان مشترك فراگير در روزجمعه ۱۳۹۹/۰۸/۹ در تهران و با توجه به آمار شركت كنندگان، حسب مورد در مراكز استانها برگزار خواهد شد و ملاك تعيين حوزه امتحاني داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلي ميباشد كه در تقاضانامه درج خواهند نمود. ساعت شروع و محل برگزاري امتحان مشترك فراگير بر روي كارت شركت در امتحان مشترك فراگير درج و به هنگام پرينت كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد. لازم به ذكر است صدور كارت شركت در امتحان مشترك فراگير به منزله تاييد اطلاعات ارسالي از سوي داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجراي امتحان مشترك فراگير توسط دستگاه اجرايي مربوط مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بخش ششم: ساير مراحل استخدامي و نحوه اعلام نتيجه

بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي منضم به بخشنامه شماره
۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ و اصلاحيه آن به شماره ۱۱۷۲۶۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ سازمان اداري و استخدامي كشور، ساير
مراحل استخدامي به شرح زير صورت ميپذيرد:

الف) تعيين حدنصاب

معرفي داوطلبان جهت انجام ساير مراحل استخدامي، منوط به كسب حد نصاب در آزمون كتبي بوده و انتخاب افراد پذيرفته شده بر
اساس ترتيب نمرات مكتسبه، سهميههاي قانوني و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري، مطابق قواعد زير ميباشد: پس از برگزاري امتحان مشترك فراگير، نمرات داوطلبان به تفكيك حيطه هاي عمومي و تخصصي محاسبه و حد نصاب، معادل كسب حداقل پنجاه (۵۰)درصد امتياز مكتسبه توسط نفر اول با ارزش وزني چهل (۴۰ )درصد براي حيطه عمومي و شصت (۶۰) درصد براي حيطه تخصصي در هر شغل محاسبه و مبناي ساير مراحل معرفي داوطلبان قرار ميگيرد.
تذكر:
۱ -داوطلبان فاقد حد نصاب، از ادامه ساير مراحل استخدامي حذف و صرفاً كارنامه آزمون كتبي از طريق سامانه امتحانات جهت اطلاع براي آنها قابل مشاهده خواهد بود.
۲ -كسب حد نصاب در امتحان مشترك فراگير، هيچگونه حق استخدامي ايجاد نميكند و معرفي افراد به ترتيب نمره مكتسبه آنان،  از ميان داوطلباني كه حدنصاب را كسب نمودهاند، صورت ميپذيرد

ب) انتخاب و اعلام ليست چند برابر ظرفيت جهت بررسي مدارك از بين دارندگان حدنصاب

انتخاب افراد چند برابر ظرفيت جهت بررسي مدارك از بين داوطلباني كه حد نصاب را كسب نمودهاند، بر اساس نمره مكتسبه آنان و با در انديشه متخصصين گرفتن سهميه هاي قانوني به تعداد چند برابر ظرفيت پذيرش در هر شغل محل جنسيت و به ترتيب نمرات فضلي صورت ميپذيرد.

تذكر مهم
با توجه به اينكه، دستگاه هاي استخدام كننده مدارك متقاضيان معرفي شده چند برابر ظرفيت را پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون عمومي و تخصصي بررسي خواهند نمود، لذا در صورتي كه مدارك داوطلبان و همچنين اطلاعات خود اظهاري داوطلب در تقاضانامه نام نويسيي، مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي باشد، براي داوطلب حقي ايجاد نخواهد كرد و داوطلب از ادامه فرآيند جذب و استخدام حذف شده و حق هيچگونه اعتراضي ندارد
ج) انتخاب و اعلام ليست دو يا سه برابر ظرفيت جهت انجام مصاحبه استخدامي از بين تاييدشدگان مرحله بررسي مدارك:
انتخاب افراد دو يا سه (۲ يا ۳ ) برابر ظرفيت در هر شغل محل (در صورت وجود داوطلب واجد شرايط) جهت انجام مصاحبه هاي استخدامي صرفاً از بين داوطلباني كه مدارك آنان توسط دستگاه اجرايي مورد بررسي و تاييد قرار گرفته است، بر اساس نمره مكتسبه اين افراد در هر يك از آزمونهاي كتبي (حيطه هاي عمومي و تخصصي) با در انديشه متخصصين گرفتن سهميه هاي قانوني، به تعداد دو برابر ظرفيت در سهميه هاي ايثارگران و معلولين وسه برابر ظرفيت در سهميه آزاد صورت ميپذيرد.
تذكر: با توجه به شيوع ويروس كرونا (كوويد ۱۹ )و وضعيت كنوني كشور، در صورت عدم امكان انجام مصاحبه استخدامي به صورت حضوري، مصاحبه هاي استخدامي به صورت مجازي برگزار خواهد شد.

د) معرفي به گزينش

۱) : پس از برگزاري مصاحبه استخدامي، معرفي افراد به گزينش بر اساس مجموع نمره كل نهايي آنان با وزن هفتاد (۷۰ ) درصد براي آزمونهاي كتبي (حيطه هاي عمومي و تخصصي) و سي (۳۰ ) درصد براي مصاحبه استخدامي و با در انديشه متخصصين گرفتن سهميه هاي قانوني به تعداد يك برابر ظرفيت پذيرش (نفر اصلي) خواهد بود.
۲) : در صورت عدم برگزاري مصاحبه استخدامي، انتخاب نفر اصلي صرفاً بر اساس ترتيب نمره مكتسبه اين افراد و با در انديشه متخصصين سهميه هاي قانوني برابر ظرفيت پذيرش در هر شغل محل جنسيت صورت ميپذيرد.

بخش هفتم: تذكرات مهم

۱-به منظور احراز مهارتهاي پايه و عمومي فنّاوري اطلاعات افراد واجد شرايط جهت استخدام در مشاغل تخصصي، متخصص كارشناسي و بالاتر (موضوع تبصره دو ماده (۴۲ (قانون مديريت خدمات كشوري) پذيرفته شدگان نهايي موظفند حداكثر يك ماه پس از اعلام تاييد گزينش، مدارك مربوط به كسب مهارتهاي هفتگانه (ICDL )صادره از مراكز و موسسات تاييد صلاحيت شده توسط سازمان اداري و استخدامي كشور را ارائه نمايند. بديهي است كساني كه فاقد گواهينامه هاي مذكور مي باشند و يا گواهينامه آنان از مراكز تعيين صلاحيت شده نميباشد،  موظفند براي شركت در آزمون تعيين سطح و دريافت گواهينامه مذكور به يكي از مراكز تعيين صلاحيت شده در بخش اعتبار سنجي موسسات آموزشي (با عنوان موسسات تعيين صلاحيت شده) كه در درگاه الكترونيكي سازمان اداري و استخدامي كشور با آدرس ir.gov.aro.www://https قابل مشاهده ميباشد، مراجعه نمايند.
۲ -هر داوطلب در صورت مشمول بودن در سهميه هاي قانوني ۲۵ و ۵ درصد ايثارگران و۳ درصد معلولان، صرفاً يكي از سهميه هاي مشخص شده را بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نمايد. به عبارت ديگر چنانچه داوطلبي واجد شرايط براي استفاده از دو يا چند سهميه قانوني فوق الذكر باشد، در زمان نام نويسي صرفاً مي تواند يكي از سهميه هاي مورد انديشه متخصصين را انتخاب نمايد و مبناي قرار گرفتن وي در هر يك از سهميه هاي استخدامي فوق الذكر (با رعايت ضوابط مربوطه) انتخاب فرد در زمان نام نويسي مي باشد.
۳ -استخدام افراد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه، براي تمامي دستگاههاي اجرايي به استنثناي وزارت جهاد كشاورزي (بخش قراردادي) به صورت پيماني خواهد بود.
داوطلبان صرفاً در صورتي ميتوانند در امتحانات مشترك فراگير نام نويسي نمايند كه مقطع، رشته و گرايش مندرج در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه مدرك تحصيلي آنان، مطابق با شرايط احراز مشاغل قيد شده در دفترچه نام نويسي يكسان باشد.

تذكر:
۱ -در صورتي كه براي برخي از رشته هاي تحصيلي در آگهي استخدامي منتشره، گرايش خاصي ذكر شده باشد، صرفاً فارغ التحصيلان همان رشته و گرايش تحصيلي ميتوانند در آزمون نام نويسي نمايند. اما در صورتي كه هر يك از رشته هاي تحصيلي بدون ذكر رايش و يا با عبارت «كليه گرايشها» در آگهي درج شده باشد، فارغ التحصيلان كليه گرايشهاي آن رشته تحصيلي در مقطع مورد انديشه متخصصين، ميتوانند در آزمون استخدامي نام نويسي نمايند و در صورتي كه يك رشته تحصيلي با عبارت «بدون گرايش» در دفترچه ثبت شده باشد، صرفاً آن رشته تحصيلي به صورت تنها و بدون گرايش مد انديشه متخصصين ميباشد.
به طور مثال نام رشته هاي تحصيلي ذكر شده در بخش شرايط احراز شغلها، به سه صورت آمده است:
الف: با ذكر كلمه «گرايش» مثال : مهندسي عمران گرايش سازه، كه منظور گرايش خاصي از يك رشته تحصيلي ميباشد و شامل ديگر گرايشهاي اين رشته نمي شود.
ب: بدون ذكر كلمه «گرايش» و يا با ذكر عبارت «كليه گرايش ها» مثال : مهندسي عمران و يا مهندسي عمران(كليه گرايش ها) كه همه گرايشهاي اين رشته تحصيلي را شامل ميشود.
ج: با ذكر عنوان «بدون گرايش» مثال: مهندسي عمران(بدون گرايش) كه صرفاً همين رشته تحصيلي بدون هيچگونه گرايشي را شامل ميشود.
۲ -از آن جايي كه تاييد شرايط احراز مشاغل، (از جمله مقاطع، رشته ها و گرايشهاي مورد انديشه متخصصين براي هر يك از مشاغل، صرفاً از وظايف و اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي باشد، بنابراين ارائه هر گونه گواهي از مراجع مختلف، مبني بر تطابق رشته ها و يا گرايشهاي تحصيلي با رشته يا گرايشهاي تحصيلي عنوان شده در آگهي استخدامي جهت ادامه فرايند استخدام موضوعيت نداشته و صرفاً عين عنوان رشته ها و يا گرايشهاي تحصيلي مندرج در آگهي استخدامي ملاك عمل ميباشد. از اين رو داوطلباني كه در مرحله بررسي مدارك، از لحاظ شرايط احراز اعلام شده در آگهي استخدامي منتشره، غير واجد شرايط تشخيص داده شوند از ادامه فرايند استخدام حذف و معرفي آنان در اين مرحله، كان لم يكن تلقي گرديده و هيچگونه حق و امتيازي براي داوطلب ايجاد نكرده و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي ندارد.
۴ -دارندگان مدارك تحصيلي پايينتر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مذكور در اين دفترچه و همچنين دارندگان مدارك تحصيلي معادل، حق شركت در امتحان مشترك فراگير را ندارند.
۵ -افراد داراي مدارك تحصيلي بالاتر از مقاطع تحصيلي اعلام شده، براي شركت در آزمون مي بايست مدرك (مقطع، رشته و گرايش تحصيلي) ذكر شده در اين دفترچه را داشته باشند. بديهي است صدور حكم كارگزيني پذيرفته شدگان بر اساس مقاطع تحصيلي مندرج در دفترچه نام نويسي مي باشد.
۶ -بر اساس بند(ز) ماده (۴۲ (قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه شماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸ مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۹وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك، داوطلبان استخدام ميبايست سلامت جسماني، رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند را داشته باشند (با لحاظ نمودن بند ب، بخش ۴ سهميه معلولين). در صورت عدم تاييد توانايي داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله بررسي مدارك، مصاحبه استخدامي و معاينه پزشكي، مرجع رسيدگي به اعتراض
داوطلبان، شوراي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي استان مربوطه ميباشد.
۷ -با توجه به اينكه، دستگاههاي استخدام كننده مدارك متقاضيان معرفي شده چند برابر ظرفيت را پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون عمومي و تخصصي بررسي خواهند نمود، لذا در صورتي كه مدارك داوطلبان از جمله مدارك تحصيلي، پايان خدمت يا معافيت دائم، سن، ايثارگري، معلوليت و سابقه اشتغال غيررسمي در دستگاههاي اجرايي (براي محاسبه حداكثر سن) و همچنين اطلاعات خود اظهاري داوطلب در تقاضانامه نام نويسيي، مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي باشد، براي داوطلب حقي ايجاد نخواهد كرد و در هر مرحله از امتحان مشترك فراگير (اعلام نتايج اوليه، مصاحبه استخدامي، گزينش و حتي در صورت پذيرش نهايي)، داوطلب از ادامه فرآيند جذب و استخدام حذف شده و حق هيچگونه اعتراضي ندارد.
۸ -مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در مفاد آگهي و يا ارائه مدارك به صورت ناقص در زمان بررسي مدارك، مصاحبه و گزينش بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از جذب و استخدام محرز شود، داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در اين آگهي باشد، از انجام مراحل بعدي حذف گرديده و در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مزبور لغو و بلااثر ميشود.
۹ -اسامي پذيرفته شدگان نهايي از طريق درگاه سامانه امتحانات يا مسابقات استخدامي سازمان سنجش آموزش كشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
۱۰ -مدارك تحصيلي فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذيرفته شدن در امتحان مشترك فراگير، حداكثر ۲ ماه پس از اعلام نتيجه نهايي بايد به تاييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد.
۱۱ -دستگاه اجرايي موظف است پس از وصول انديشه متخصصين گزينش، نسبت به اطلاع رساني به پذيرفته شدگان نهايي اقدام نمايد.
۱۲ -به منظور ايجاد فرصت برابر براي تمامي داوطلبان امتحان مشترك فراگير، پس از اتمام مهلت نام نويسي و زمانهاي تعيين شده براي ويرايش اطلاعات، امكان هيچ گونه تغيير و اصلاح اطلاعات مربوط به سهميه نام نويسيي و شغل محل انتخابي توسط داوطلبان وجود ندارد.

 

شرايط اختصاصي دستگاههاي اجرايي

سازمان امور عشاير ايران:
داوطلبان پذيرفته شده، بايستي توانايي جسماني انجام ماموريتهاي مكرر در مناطق دور دست عشايري و صعب العبور را داشته باشند.  

جدول شماره ۱ مواد امتحاني هشتمين آزمون استخدامي متمركز دستگاههاي اجرايي كشور

جدول شماره ۲ كد و نام استانها و شهرستانها

جدول انطباق رشته يا گرايشهاي تحصيلي همانند يا جايگزين در هشتمين آزمون فراگير

فرم پيش نويس تقاضانامه نام نويسي هشتمين آزمون استخدامي فراگير

فهرست شغل محلهاي سازمان امور عشاير ايران

متقاضيان محترم براي نام نويسي اينجا كليك كنيد
براي مشاهده دفترچه آزمون اينجا كليك نماييد

براي مشاهده صفحه استخدام فراگير دستگاههاي اجرايي اينجا كليك كنيد

جزوه رايگان جامع درس و نكات آموزشي و اصل سوالات استخدامي شبكه اجتماعي «مرجع متخصصين ايران» - ۳۰ درصد تخفيف تا ۳۰ شهريور

اصل سوالات عمومي دفترچه آزمون هاي استخدامي سنجش شبكه اجتماعي «مرجع متخصصين ايران»

دانلود نمونه نمونه سوالات مرجع متخصصين دستگاه اجرايي،سازمانهاي دولتي

دانلود رايگان نمونه سوالات استخدام فراگير به همراه جزوه هاي رايگان

دانلود رايگان نمونه نمونه سوالات مرجع متخصصين آزمون هاي استخدامي

منابع مطالعاتي براي مصاحبه استخدام سازمان امور عشاير
در اين بخش تمام منابع مطالعاتي براي مصاحبه آزمونهاي استخدامي شامل مصاحبه عقيدتي و سياسي، روانشناختي، تخصصي و ... گردآوري شده است. شما ميتوانيد با مراجعه به هر لينك مورد انديشه متخصصين مطالب موجود را مطالعه نماييد.
لينكهاي مفيد و متخصصدي براي استخدام سازمان امور عشاير ايران
در اين بخش به منظور دسترسي به صفحات مهم و متخصصدي ليست شده است شما ميتوانيد در صورت نياز به هر صفحه بر روي لينك مورد انديشه متخصصين كليك نماييد.
آرشيو مطالب استخدام سازمان امور عشاير ايران
آرشيو مطالب پيشين و سالهاي گذشته مربوط به استخدامي سازمان امور عشاير ايران در اين قسمت ليست شده است، لطفا در صورت تمايل به مطالعه از پيوست هاي مربوط به سال مورد انديشه متخصصين خود استفاده بفرماييد
سوالات متداول

۸٬۳۵۶ انديشه متخصصين براي استخدام سازمان امور عشاير ايران (اطلاعيه تحويل مدارك)

لطفا سوالات و هم انديشي ها خود را بيان كنيد