استخدام دانشگاه هاي علوم پزشكي (اطلاعيه جديد+سوالات آزمون)

۷۰ روز قبل ۱۸۶۸۵ انديشه متخصصين

استخدام دانشگاه هاي علوم پزشكي

اخبار و استخدام‌هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي به محض اعلام توسط مراجع رسمي در اين صفحه اطلاع رساني ميگردد. بديهي ميباشد شما با مراجعه روزانه به اين صفحه مي توانيد علاوه بر مطالعه تمام اخبار و استخدام هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي، آشنايي با سوالات و منابع مطالعاتي استخدام دانشگاه هاي علوم پزشكي و منابع مصاحبه استخدامي، در جريان استخدام جديد نيز قرار بگيريد. در ادامه با كليك بر روي هر لينك فهرست مطالب به بخش مربوطه هدايت ميشويد.

 

سوالات ارسالي متخصصان
كاربران عزيز سوالات آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي سال ۹۹ ارسالي متخصصان عزيز در صفحه زير گردآوري شد و ساير سوالات عمومي و تخصصي به محض دريافت در همين صفحه تعبيه خواهد شد.

اطلاعيه شماره ۷ آزمون استخدامي: «زمان ويرايش حوزه امتحاني؛۷ الي ۹ مهرماه»

براي مشاهده اطلاعيه اينجا كليك نماييد

اطلاعيه شماره ۶ برگزاري آزمون استخدامي دانشگاه‏هاي علوم پزشكي در روز ۲۴ مهرماه

براي مشاهده اطلاعيه اينجا كليك نماييد

اطلاعيه ۵ - درخصوص تغيير مواد آزمون رشته شغلي متخصص كارشناس پرتودرماني (راديوتراپي)

براي مشاهده اطلاعيه اينجا كليك نماييد

اطلاعيه ۴ - در متن آگهي و مشاغل مورد نياز بعد از عبارت بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها در پرانتز عبارت " يا حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين " اضافه مي گردد

اطلاعيه شماره ۳ :  درخصوص تمديد مهلت نام نويسي آزمون استخدامي قراردادي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور سال ۱۳۹۹

با سپاس به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه ي علم و آگاهي؛ با توجه به شرايط حاضر در كشور به دليل شيوع بيماري كرونا جهت مساعدت با داوطلبان آزمون استخدامي قراردادي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي كشور به اطلاع ميرساند : با توجه به درخواست مكرر داوطلبان، مهلت جديدي جهت نام نويسي، تصحيح يا ويرايش اطلاعات و مدارك از تاريخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۹ لغايت ۲۷/۰۵/۱۳۹۹ در انديشه متخصصين گرفته شده است. شايان ذكر است داوطلبان گرامي دفترچه راهنما را به دقت مطالعه كرده و بعد اقدام به ثبتنام كنند. از مراجعه حضوري و تلفني خودداري نماييد. در صورت داشتن مشكل در فرآيند نام نويسي از طريق فرم اقدام نماييد.

خبر ۱۰ شهريور ۹۹ - اطلاعيه برگزاري آزمون استخدامي دانشگاههاي علوم پزشكي در روز ۲۴ مهرماه

با سلام و احترام؛ در خصوص برگزاري آزمون استخدامي قراردادي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني، به استحضار داوطلبان عزيز ميرساند با توجه به تعداد زياد نام نويسيكنندگان و تعدد رشتههاي شغلي و ضرورت رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي ستاد ملي مبارزه با كرونا براي برگزاري آزمون، و از طرفي در برخي از شهرستانهاي با جمعيت كمتر، تعداد داوطلبين بيش از انتظار بوده و با توجه به شرايط اپيدمي كرونا در كشور، ضروري است براي اين شهرستانها، حوزه امتحاني تعيين شود و در نتيجه «امكان ويرايش براي تغيير حوزه امتحاني» براي داوطلبان فراهم شود.
از اين رو با موافقت اداره كل منابع انساني وزارت متبوع، زمان برگزاري آزمون استخدامي قراردادي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني در «روز ۲۴ مهرماه در دو نوبت صبح و عصر» اعلام ميشود و همچنين به منظور افزايش حوزههاي جديد و ويرايش « حوزه امتحاني»، تاريخ ويرايش جديد متعاقباً اعلام خواهد شد. تاكيد ميشود اين ويرايش براي «تغيير حوزه محل آزمون» بوده و شامل تغيير رشته- محل شغلي داوطلبان و نام نويسي جديد نخواهد شد.

براي مشاهده اطلاعيه اينجا كليك نماييد

آگهي استخدامي قراردادي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور

با سپاس به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه ي علم و آگاهي، به اين وسيله به اطلاع داوطلبان ميرساند كه دانشگاه ها/دانشكده ها/ موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در انديشه متخصصين دارند براي تامين نيروهاي مورد نياز خود از محل مجوز سازمان اداري و استخدامي كشور، افراد واجد شرايط را به استناد ماده ۳۳ آئين نامه اداري، استخدامي كاركنان غير هيات علمي و دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون هاي استخدامي مصوب دور دوم هيات امنا سال ۱۳۹۷ از طريق آزمون كتبي در حيطه هاي عمومي و تخصصي (و حسب موردمصاحبه استخدامي) به صورت قراردادي با شرايط و ضوابط ذيل جذب نمايند. توصيه ميشود با توجه به روند كلي نام نويسي و اعلام نتيجه ي آزمون به صورت اينترنتي، داوطلبان محترم جهت دريافت كليه ي اطلاعات فقط به سايت مركز سنجش آموزش پزشكي به نشاني www.sanjeshp.ir مراجعه كنند. از اين به بعد در تمام متن اين راهنما، منظور از «سايت»، نشاني اينترنتي اعلام شده است.

بخش اول تعاريف :

مفاهيم برخي از اصطلاحات بكار رفته در اين دفترچه به شرح زير است:
۱ .موسسه: به دانشگاه ها يا دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي اطلاق ميشود كه با توجه به اهداف و برنامه هاي آتي خود نسبت به رفع نيازهاي نيروي انساني مراكز بهداشتي، مراكز درماني و بيمارستانها و ساير واحدهاي تابعه، اقدام به استخدام مينمايند. (مطابق جدول شماره ۲)
۲ .دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه هاي دولتي، (كليه دستگاههاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري) دستگاه اجرايي ناميده ميشوند.
۳ .آيين نامه اداري استخدامي: منظور، آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيات علمي مصوب هيات امناء دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مي باشد كه به استناد ماده يك قانون احكام دائمي توسعه كشور تدوين گرديده است.

۵ .داوطلب قراردادي پزشك خانواده: فردي كه براساس مفاد تبصره ۶ ماده ۳۱ آيين نامه و از طريق قرارداد طرح پزشك خانواده در حال انجام وظيفه در مراكز بهداشت تابعه دانشگاه/دانشكده مي باشد.
۶ .داوطلب قرارداد مشاغل نيروي سادهي: به شخصي اطلاق ميشود كه به صورت قانوني در يكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در قالب قرارداد مشاغل نيروي سادهي (موضوع ماده ۳۲ آيين نامه مذكور) اشتغال داشته باشد.
۷ .داوطلب شركتي: به شخصي اطلاق ميشود كه به صورت قانوني از طريق يكي از شركتهاي تامين نيرو طرف قرارداد دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت خريد خدمت از بخش خصوصي (موضوع تبصره ماده ۲۲ آيين نامه مذكور) اشتغال داشته باشد.
۸ .داوطلب ايثارگر: ايثارگران شامل موارد زير هستند:

الف) ايثارگران سهميه بيست و پنج (۲۵) درصد شامل:

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسرو فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر
همسر و فرزندان آزادگان داراي يك سال و بالاي يك سال اسارت
پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد

ب) ايثارگران سهميه پنج (۵) درصد شامل:

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبان در جبهه ها
فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد
فرزندان آزادگان كمتر از يك سال اسارت

تذكر: مراجع تاييد مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:
۱ .معاونت نيروي انساني هر يك از رده هاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
۲ .معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي اعم از مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
۳ .معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران

۹ .داوطلب معلول: به فردي اطلاق مي شود كه با ارائه معرفي نامه از سازمان بهزيستي كشور مشمول استفاده از ۳
درصد سهميه استخدامي قانون حمايت از حقوق معلولان مي باشد.
۱۰ .داوطلب آزاد: به شخصي اطلاق ميشود كه در زمان نام نويسي، مشمول سهميه ايثارگران و سهميه معلولين نباشد.

بخش دوم : شرايط عمومي و اختصاصي

۱ .شرايط عمومي داوطلبان
۱-۱ .داشتن تابعيت ايران
۱-۲ .اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۱-۳ .التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
۱-۴ .انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان
۱-۵ .داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند (به تشخيص شوراي طب كار يا كميسيون پزشكي موسسه).
۱-۶ .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر
۱-۷ .نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
۱-۸ .عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاه هاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذيصلاح.
۱-۹ .داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهاي بازخريد خدمت و همچنين بازنشسته دستگاه هاي اجرايي باشند.

تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومي:
افرادي كه مجاز به شركت در اين آزمون استخدامي نيستند عبارتند از:
۱ -مستخدمين رسمي و پيماني و افراد بازنشسته و بازخريد خدمت دستگاه هاي اجرايي
۲ -انفصال شدگان دائم از خدمت در كليه دستگاه هاي اجرايي و يا اخراج شدگان توسط واحدهاي تابعه وزارت بهداشت
۳ -افرادي كه به موجب آراء مراجع قضائي و ذيصلاح، از خدمات دولتي منع شده باشند.
۴ -افرادي كه تعهد انجام كار به ساير موسسات و يا دستگاه هاي اجرايي دارند.
۵ -دارندگان مدارك تحصيلي معادل در رشته تحصيلي آگهي شده.
۶ -داوطلباني كه در حال انجام طرح قانوني در رشته هاي اجباري موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان هستند.
۷ -دارندگان مدارك تحصيلي مرتبط بالاتر از مقاطع اعلام شده در شرايط احراز مندرج درآگهي (ملاك مرتبط بودن يا نبودن مقطع و رشته تحصيلي، طرح طبقه بندي مشاغل مورد عمل دانشگاه مي باشد)

تبصره: در صورتيكه داوطلب در بدو استخدام داراي مقطع تحصيلي بالاتر غير مرتبط با شرايط احراز طرح طبقه بندي مشاغل و مدرك تحصيلي مندرج در آگهي باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضري مبني بر عدم درخواست اعمال مدرك تحصيلي مربوطه پس از صدور حكم استخدامي خواهد بود.
داوطلبان داراي مقاطع تحصيلي بالاتر از مقاطع اعلام شده مي بايست قبل از نام نويسي، از مرتبط يا غير مرتبط بودن مقطع تحصيلي خود با شرايط احراز مندرج در آگهي اطلاع حاصل كرده و سپس نسبت به انتخاب شغل محل خود اقدام نمايند.

۲ .شرايط اختصاصي استخدام:
الف) شرايط سني داوطلبان:
براي شغل بهياري داشتن حداقل ۱۸ سال سن (متولدين قبل از ۱۳۸۱/۰۵/۱۲ (و براي ساير مشاغل داشتن حداقل ۲۰ سال سن و حداكثر ۴۰ سال تمام (متولدشدگان از ۱۳۷۹/۰۵/۱۳ تا ۱۳۵۹/۰۵/۱۳ (و داشتن حداكثر ۴۵ سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و بالاتر (متولد شدگان بعد از ۱۳۵۴/۰۵/۱۳)
تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
۱ -جانبازان،آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و بالاتر، از شرط حداكثر سن معاف مي باشند.
۲ -ساير مشمولين سهميه ۲۵ درصد و ۵ درصد در صورت نام نويسي در آزمون، مكلف به رعايت حداكثر سن هاي اعلام شده در ذيل ميباشند، در غيراين صورت از ادامه فرايند استخدام حذف خواهند شد.
- پدر، مادر، همسر، برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال

داوطلباني كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها
۳ -سابقه خدمت متخصصان تمام وقت دولتي حداكثر به ميزان ۵ سال
۴ -سنوات شركتي داوطلبان شركتي شاغل كه به صورت غيرمستقيم و از طريق شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد با موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، به خدمت اشتغال دارند، حداكثر به ميزان ۱۵ سال (طبق سابقه بيمه قابل قبول)

۵ -سنوات قراردادي يا شركتي داوطلباني كه در سالهاي گذشته به صورت قرارداد تمام وقت (اعم از قرارداد كار معين و پزشك خانواده و قرارداد مشاغل نيروي سادهي) در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد با موسسات تابعه به خدمت اشتغال داشته اند و با موسسه قطع همكاري نموده اند حداكثر به ميزان ۵ سال (طبق سابقه بيمه قابل قبول)
نكته: در صورتيكه افراد در يكي از حالات شركتي يا قراردادي شاغل بوده و براساس دستورالعمل هاي مربوطه به حالت اشتغال ديگري تبديل وضع شده اند (اشتغال بصورت مستمر)، مي توانند حداكثر از ۱۵ سال ارفاق سن بهره مند گردند.
۶ -داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف (اجباري يا اختياري و يا در قالب تمديد طرح) را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند، به ميزان انجام خدمت فوق.
۷ -مدت خدمت سربازي انجام شده.

نكته: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از ۱۵ سال بيشتر نخواهد بود.

ب) ضوابط و مقررات پذيرش مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان:
۱ -مشمولين تعهدات «ضريب k» و مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان رشته هاي اجباري كه در حين انجام خدمت قانوني ميباشند، نمي توانند در اين آزمون شركت نمايند.
تبصره- اينگونه داوطلبان بايد حداكثر تا آخرين روز نام نويسي مدت تعهد و طرح اجباري ايشان به پايان رسيده باشد تا مجاز به نام نويسي و شركت در آزمون باشند.
در خصوص داوطلباني كه نسبت به تمديد طرح آنان اقدام شده است، نيازي به ارائه گواهي «پايان طرح» نداشته و گواهي «اشتغال به طرح» براي اينگونه افراد كفايت مينمايد. ضمنا مشمولين مذكور ميتوانند با ارائه گواهي مربوطه در آزمون ساير دانشگاه هاي علوم پزشكي نيز شركت نمايند.
نكته: داوطلبان متعهد خدمت موسسات تابعه وزارت بهداشت (تعهد خاص، قانون برقراري عدالت آموزشي و...) صرفا مجاز به شركت در آزمون استخدامي همان موسسه يا منطقه مورد تعهد مي باشند. لازم به ذكر است در صورت پذيرش نهايي، تعيين محل خدمت اين داوطلبان در مدت تعهد با توجه به مفاد سند تعهد اخذ شده برعهده موسسه خواهد بود.

۲ -مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در رشته هاي داراي طرح «اختياري» كه طرح خود را در ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ميگذرانند در صورت قبولي ملزم به ارائه گواهي انصراف از طرح از دانشگاه محل انجام طرح خود در هنگام بررسي مدارك مي باشند.

پ) شرايط اختصاصي و ضوابط پذيرش مشاغل مربوط به حيطه فوريتهاي پزشكي:
در خصوص مشاغل متخصص كارشناس باليني فوريتهاي پزشكي، كاردان باليني فوريتهاي پزشكي، متخصص كارشناس ارتباطات و عمليات و متخصص كارشناس ترياژ تلفني فوريت هاي پزشكي علاوه بر شرايط فوق الذكر، داشتن سلامت كامل جسماني و رواني با تاييد طب كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز الزامي مي باشد. در خصوص مشاغل «متخصص كارشناس باليني فوريتهاي پزشكي» و «كاردان باليني فوريتهاي پزشكي» علاوه بر شرايط مندرج در بندهاي قبلي، برخورداري از شرايط ذيل نيز الزامي ميباشد:
۱ -داراي قد ۱۶۵ سانتي متر و بالاتر.

۲ -داراي شاخص توده بدني(BMI) Index Mass Body (كمتر از ۳۰ و بيشتر از ۱۹).
تبصره: افرادي كه "BMI "آنها بيشتر از ۳۰ باشد و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرايي مربوطه براي انجام"تست بيو الكتريك امپدانس" معرفي مي شوند و تصميم گيري نهايي در خصوص آنها براساس نتايج تست مربوطه صورت ميگيرد.
تذكر: اندازه گيري "قد" و "BMI "در زمان بررسي مدارك انجام خواهد گرفت و در صورتي كه داوطلب هر يك از اين شرايط را احراز ننمايد، از ساير مراحل استخدام از جمله مصاحبه حذف خواهد شد و حق اعتراض نخواهد داشت.

۳ -دارا بودن گواهينامه رانندگي با آمبولانس (ب۲ يا پايه دوم)
تبصره: داوطلبان داراي گواهينامه (ب ۱) در صورت قبولي در آزمون، بايستي تعهد محضري مبني بر ارائه اصل گواهينامه (ب۲) يا پايه دوم را تا پايان يك سال پس از تاريخ برگزاري آزمون استخدامي ارائه نمايند. بديهي است در صورت عدم ارائه اصل گواهينامه در مدت تعيين شده استخدام فرد كان لم يكن خواهد شد. (لازم به ذكر است افراد زير ۲۴ سال چنانچه فاقد گواهينامه مربوطه باشند، در صورت قبولي در آزمون بايستي تعهد محضري مبني بر اخذ گواهينامه ب ۲ تا پايان ۲۴ سالگي ارائه نمايند و در صورت عدم ارائه گواهينامه در زمان مقرر، قبولي آنها كان لم يكن خواهد شد)
۴ -داشتن آمادگي جسماني و مهارتهاي بدني براي امدادرساني سريع و صحيح (بدين منظور از داوطلبان واجد شرايط، آزمون آمادگي جسماني به عمل خواهد آمد).
نكته: ساير شرايط اختصاصي مشاغل مختلف بنا به ضرورت در جداول رشته هاي شغلي هر موسسه درج گرديده است.

ث) شرايط اختصاصي و ضوابط پذيرش نگهبان:
در خصوص شغل نگهبان علاوه بر شرايط فوق برخورداري از شرايط ذيل نيز الزامي ميباشد:
- موفقيت در آزمون آمادگي جسماني
- داشتن حداقل قد ۱۷۵ سانتيمتر
- دارا بودن تناسب جسماني: BMI (نسبت وزن به قد) بايد بين ۲۷ و ۵,۱۸ باشد (۱۳۶۹/۰۵/۱۳ تا ۱۳۷۷/۰۵/۱۳ متولدشدگان (سن حداكثر ۳۰ و حداقل ۲۲ سال)

در خصوص مشاغل مامور حراست، متخصص كارشناس حراست اسناد و مدارك، متخصص كارشناس حراست فناوري اطلاعات و مسئول گزينش علاوه بر شرايط عمومي و اختصاصي تاييديه از مراجع ذيصلاح نيز ملاك عمل خواهد بود.

بخش سوم: مواد آزمون
به هر يك از داوطلبان، يك دفترچه سوال عمومي و يك دفترچه سوال اختصاصي داده خواهد شد. كليه دروس آزمون عمومي و اختصاصي به صورت چهارگزينه اي با ضريب يك (۱) براي سوالات حيطه عمومي و ضريب دو (۲) براي سوالات حيطه تخصصي طراحي خواهد شد. ضمنا به ازاي هر سه پاسخ غلط، يك پاسخ صحيح حذف خواهد شد.

الف) مواد آزمون عمومي به شرح زير تعيين ميشود:
۱ -فنّاوري اطلاعات (مهارت هاي هفتگانه ICDL)
۲ -رياضي و آمار مقدماتي
۳ -زبان و ادبيات فارسي
۴ -معارف اسلامي
۵ -زبان انگليسي عمومي
۶ -اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني
۷ -هوش و توانمندي هاي ذهني
تبصره- اقليتهاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (شامل مسيحي، كليمي، زرتشتي و...) از پاسخگويي به سوالهاي معارف اسلامي معاف بوده و نمره مكتسبه اين داوطلبان، براساس مجموع تراز شده ساير سوالهاي آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.

جزوه رايگان جامع درس و نكات آموزشي و اصل سوالات استخدامي شبكه اجتماعي «مرجع متخصصين ايران» (بهترين و كاملترين منبع مطالعاتي براي آزمون وزارت بهداشت) - تخفيف ويژه

نمونه سوالات استخدامي وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي

ب) مواد آزمون تخصصي:
سوالهاي حيطه هاي تخصصي آزمون با توجه به دانش و مهارتهاي تخصصي متناسب با رشته هاي شغلي، بر اساس مواد آزمون مندرج در جدول شماره ۱ مشخص شده است.

دانلود رايگان نمونه نمونه سوالات مرجع متخصصين آزمون هاي استخدامي

بخش چهارم : امتيازات و سهميه هاي قانوني

الف) سهميه ايثارگران :
بر اساس هماهنگي هاي به عمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، جذب ايثارگران از محل سهميه هاي استخدامي از طريق شركت در آزمون استخدامي موسسات، رقابت بين كليه داوطلبان ايثارگر در هريك از سهميه هاي ۲۵ درصد و ۵ درصد (در هر يك از مجوزهاي كلي سازمان اداري و استخدامي كشور به دستگاه اجرايي) براساس نمره مكتسبه در آزمون استخدامي موسسات با رعايت ساز و كارهاي ذيل صورت ميپذيرد:
۱ -در فرآيند جذب و استخدام مشمولين سهميه ۲۵ درصد ايثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاري و با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت مي پذيرد.
۲ -با هماهنگي هاي به عمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران، سهميه استخدامي مربوط به مشمولين سهميه ۲۵ درصد ايثارگران در دفترچه آزمون استخدامي موسسات مشخص و از سهميه ساير داوطلبان مجزا گرديده است و داوطلبان ايثارگر تاييد شده مشمول اين سهميه، براي اعمال سهميه مذكور صرفا بايد شغل محلهاي مشخص شده در سهميه ايثارگران ۲۵ درصد را انتخاب نمايند.
۳ -ايثارگران متقاضي بهره مندي از سهميه استخدامي حداقل ۲۵ درصد موضوع ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران براي نام نويسي و بهره مندي از سهميه مزبور، لازم است ابتدا اطلاعات خود را در سيستم سجايا (سيستم جامع اطلاعات يكپارچه ايثارگران) ثبت نموده و توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران تاييد گردد و در صورت عدم تاييد بنياد مذكور مجاز به انتخاب شغل محلهاي مشخص شده براي سهميه ياد شده نميباشند.

۴ -مشمولين سهميه ۲۵ درصد ايثارگران، مجاز به بهره مندي از سهميه استخدامي ۵ درصد ساير ايثارگران نميباشند. به عبارت ديگر هر داوطلب ايثارگر ميتواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از يكي از سهميه هاي مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نمايد. بنابراين مشمولين سهميه ۲۵ درصد ايثارگران، جهت استفاده از سهميه اختصاصي خود، صرفا بايد مشاغل مشخص شده براي آنان را در دفترچه انتخاب نمايند.
۵ -جانبازان،آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان يكسال اسارت و بالاتر از شرط حداقل معدل و حداكثر سن معاف مي باشند.
۶ -كسب حد نصاب نمره آزمون استخدامي موسسات براي مشمولين سهميه ۲۵ درصد ايثارگران تا سقف سهميه (۲۵ درصد) الزامي نميباشد. بديهي است در صورتي كه ايثارگران موضوع اين سهميه در شغل محل هاي سهميه آزاد شركت نمايند كسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامي است.
۷ -آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي و فرزندان آنان كه با كسب حد نصاب قبولي و رعايت ترتيب نمرات مكتسبه در سهميه آزاد آزمون استخدامي پذيرفته ميشوند، ميتوانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره مند گردند.

۸ -ايثارگران مشمول سهميه استخدامي ۵ درصد جهت استفاده از سهميه اختصاص يافته به خود، بايد در زمان انتخاب شغل محل (از بين شغل محل هاي سهميه آزاد)، شغل محل هايي را انتخاب نمايند كه ظرفيت مورد نياز آن شغل محل ها بيش از يك نفر باشد و همچنين جزء مشاغل مشخص شده براي سهميه ۲۵ درصد ايثارگران نباشد. بديهي است استفاده از سهميه ايثارگران ۵ درصد صرفا در مشاغلي اعمال مي گردد كه ظرفيت پذيرش آنها بيش از يك نفر باشد (در مشاغل با يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً براساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت).
۹ -كسب حد نصاب نمره آزمون استخدامي موسسات براي مشمولين سهميه ۵ درصد ايثارگران تا سقف سهميه (پنج درصد) الزامي نميباشد.
۱۰ -استخدام مازاد بر سهميه استخدامي (۲۵ درصد و ۵ درصد) ايثارگران در صورت كسب حد نصاب آزمون از طريق رقابت با ساير داوطلبان آزاد در همان شغل محل صورت مي پذيرد.

ب) سهميه افراد داراي معلوليت:
جذب افراد داراي معلوليت با ارائه معرفي نامه از اداره كل بهزيستي استان از محل سهميه استخدامي (۳ درصد قانون جامع حمايت از معلولان) صرفاً از طريق شركت در آزمون استخدامي موسسات، كسب حد نصاب نمره لازم و رقابت بين كليه داوطلبان مشمول اين سهميه و براساس نمره مكتسبه در آزمون با رعايت ساز و كارهاي ذيل صورت ميپذيرد:
۱ -مشمولين سهميه ۳ درصد جهت استفاده از سهميه اختصاص يافته به خود، بايد در زمان انتخاب شغل محل (از بين شغل محل هاي سهميه آزاد)، شغل محل هايي را انتخاب نمايند كه ظرفيت مورد نياز آن شغل محل ها بيش از يك نفر باشد. در مشاغل با يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت. بديهي است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهميه ياد شده از طريق رقابت بين جامعه معلولين صورت خواهد پذيرفت.
۲ -افراد داراي معلوليت بايد توانايي لازم براي انجام كاري كه جهت آن استخدام ميشوند را داشته باشند.
۳ -براساس ماده(۵) آيين نامه شماره ۸۸۳۸۴/۴۴۱۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۲ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي ودولت الكترونيك، استخدام معلولان به شرط آنكه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور، معلوليت آنان مانع از ماموريت كاري آنها نباشد، بلامانع ميباشد.

پ) سهميه آزاد
كليه سهميه استخدامي هر موسسه پس از كسر سهميه هاي استخدامي ايثارگران (مندرج در بند الف) و معلولين عادي (مندرج در بند ب)، به داوطلبان آزاد درصورت برخورداري از مفاد مندرج در آگهي و كسب حد نصاب نمره، به ترتيب نمره فضلي، اختصاص خواهد يافت.

تذكر بسيار مهم در خصوص تغيير اطلاعات نام نويسيي:
با توجه به اينكه اعلام نتيجه اوليه (معرفي افراد براي بررسي مدارك) بر اساس اطلاعات نام نويسيي (خوداظهاري) داوطلبان و سهميه هاي قانوني انتخاب شده توسط آنان صورت مي گيرد، به دليل اينكه در هنگام بررسي مدارك، هرگونه تغيير در اطلاعات وارد شده به نحوي كه منجر به بهره مندي داوطلب از اولويت يا امتياز مربوطه گردد، كل فرايند اعلام نتيجه را با اختلال مواجه مي ســازد، لذا لازمست ورود اطلاعات مذكور در فرم تقاضانامه نام نويسي (به خصوص اگر در كافي نت صورت مي گيرد) با دقت و صــداقت صــورت گيرد. چرا كه با توجه به مشكلات به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، امكان اصلاح اطلاعات مذكور در هنگام بررسي مدارك به هيچ وجه امكانپذير نمي باشد و داوطلب حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت. لازم به ذكر است آخرين فرصت ويرايش مشخصات نام نويسيي افراد (به جز شغل محل انتخابي) در زمان پرينت كارت ورود به جلسه خواهد بود. بديهي است در صورت عدم ارائه مدارك و مستندات لازم در زمان بررسي مدارك، امتيازات و سهميه هاي انتخاب شده توسط داوطلبان از آنان سلب خواهد گرديد.

بخش پنجم : مراحل نام نويسي
الف) تاريخ نام نويسي و ارسال مدارك اينترنتي داوطلبان ميتوانند از تاريخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ تا ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ با مراجعه به سايت، با ارسال مدارك (كه آنها را پيشتر اسكن و آماده كرده اند) و تكميل فرم نام نويسي، براي شركت در آزمون نام نويسي كنند.

ب) نام نويسي اينترنتي: جهت نام نويسي، داوطلب بايد با مراجعه به سايت سنجش، نسبت به پرداخت اينترنتي مبلغ ۶۱۶۰۰۰ ريال (با احتساب استفاده از خدمات پيامكي ۶۰۰۰ ريال) اقدام كرده و با دريافت كد پرداخت، مراحل نام نويسي را آغاز كند (مبلغ پرداختي قابل برگشت نيست).

توجه : داوطلب بايد با مراجعه به سايت مركز سنجش آموزش پزشكي نسبت به خريد اعتبار (به مبلغ ۶۱۶۰۰۰ ريال) و دريافت كد پرداخت جهت نام نويسي آزمون استخدامي قراردادي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور اقدام نمايد. (مبلغ تعيين شده بر اساس مصوبه هيات وزيران بوده و از طريق سايت مركز اعلام شده است.)

تذكر ۱ : پس از تكميل فرم نام نويسي و ارسال مدارك، بلافاصله پس از فشار دادن دكمه ي ثبت توسط داوطلب، براي وي كد رهگيري صادر ميشود و براي افرادي كه كد رهگيري دارند، در صورت كامل بودن مدارك و احراز شرايط شركت در آزمون، كارت ورود به جلسه صادر خواهد شد. داوطلبان موظفند پس از صدور كد رهگيري آن را به همراه نسخه ي چاپ شده از فرم نام نويسيشان براي مراحل بعدي آزمون نزد خود محفوظ نگه دارند.

تذكر ۲ : هيچ گونه مدركي به صورت حضوري يا كتبي يا ارسال از طريق پست و يا اتوماسيون دريافت نخواهد شد.
همچنين به مداركي كه با پست الكترونيكي ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. بنابراين، داوطلبان ملزم هستند كليه ي مدارك اسكن شده خود را همراه با فرم نام نويسي به صورت اينترنتي ارسال نمايند.در صورت عدم ارسال مدارك يا نقص در مدارك، كارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.

تذكر۳ : داوطلبان سوالات خود را تنها از طريق رايانامه ir.sanjeshp@taheri.e به آدرس سنجش ارسال نمايند و يا با شماره تلفن ۸۱۴۵۲۱۱۵ تماس حاصل كنند. به مراجعات حضوري يا كتبي پاسخ داده نخواهد شد.

تذكر۴ : در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در درج اطلاعات لازم، در هر مرحله از آزمون قبولي داوطلب كان لم يكن تلقي شده و طبق مصوبات هيات بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمونها، با داوطلب برخورد خواهد شد.

تذكر ۵ :هر داوطلب ميتواند با توجه به محل سكونت خود تنها يكي از مراكز موجود در جدول شماره ۲ را انتخاب كند.

تذكر۶ :بعد از انتخاب محل آزمون امكان تغيير آن در زمان آزمون وجود ندارد.

پ) مدارك مورد نياز جهت نام نويسي اينترنتي
الف) اصل مدارك شامل موارد زير بايد اسكن و با فرمت jpg و حداكثر حجم ۳۰۰kb ذخيره و بارگذاري شود.
ب) مشخصات داوطلب بايد در فرم نام نويسي به زبان فارسي درج شود.
۱ .تصوير كارت ملي (پشت و رو)
۲ .تصوير تمام صفحات شناسنامه
۳ .تصوير آخرين مدرك تحصيلي
۴ .تصوير يك قطعه عكس ۴×۳ كه در سال جاري گرفته شده
۵ .تصوير اصل دانشنامه ي دوره متخصص كارشناسي، متخصص كارشناسي ارشد ،دكتري، دكتري تخصصي يا گواهي فراغت از تحصيل از دانشگاه محل تحصيل داوطلب
۶ .مدارك تحصيلي خارج از كشور بايد به تاييد يكي از وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا علوم تحقيقات و فناوري رسيده باشد.

تذكر ۱ : اسكن عكس از روي كارت هاي شناسايي (كارت ملي، شناسنامه و ...) قابل قبول نمي باشد و داوطلبان لازم است از اصل عكس و مطابق با توضيحات فوق، اقدام به اسكن نمايند.
تذكر ۲ : عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.
تذكر ۳ : درصورت ارسال عكس غيرمعتبر، نام نويسي داوطلب باطل شده و حق شركت در امتحان از وي سلب مي گردد. تاكيد مي گردد چنانچه نام نويسي خود را توسط كافي نت ها انجام مي دهيد، علاوه بر كنترل اطلاعات نام نويسيي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد، بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف داوطلب، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

ت) زمان برگزاري آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون
الف) آزمون راس ساعت ۹ صبح روز جمعه ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ به طور همزمان در دانشگاه هاي علوم پزشكي مندرج در جدول شماره ۲ برگزار ميشود.
ب) كارت ورود به جلسه ي آزمون از طريق سايت در اختيار داوطلبان قرار گرفته و هر داوطلب موظف به پرينت كارت خود از روي سايت ميباشد.
ج) در استخراج نتايج از روش تراز نمرات استفاده خواهد شد.
۱ -براي هر سوال بايد تنها يك گزينه كه بهترين پاسخ ممكن در ميان گزينه هاي ارائه شده است، انتخاب شود.
۲ -به سوالات بدون پاسخ، نمره اي تعلق نميگيرد.
۳ -به پاسخ نادرست نمره منفي تعلق مي گيرد.
تذكر مهم: براي ورود به جلسه ي آزمون، همراه داشتن كارت ورود به جلسه و كارت ملي ضروري است.

بخش ششم: نحوه پذيرش داوطلبان و اعلام نتيجه
اعلام نتيجه، تعيين حد نصاب و انتخاب افراد در هر يك از كد شغل محلهاي آزمون استخدامي موسسه به ترتيب زير صورت مي پذيرد:
۱ .محاسبه نمره كل اوليه داوطلبان براساس ضرايب دروس عمومي و اختصاصي.
۲ .اين نمره كل ملاك تعيين حدنصاب خواهد بود
۳ .تعيين حدنصاب نمره علمي لازم: شرط لازم (و نه كافي) براي معلولين و داوطلبان آزاد جهت معرفي به موسسه به منظور بررسي مدارك، برمبناي كسب حداقل ۵۰ درصد ميانگين امتياز (مجموع نمره عمومي و تخصصي آزمون كتبي با اعمال ضرايب مربوطه) سه نفر اول داراي بالاترين امتياز آزمون كتبي در هر يك از مشاغل هر موسسه مي باشد كه به روش زير تعيين ميگردد:

حدنصاب =۵۰ × %ميانگين نمره كل اوليه سه نفر داراي بالاترين امتياز در هر شغل هر موسسه

تبصره : كاهش حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم تامين نيروهاي مورد نياز در هر رشته شغلي به عهده معاونت توسعه وزارت متبوع خواهد بود.
۴ .ارائه كارنامه اوليه به كليه داوطلبان توسط مركز سنجش آموزش پزشكي صرفا جهت اطلاع از وضعيت نمره ها و كسب يا عدم كسب حدنصاب
۵ .اعمال سهميه هاي قانوني توسط مركز سنجش آموزش پزشكي و محاسبه نمره كل نهايي و اعلام فهرست معرفي شدگان مرحله اول بر اساس نمره فضلي از طريق شبكه اجتماعي مركز مذكور
۶ .اعلام نتيجه با توجه به ظرفيت پذيرش در كد شغل محل انتخابي با رعايت موارد ذيل:
الف) دعوت از مشمولين بند ۵ همين صفحه جهت بررسي مدارك و مستندات استخدامي در زمان مقرر توسط موسسه مربوطه
ب) انطباق سوابق و مدارك و مستندات ارائه شده با خود اظهاري داوطلب در تقاضانامه نام نويسي كه به تاييد (امضا و اثرانگشت) داوطلب رسيده باشد وتاييد آن از سوي موسسه مربوطه.
ج) براي رشته هاي شغلي كه پذيرش آنها «بدون انجام مصاحبه» است صرفا براساس نمره كل نهايي به ميزان يك و نيم برابر ظرفيت.
د) براي رشته هاي شغلي كه شيوه پذيرش آنها «با انجام مصاحبه» است به ميزان سه برابر ظرفيت.

۷ .اعمال تغييرات و سهميه هاي تاييد شده (براساس مدارك و مستندات مثبته) توسط مركز سنجش آموزش پزشكي و اعلام نتيجه
۸ .معرفي افراد به تعداد يك برابر ظرفيت پذيرش، به ترتيب نمره كل نهايي (در مشاغل داراي مصاحبه بر اساس وزن ۷۰ درصد نمره كل به  آزمون كتبي و ۳۰ درصد نمره كل به مصاحبه) به هسته گزينش موسسه

مصاحبه شغلي
۱ -نوع و محتواي مصاحبه مشاغل داراي مصاحبه توسط موسسه تعيين و در جدول شغل محل هاي مربوطه اعلام شده است.
۲ -از داوطلبان شغل محل هاي داراي مصاحبه پس از اعلام نتايج اوليه آزمون كتبي، به ميزان چند برابر ظرفيت هر شغل محل، به ترتيب نمره فضلي (پس از اعمال سهميه هاي قانوني) براي بررسي مدارك دعوت به عمل خواهد آمد و در صورت تاييد مدارك، براي انجام مصاحبه اقدام خواهد شد.
۳ -مصاحبه براي مشاغل مربوط به حيطه فوريت هاي پزشكي به شرح زير خواهد بود:

الف) رشته هاي شغلي كاردان و متخصص كارشناس باليني فوريت هاي پزشكي
۱ -سنجش قد و BMI (شاخص توده بدني) : ارزيابي شرايط فيزيكي افراد از لحاظ قد و تناسب قد و وزن (در زمان بررسي مدارك)

۲ -سنجش وضعيت آمادگي جسماني: ارزيابي قدرت بدني و چابكي و توانايي، مديريت زمان داوطلبان)

تذكرات و توصيه هاي كلي:
۱ -داوطلبان صرفا در صورتي ميتوانند در امتحانات موسسات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نام نويسي نمايند كه مدرك تحصيلي (مقطع، رشته و گرايش تحصيلي) آنان مطابق با عناوين مدرك تحصيلي (مقطع، رشته و گرايش تحصيلي) مندرج در شرايط احراز مشاغل قيد شده در آگهي استخدامي يكسان بوده و همچنين عنوان مدرك تحصيلي نام نويسيي (مقطع، رشته و گرايش تحصيلي) داوطلب، در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه وي درج گرديده باشد.

۲ -در صورتي كه براي برخي از رشته هاي تحصيلي در آگهي استخدامي منتشره، گرايش خاصي ذكر شده باشد، صرفاً فارغ التحصيلان همان رشته و گرايش تحصيلي مي توانند در آزمون نام نويسي نمايند. اما در صورتي كه هريك از رشته هاي تحصيلي بدون ذكر گرايش در آگهي درج شده باشد، فارغ التحصيلان كليه گرايش هاي آن رشته تحصيلي در مقطع مورد انديشه متخصصين، مي توانند در آزمون استخدامي نام نويسي نمايند.
۳ -ارائه هرگونه گواهي از مراجع مختلف مبني بر تطابق رشته ها و يا گرايشهاي تحصيلي با رشته يا گرايش هاي تحصيلي عنوان شده در آگهي استخدامي جهت ادامه فرايند استخدام موضوعيت نداشته و صرفا عين عنوان رشته ها ويا گرايشهاي تحصيلي مندرج در آگهي استخدامي ملاك عمل ميباشد. از اينرو داوطلباني كه در مرحله بررسي مدارك، از لحاظ شرايط احراز اعلام شده در آگهي استخدامي منتشره، غير واجد شرايط تشخيص داده شوند از ادامه فرايند استخدام حذف و معرفي آنان در اين مرحله، كان لم يكن تلقي گرديده و هيچگونه حق و امتيازي براي داوطلب ايجاد نكرده و متقاضي حق هيچگونه اعتراضي ندارد.

۴ -داوطلبان استخدام ميبايست سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميشوند را داشته باشند. در صورت عدم تاييد توانايي داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامي و معاينه پزشكي، مرجع رسيدگي به اعتراض داوطلبان، شوراي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي استان مربوطه ميباشد.
۵ -مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ارائه مدارك به صورت ناقص در زمان تعيين شده و يا هرگونه مغايرت بين اطلاعاتي كه داوطلب در زمان تكميل تقاضانامه نام نويسي به مركز سنجش اعلام مينمايد با مستنداتي كه در اعلام نتيجه اوليه و بررسي مدارك ارائه خواهد شد بر عهده داوطلب خواهد بود.
۶ -اسامي پذيرفته شدگان پس از تاييد مراجع ذيصلاح از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي به نشاني ir.sanjeshp:\\http  به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
۷ -داوطلبان بايستي به مبناي تاريخ هاي اشاره شده در آگهي توجه كافي داشته باشند. لازم به ذكر است ملاك عمل براي تاريخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه، تاريخ شروع به طرح (جهت افرادي كه در دوران طرح اجباري ميباشند)، تاريخ پايان طرح (جهت متقاضيان استخدام در ساير دانشگاه ها) و ...آخرين روز نام نويسي و ملاك محاسبه سن، اولين روز نام نويسي مي باشد.
۸ -استخدام پذيرفته شدگان در آزمون كه مراحل قانوني را طي نموده باشند، منوط به تاييد توانمنديهاي جسمي، رواني، ذهني و حركتي افراد توسط واحد طب كار موسسه و يا كميسيون پزشكي طبق شيوه نامه سلامت جسماني و رواني وزارت متبوع است.
۹ -استخراج فهرست افراد داراي حدنصاب صرفاً براساس نمره كل اوليه خواهد بود. كارنامه اوليه صادر شده از سوي مركز سنجش آموزش پزشكي، صرفا جهت اطلاع داوطلبان شركت كننده در آزمون از وضعيت علمي (نمرات مكتسبه) آنان ميباشد و فاقد هرگونه ارزش قانوني ديگري از جمله استخدام ميباشد.
۱۰ -داوطلباني كه در زمانهاي مشخص شده توسط موسسات، نسبت به ارائه مدارك و مستندات لازم اقدام ننمايند از انجام مراحل بعدي محروم و حق هيچگونه اعتراضي نخواهند داشت. بديهي است موسسات در اينگونه موارد طي هماهنگي با مركز سنجش آموزش پزشكي از ساير شركت كنندگان به ترتيب نمره فضلي دعوت خواهند نمود. 

 فرم هاي تقاضانامه نام نويسي

 جدول شماره ۱ : مواد امتحاني دانشگاه هاي علوم پزشكي

 جدول شماره ۲ : دانشگاه و دانشكده هاي پذيرنده آزمون

 جدول شماره ۳ : شماره فهرست شغل ها

براي مشاهده دفترچه آزمون اينجا كليك نماييد

براي نام نويسي اينجا كليك نماييد

جزوه رايگان جامع درس و نكات آموزشي و اصل سوالات استخدامي شبكه اجتماعي «مرجع متخصصين ايران» (بهترين و كاملترين منبع مطالعاتي براي آزمون وزارت بهداشت) - تخفيف ويژه

نمونه سوالات استخدامي وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي

دانلود رايگان نمونه نمونه سوالات مرجع متخصصين آزمون هاي استخدامي

فرصت هاي شغلي متخصصين ايران دانشگاه هاي علوم پزشكي
 
صفحات دانشگاه هاي علوم پزشكي استان ها
منابع مطالعاتي براي مصاحبه استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي
در اين بخش تمام منابع مطالعاتي براي مصاحبه آزمونهاي استخدامي شامل مصاحبه عقيدتي و سياسي، روانشناختي، تخصصي و ... گردآوري شده است. شما ميتوانيد با مراجعه به هر لينك مورد انديشه متخصصين مطالب موجود را مطالعه نماييد.
لينكهاي مفيد و متخصصدي استخدام دانشگاه هاي علوم پزشكي
در اين بخش به منظور دسترسي بهتر، صفحات مهم و متخصصدي ليست شده است شما ميتوانيد در صورت نياز به هر صفحه بر روي لينك مورد انديشه متخصصين كليك نماييد.
آرشيو آگهي هاي استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي
آرشيو مطالب پيشين و سالهاي گذشته مربوط به استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي در اين قسمت ليست شده است، لطفا در صورت تمايل به مطالعه از پيوست هاي مربوط به سال مورد انديشه متخصصين خود استفاده بفرماييد
سوالات متداول

براي مطالعه تجربيات متخصصان شبكه اجتماعي از آزمون تا مصاحبه اينجا كليك كنيد

۱۸٬۶۸۵ انديشه متخصصين براي استخدام دانشگاه هاي علوم پزشكي (اطلاعيه جديد+سوالات آزمون)

لطفا سوالات و هم انديشي ها خود را بيان كنيد