استخدام بانك رفاه نيروي سادهان سال ۹۹ (انتشار كارنامه)

۲۵ روز قبل ۲۹۹۴۸ انديشه متخصصين

استخدام بانك رفاه نيروي سادهان

اخبار و استخدام‌هاي بانك رفاه نيروي سادهان به محض اعلام توسط مراجع رسمي در اين صفحه اطلاع رساني ميگردد. بديهي ميباشد شما با مراجعه روزانه به اين صفحه مي توانيد علاوه بر مطالعه تمام اخبار و استخدام هاي بانك رفاه نيروي سادهان، آشنايي با سوالات و منابع مطالعاتي استخدام بانك رفاه نيروي سادهان و منابع مصاحبه استخدامي، در جريان استخدام جديد نيز قرار بگيريد. در ادامه با كليك بر روي هر لينك فهرست مطالب به بخش مربوطه هدايت ميشويد.

خبر ۱۵ آبان - انتشار كارنامه آزمون استخدامي بانك رفاه نيروي سادهان سال ۹۹

ضمن آرزوي موفقيت تيم «مرجع متخصصين ايران» براي متخصصان شركت كننده در آزمون استخدام بانك رفاه نيروي سادهان به اطلاع مي رسانيم،كارنامه آزمون كتبي استخدام منتشر گرديد.

براي مشاهده كارنامه اينجا كليك كنيد.

خبر ۷ مهر ۹۹ - اعلام نتايج آزمون استخدامي بانك رفاه نيروي سادهان در سال ۹۹

ضمن آرزوي موفقيت تيم «مرجع متخصصين ايران» براي متخصصان شركت كننده در آزمون استخدام بانك رفاه نيروي سادهان به اطلاع مي رسانيم، نتايج آزمون استخدامي اعلام گرديد.

براي مشاهده نتايج اينجا كليك نماييد

خبر ۳۰ شهريور ۹۹ - زمان اعلام نتايج مرحله آزمون كتبي اسخدام بانك رفاه نيروي سادهان

ضمن آرزوي موفقيت تيم «مرجع متخصصين ايران» براي متخصصان شركت كننده در آزمون استخدامي بانك رفاه نيروي سادهان در سال ۹۹ به اطلاع مي رسانيم، داوطلبان گرامي جهت آگاهي از زمان دقيق اعلام نتايج مرحله آزمون كتبي از روز ۹۹/۰۷/۰۷ به سايت نام نويسي مراجعه فرماييد.

خبر ۱۰ شهريور ۹۹ - دريافت كارت آزمون استخدامي بانك رفاه نيروي سادهان سال ۹۹

ضمن آرزوي موفقيت تيم «مرجع متخصصين ايران» براي متخصصان شركت كننده در آزمون استخدامي بانك رفاه نيروي سادهان در سال ۹۹ به اطلاع مي رسانيم، لينك دريافت كارت آزمون فعال گرديد.

براي دريافت كارت آزمون اينجا كليك نماييد

خبر ۲۰ مرداد ۹۹ - اطلاعيه استخدام بانك رفاه نيروي سادهان

به اطلاع مي رساند، دارندگان كارت معافيت پزشكي مجاز به نام نويسي و شركت در آزمون بوده و بديهي است ادامه فرآيند استخدام منوط به احراز سلامت جسماني و رواني مطابق با دستورالعمل پزشكي موجود و تاييد پزشك معتمد بانك خواهد بود.
همچنين با توجه به شيوع بيماري كرونا و عدم آمادگي مدارك تحصيلي، تاريخ فراغت از تحصيل متقاضيان استخدامي تا مورخ ۳۰ مهر ماه ۹۹ تمديد گرديد.

خبر ۱۲ مرداد ۹۹ - استخدام بانك رفاه نيروي سادهان سال ۹۹

بانك رفاه با استعانت از خداوند متعال در انديشه متخصصين دارد در چارچوب قوانين و مقررات جاري و به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز بانك از ميان افراد واجد شرايط با مدرك تحصيلي متخصص كارشناسي جهت شغل بانكدار (تحويلدار شعبه) و متخصص كارشناسي ارشد جهت بكارگيري در مشاغل تخصصي، در استان تهران و ساير استانها، از طريق آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي و رفتاري، تاييد صلاحيت هاي عمومي توسط گزينش، احراز توانايي ها و سلامت كامل جسمي و روحي، به صورت «قراردادي» دعوت به همكاري نمايد.

شرايط عمومي:
۱- داشتن تابعيت ايران و متعهد بودن به نظام جمهوري اسلامي ايران ( تابعيت مضاعف نداشته باشد)؛
۲- اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛
۳- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ؛
۴- خانواده هاي معزز شهدا، جانبازان، آزادگان و ايثارگران از اولويت استخدام برخوردار خواهند بود؛
۵- دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا داشتن كارت معافيت دائم غير پزشكي حداكثر تا پايان مهلت نام نويسي (كارت يا برگ معافيت موقت مورد پذيرش نمي باشد)؛
۶- دارابون حداكثر ۲۸ سال سن جهت دارندگان مدرك تحصيلي در مقطع متخصص كارشناسي (متولدين ۷۱/۵/۲۲ به بعد) و حداكثر ۳۰ سال سن جهت دارندگان مدرك تحصيلي در مقطع متخصص كارشناسي ارشد (متولدين ۶۹/۵/۲۲ به بعد) تا پايان مهلت نام نويسي؛
۱-۶- مدت خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن استخدام افزوده خواهد شد؛
۲-۶-در شغل بانكدار (تحويلدار شعبه) به ازاي هر سال سابقه مفيد خدمت صرفاً بانكي مورد قبول اين بانك و در مشاغل تخصصي به تشخيص اين بانك، يك سال به حداكثر سن تا سقف ۳ سال افزوده مي گردد. ليكن؛ چنانچه در هر مرحله از استخدام مشخص گردد سابقه كار ارائه شده توسط متقاضي از انديشه متخصصين بانك مورد قبول نمي باشد؛ بانك مجاز است در صورتي كه با لحاظ نمودن سابقه موصوف، سن استخدامي متقاضي مطابق با شرط سن (بند ۵) در بازه مورد قبول قرار گرفته است؛ فرآيند استخدام متقاضي را متوقف نمايد.
۷- فارغ التحصيلان دوره متخصص كارشناسي‌ و متخصص كارشناسي ارشد با حداقل معدل ۱۵ تمام؛
۸- تاريخ فراغت از تحصيل متقاضيان استخدامي بايد قبل از تاريخ انقضاي مهلت نام نويسي باشد.
۹- مدارك تحصيلي متقاضيان، بر اساس قوانين و مقررات جاري بانك، مي بايست مورد تاييد مراجع ذيصلاح باشد؛
۱۰- دانشگاه‌هاي مورد پذيرش: كليه دانشگا هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد؛
۱۱- افراد متقاضي استخدام در مقطع متخصص كارشناسي مي بايست بومي استان مربوطه باشند، لذا؛ درصورت موفقيت در كليه مراحل فرآيند جذب و بكارگيري هرگونه تغيير شغل و تغيير استان مربوطه به مدت ۱۰ سال امكان پذير نبوده و از پذيرفته شدگان نهايي تعهد محضري مبني بر حضور در محل اشتغال، جهت شغل تحويلداري اخذ خواهد شد.
احراز بومي بودن داوطلبين استخدام به شرح يكي از موارد ذيل صورت خواهد پذيرفت:
- دارابودن مدرك ديپلم داوطلب از استان ايشان جهت اشتغال
- ارائه سند مالكيت ملك در استان محل سكونت جهت اشتغال بنام داوطلب و يا همسر، پدر و مادر و يا پدر بزرگ و مادربزرگ داوطلب
- ارائه اجاره نامه در طي ۵ سال گذشته قبل از زمان آگهي استخدام در استان محل سكونت، بنام داوطلب (و يا همسر، پدر و مادر داوطلب)
۱۲- برخورداري از سلامت جسماني و رواني و توانايي لازم براي انجام كار در بانك به تشخيص بانك و مطابق با دستورالعمل پزشكي بانك؛
۱۳- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر؛
۱۴- عدم اشتهار به سوء رفتار، فساد اخلاقي و نداشتن محكوميت كيفري موثر؛
۱۵- عدم محروميت از استخدام در ادارات و سازمان هاي دولتي؛
۱۶- عدم اشتغال و نداشتن تعهد انجام خدمت در ساير سازمان ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي؛
۱۷- تاريخ ترخيص از خدمت سربازي يا صدور كارت معافيت دائم غير پزشكي بايد قبل از تاريخ انقضاي مهلت نام نويسي باشد؛

نحوه نام نويسي داوطلبين در آزمون كتبي:
۱- متقاضيان مي بايست از تاريخ ۹۹/۵/۱۲ به سايت بانك رفاه نيروي سادهان به آدرس اينترنتي www.refah-bank.ir مراجعه و نسبت به تكميل اطلاعات خواسته شده جهت نام نويسي در سامانه ( با عنوان آزمون استخدامي بانك رفاه) اقدام نمايند؛
تبصره: با عنايت به اينكه جهت جذب نيرو در استان " موضوع بومي بودن"، شهرستان هاي زير مجموعه آن استان مد انديشه متخصصين بانك مي باشد، لذا؛ اولويت استخدام با متقاضياني است كه شهرستان محل زندگي خويش را انتخاب مي نمايند.
۲- حداكثر مدت نام نويسي از تاريخ بمدت ده روز مي باشد. پايان مهلت نام نويسي تاريخ ۹۹/۵/۲۲ خواهد بود؛
۳- به درخواست هايي كه بصورت كتبي، رايانامه، اينترنتي و... پس از مدت زمان تعيين شده ارسال گردد تربيت اثر داده نخواهد شد؛
۴- متقاضيان واجد شرايط به منظور نام نويسي در آزمون استخدامي مي بايست مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ريال (هشتصد هزار ريال) به عنوان هزينه نام نويسي در آزمون استخدامي بانك رفاه نيروي سادهان از طريق درگاه اينترنتي موجود در صفحه نام نويسي پرداخت نمايند؛
۵- هزينه شركت در آزمون و مدارك متقاضيان به هيچ وجه مسترد نخواهد شد؛
۶- كارت شركت در آزمون متعاقباً براي مشاهده و پرينت بر روي سايت مذكور در مواعد۹۹/۶/۱۰ و ۹۹/۶/۱۱ قرار خواهد گرفت.
۷- صدور كارت شركت در آزمون به منزله تاييد اطلاعات ارسالي نمي باشد و شرايط احراز و مدارك داوطلبان بعد از آزمون، مجدداً بررسي خواهد شد؛
۸- محل برگزاري آزمون متعاقباً از طريق سايت موصوف اعلام و زمان برگزاري آن ۹۹/۶/۱۳ مي باشد؛
۹- نام نويسي زماني تكميل مي باشد كه مراحل با موفقيت انجام شده و شماره رهگيري از طريق سيستم به متقاضي اعلام گردد؛
۱۰- به همراه داشتن دستكش و ماسك در روز برگزاري آزمون الزامي مي باشد.

تذكرات مهم
۱- لازم به توضيح است، استخدام نيروي انساني مورد نياز بانك، براساس موفقيت متقاضيان در تمامي مراحل (مشتمل بر آزمون، مصاحبه تخصصي و رفتاري، گزينش، انجام معاينات پزشكي و ...) انجام خواهد شد و چنانچه متقاضيان در هر يك از مراحل فوق حد نصاب يا رتبه لازم را كسب ننمايند موضوع ادامه مراحل استخدام آنان منتفي خواهد گرديد؛
۲- بانك پس از برگزاري آزمون كتبي، ارزيابي رفتاري و مصاحبه تخصصي، نسبت به اعلام اسامي پذيرفته شدگان به ترتيب از بالاترين امتياز كسب شده به ميزان مورد انديشه متخصصين خود اقدام خواهد نمود، قبول شدگان نهايي پس از موفقيت در ساير مراحل جذب از قبيل گزينش، معاينات پزشكي و طي دوره‌هاي آموزشي به تعداد مورد نياز انتخاب خواهند شد؛
۳- شايان ذكر است، موفقيت پذيرفته شدگان به تنهايي و در هر يك از موارد آزمون، مصاحبه تخصصي و ..... به منزله پذيرفته شدن فرد متقاضي نبوده، و مسئوليتي براي اين بانك ايجاد نخواهد كرد و پذيرش فرد متقاضي صرفاً در صورت طي فرآيند كل استخدام در اين بانك خواهد بود. همچنين بانك در قبال ادامه فرآيند استخدام افرادي كه عليرغم عدم وجود شرايط احراز متقاضيان در آزمون مزبور شركت نمايند، هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت ؛
۴- در صورت وجود مغايرت مدارك اخذ شده و يا عدم تطابق شرايط فرد متقاضي با شرايط تعيين شده، بلافاصله / در هر مرحله از مراحل جذب، ادامه فرآيند جذب متقاضي متوقف و ادامه همكاري با وي منتفي خواهد شد.
۵- چنانچه در هر يك از مراحل استخدامي و يا پس از استخدام و اشتغال به كار مشخص گردد متقاضي داراي مدرك تحصيلي بالاتر/ پايين تر درآزمون شركت نموده از استخدام و ادامه اشتغال وي در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد.
۶- متقاضيان داراي مدرك تحصيلي متخصص كارشناسي ارشد مي بايست، رشته تحصيلي ايشان در مقاطع متخصص كارشناسي و متخصص كارشناسي ارشد با يكديگر مرتبط باشد.

آزمون كتبي:
- تعداد سوالات آزمون به تفكيك رشته هاي مورد نياز در حوزه عمومي و تخصصي تعيين مي گردد.
بديهي است بانك رفاه نيروي سادهان در انتخاب هر يك از متقاضيان استخدامي بنا بر تشخيص خود و متناسب با نيازهاي سازماني بانك مختار است و گذراندن مراحل استخدام، هيچگونه حقي براي متقاضيان از جهت استخدام آنان ايجاد نخواهد نمود.
- رشته هاي مندرج در جدول شماره يك مختص متقاضيان در مقطع تحصيلي متخصص كارشناسي مي باشد.
- رشته هاي مندرج در جدول شماره دو مختص متقاضيان در مقطع تحصيلي متخصص كارشناسي ارشد مي باشد.

جدول شماره (۱) – دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس

رديف عناوين رشته تحصيلي رشته تحصيلي
۱ مديريت امور بانكي- بازرگاني- دولتي- صنعتي- فناوري اطلاعات- اجرايي- مالي- بيمه
۲ اقتصاد اقتصاد بازرگاني- اقتصاد انديشه متخصصيني
۳ حسابداري كليه رشته هاي تحصيلي حسابداري
۴ آمار آمار- آمار و متخصصدها
۵ رياضي رياضي
۶ حقوق حقوق
۷ مهندسي صنايع مهندسي صنايع
۸ مهندسي كامپيوتر مهندسي كامپيوتر- نرم افزار، مهندسي كامپيوتر- سخت افزار
۹ مهندسي فناوري اطلاعات مهندسي فناوري اطلاعات

مفاد آزمون عمومي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس:

*زبان و ادبيات فارسي *هوش و استعداد (Gmat) * كامپيوتر (ICDL)
*زبان انگليسي عمومي *اطلاعات عمومي بانكي، بازارهاي مالي و سرمايه  

مفاد آزمون تخصصي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس:

رديف عناوين رشته تحصيلي رشته تحصيلي مفاد آزمون
۱ مديريت امور بانكي- بازرگاني- دولتي- صنعتي- فناوري اطلاعات- اجرايي- مالي- بيمه رفتار سازماني- مديريت منابع انساني- مباني سازمان و مديريت – اقتصاد خرد و كلان – آمار و متخصصد آن در مديريت - بازاريابي
۲ اقتصاد اقتصاد بازرگاني- اقتصاد انديشه متخصصيني اقتصاد خرد و كلان- تجارت بين‌الملل- پول و بانكداري- رياضي و آمار – اقتصاد اسلامي
۳ حسابداري كليه رشته هاي تحصيلي حسابداري مباني سازمان و مديريت- مديريت مالي- قانون تجارت – اصول حسابداري ۱و ۲- رياضي و آمار
۴ آمار آمار- آمار و متخصصدها مفاهيم و روش‌هاي آماري- نمونه‌گيري- رگرسيون- احتمال- آمار رياضي
۵ رياضي رياضي آمار رياضي – مباني آناليز عددي- رياضيات عمومي- مباني كامپيوتر- احتمال – مباني آناليز رياضي
۶ حقوق حقوق حقوق كار- حقوق مدني- آيين دادرسي مدني – حقوق تجارت – حقوق اداري
۷ مهندسي صنايع مهندسي صنايع مباني سازمان و مديريت – كنترل پروژه- تحقيق در عمليات ۱و ۲- آمار احتمال – اقتصاد مهندسي – تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها
۸ مهندسي كامپيوتر مهندسي كامپيوتر- نرم افزار، مهندسي كامپيوتر- سخت افزار شبكه كامپيوتري وامنيت شبكه- هوش مصنوعي- ساختمان داده- طراحي الگوريتم- سيستم عامل- مدارهاي منطقي
۹ مهندسي فناوري اطلاعات مهندسي فناوري اطلاعات ساختمان داده- شبكه كامپيوتري وامنيت شبكه- طراحي الگوريتم- مهندسي نرم افزار- ساختمان گسسته

جدول شماره (۲) – دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس

رديف عناوين رشته تحصيلي رشته / گرايش
۱ مديريت مالي كليه گرايشها
۲ مديريتي دولتي كليه گرايشها
۳ مديريت بازرگاني بازاريابي
استراتژيك
۴ مديريت فناوري اطلاعات هوشمندي كسب و كار
مديريت فناوري اطلاعات
۵ مديريت منابع انساني مديريت منابع انساني
۶ حسابداري/حسابرسي حسابداري/حسابرسي
۷ آمار آمار رياضي
۸ اقتصاد بانكداري اسلامي
۹ علوم ارتباطات اجتماعي علوم ارتباطات اجتماعي
۱۰ مهندسي مكانيك سيالات
۱۱ هنر ارتباط تصويري
تصوير متحرك (انيميشن)
۱۲ زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي
۱۳ حقوق حقوق عمومي
حقوق جزا و جرم شناسي
حقوق خصوصي
۱۴ مهندسي كامپيوتر سخت افزار
نرم افزار
الگوريتم ها و محاسبات
هوش مصنوعي و رباتيكز
شبكه هاي كامپيوتري
رايانش امن
معماري سيستم هاي كامپيوتري
۱۵ مهندسي فناوري اطلاعات (IT) تجارت الكترونيك
امنيت اطلاعات
مديريت سيستمهاي اطلاعات
معماري سازماني
طراحي و توليد نرم افزار
۱۶ مهندسي صنايع مديريت نوآوري و فناوري
آينده پژوهي
مديريت پروژه
مهندسي صنايع
۱۷ مهندسي برق مهندسي برق - الكترونيك
مهندسي برق- قدرت
مهندسي برق- مخابرات

مفاد آزمون عمومي – مقطع تحصيلي متخصص كارشناسي ارشد

*هوش و استعداد (Gmat) * كامپيوتر (ICDL)
*زبان انگليسي عمومي *اطلاعات عمومي بانكي،بازارهاي مالي و سرمايه

مفاد آزمون تخصصي – مقطع تحصيلي متخصص كارشناسي ارشد

رديف عناوين رشته تحصيلي رشته / گرايش مفاد آزمون
۱ مديريت مالي كليه گرايش‌ها مباني سازمان و مديريت –ريسك و مديريت سرمايه‌گذاري- بازارها و نهادهاي مالي- اقتصاد خرد و كلان
۲ مديريتي دولتي كليه گرايش‌ها آمار و متخصصد آن در مديريت- تئوري هاي مديريت پيشرفته- انديشه متخصصينيه ها و مباني مديريت دولتي – انديشه متخصصينيه ها و مباني خط مشي گذاري دولتي- رفتار سازماني پيشرفته
۳ مديريت بازرگاني بازاريابي آمار و متخصصد آن در مديريت- تئوري هاي مديريت- بازاريابي و مديريت بازار پيشرفته- مديريت استراتژيك پيشرفته – تحقيقات بازار
استراتژيك
۴ مديريت فناوري اطلاعات هوشمندي كسب و كار آمار و متخصصد آن در مديريت- مباني سازمان و مديريت- سيستم هاي اطلاعات مديريت پيشرفته- مديريت دانش
مديريت فناوري اطلاعات
۵ مديريت منابع انساني مديريت منابع انساني آمار و متخصصد آن در مديريت – تئوري هاي مديريت پيشرفته - منابع انساني پيشرفته- رفتار سازماني پيشرفته – مديريت مالي
۶ حسابداري/حسابرسي حسابداري/حسابرسي حسابداري مالي- حسابداري مديريت- تئوري هاي حسابداري و حسابرسي- حسابداري و حسابرسي دولتي- حسابرسي – مديريت مالي
۷ آمار آمار رياضي احتمال- روش هاي آماري- نمونه گيري - رگرسيون - استنباط آماري
۸ اقتصاد بانكداري اسلامي اقتصاد خرد و كلان – اقتصاد پول و بانكداري- آمار و اقتصاد سنجي- تجارت الكترونيكي – اقتصاد اسلامي - بانكداري
۹ علوم ارتباطات اجتماعي علوم ارتباطات اجتماعي مباني كلي ارتباط جمعي- اصول روزنامه نگاري- آمار و روش تحقيق- انديشه متخصصينيه هاي ارتباطات
۱۰ مهندسي مكانيك سيالات مكانيك سيالات پيشرفته- ترموديناميك پيشرفته- رياضي مهندسي- انتقال حرارت
۱۱ هنر ارتباط تصويري فرهنگ، هنر و ادبيات ايران و جهان – نقد هنري و ادبي- ارتباط شناسي- گرافيك
تصوير متحرك (انيميشن)
۱۲ زبان انگليسي مترجمي زبان انگليسي روش تحقيق در ترجمه- فرهنگ و جامعه شناسي در ترجمه – درك مطلب متون مالي و بانكي – واژگان – گرامر- نقد ترجمه
۱۳ حقوق حقوق عمومي متون فقه( معاملات) – حقوق اداري – حقوق اساسي – آيين دادرسي مدني
حقوق جزا و جرم شناسي حقوق جزاي عمومي- حقوق جزاي اختصاصي – آيين دادرسي كيفري- جرم شناسي
حقوق خصوصي حقوق مدني- حقوق تجارت- آيين دادرسي مدني- متون فقه (معاملات)
۱۴ مهندسي كامپيوتر سخت افزار برنامه نويسي پيشرفته(c++)- شبكه هاي كامپيوتري و امنيت- مهندسي نرم افزار- معماري كامپيوتر- ساختمان داده و طراحي الگوريتم- سيستم هاي عامل پايگاه داده
نرم افزار
الگوريتم ها و محاسبات
هوش مصنوعي و رباتيكز
شبكه هاي كامپوتري
رايانش امن
معماري سيستم هاي كامپيوتري
۱۵ مهندسي فناوري اطلاعات (IT) تجارت الكترونيك ساختمان داده و طراحي الگوريتم - شبكه هاي كامپيوتري و امنيت- پايگاه داده پيشرفته- بازاريابي پيشرفته اطلاعات و داده كاوي- تجارت الكترونيك و آموزش الكترونيك
امنيت اطلاعات
مديريت سيستم‌هاي اطلاعات
معماري سازماني
طراحي و توليد نرم افزار
۱۶ مهندسي صنايع مديريت نوآوري و فناوري اقتصاد عمومي- كنترل پروژه- اصول مديريت و تئوري سازمان- اقتصاد مهندسي پيشرفته- تحقيق در عمليات ۱و ۲- تجزيه و تحليل سيستم ها و روش‌ها
آينده پژوهي
مديريت پروژه
مهندسي صنايع
۱۷ مهندسي برق مهندسي برق - الكترونيك مدارهاي الكتريكي- بررسي سيستم هاي قدرت- كنترل- ماشين – اندازه گيري الكتريكي
مهندسي برق- قدرت
مهندسي برق- مخابرات

فهرست محل هاي خدمت مورد نياز در شغل بانكدار (تحويلدار شعبه)

استان نام شهرستان نام شهر
خراسان رضوي مشهد مشهد
نيشابور نيشابور
سبزوار سبزوار
كاشمر كاشمر
سرخس سرخس
بردسكن بردسكن
خواف خواف
نيشابور خرو
كاشمر خليل‌آباد
آذربايجان شرقي مراغه مراغه
ميانه ميانه
اهر اهر
سراب سراب
مرند مرند
جلفا جلفا
آذرشهر آذرشهر
بناب بناب
ملكان ملكان
شبستر شبستر
بستان آباد بستان آباد
تبريز سردرود
تبريز تبريز
شبستر صوفيان
اسكو اسكو
تبريز خسروشهر
عجب شير عجب شير
آذرشهر گوگان
اصفهان كاشان كاشان
خميني شهر خميني شهر
اصفهان اصفهان
شاهين شهر و ميمه شاهين شهر
فلاورجان فلاورجان
مباركه مباركه
نائين نائين
فريدن داران
نجف آباد نجف آباد
نطنز بادرود
تيران و كرون تيران
فريدونشهر فريدونشهر
نجف آباد دهق
دهاقان دهاقان
سميرم سميرم
آران آران
بيدگل بيدگل
چادگان چادگان
كوهپايه كوهپايه
هرند هرند
فارس مرودشت مرودشت
كازرون كازرون
شيراز شيراز
اقليد اقليد
جهرم جهرم
گيلان رشت رشت
بندرانزلي بندرانزلي
لاهيجان لاهيجان
رودبار منجيل
آستارا آستارا
تالش هشتپر
فومن فومن
آستانه اشرفيه آستانه اشرفيه
صومعه سرا صومعه سرا
رودبار لوشان
سياهكل سياهكل
رضوانشهر رضوانشهر
شفت شفت
رشت خشكبيجار
ماسال ماسال
كرمانشاه سرپل ذهاب سرپل ذهاب
گيلان غرب گيلان غرب
قصر شيرين قصر شيرين
جوان رود جوان رود
اسلام آباد غرب اسلام آباد غرب
خوزستان آبادان آبادان
خرمشهر خرمشهر
شادگان شادگان
ماهشهر ماهشهر
هنديجان هنديجان
دزفول دزفول
انديمشك انديمشك
شوش شوش
سوسنگرد سوسنگرد
اهواز اهواز
بندرامام بندرامام
هفت گل هفت گل
بهبهان بهبهان
اميديه اميديه
رامشير رامشير
لالي لالي
باغ ملك باغ ملك
مسجد سليمان مسجد سليمان
ايذه ايذه
مازندران ساري ساري
بهشهر بهشهر
فريدونكنار فريدونكنار
قائمشهر قائمشهر
آمل آمل
بابلسر بهنمير
مركزي ساوه ساوه
محلات محلات
دليجان دليجان
شازند شازند
زرنديه مامونيه
اراك اراك
كرمان جيرفت جيرفت
كرمان كرمان
رفسنجان رفسنجان
بم بم
تهران تهران تهران
ورامين ورامين
ورامين قرچك
فيروزكوه فيروزكوه
دماوند رودهن
پيشوا پيشوا
اسلامشهر اسلامشهر
رباط كريم رباط كريم
رباط كريم گلستان
اسلامشهر چهاردانگه
شهريار انديشه
شهريار قدس
سيستان و بلوچستان زابل زابل
ايرانشهر ايرانشهر
چابهار چابهار
سراوان سراوان
نيك شهر نيك شهر
يزد يزد يزد
اردكان اردكان
ميبد ميبد
بافق بافق
مهريز مهريز
ابركوه ابركوه
آذربايجان غربي مياندوآب مياندوآب
سلماس سلماس
نقده نقده
اروميه اروميه
ماكو ماكو
ماكو پلدشت
خوي خوي
مهاباد مهاباد
تكاب تكاب
سمنان سمنان سمنان
گرمسار گرمسار
شاهرود شاهرود
دامغان دامغان
ايوانكي ايوانكي
اردبيل خلخال خلخال
گرمي گرمي
بيله سوار بيله سوار
پارس آباد پارس آباد
گلستان بندرتركمن بندرتركمن
علي آباد علي آباد
آزادشهر آزادشهر
گنبدكاووس گنبد كاووس
آق قلا آق قلا
كلاله كلاله
مينودشت گاليكش
گرگان گرگان
قزوين قزوين قزوين
تاكستان تاكستان
آبيك آبيك
كردستان سنندج سنندج
ديواندره ديواندره
بانه بانه
مريوان مريوان
همدان نهاوند نهاوند
ملاير ملاير
تويسركان تويسركان
رزن رزن
لرستان بروجرد بروجرد
درود دورود
اليگودرز اليگودرز
خرم آباد خرم آباد
دلفان نورآباد
كوهدشت كوهدشت
هرمزگان بندرعباس بندرعباس
بندرلنگه كيش
بندر لنگه بندر لنگه
بندر خمير بندر خمير
زنجان زنجان زنجان
ابهر ابهر
البرز كرج كرج
ساوجبلاغ هشتگرد
كرج كمالشهر
فرديس فرديس
انديشه متخصصينآباد انديشه متخصصينآباد
قم قم قم
چهارمحال و بختياري شهركرد شهركرد
بروجن بروجن
فارسان فارسان
شهركرد فرخشهر
لردگان لردگان
كهگيلويه و بويراحمد گچساران دوگنبدان
بويراحمد ياسوج
كهگيلويه دهدشت
خراسان شمالي بجنورد بجنورد
شيروان شيروان
اسفراين اسفراين
خراسان جنوبي نهبندان نهبندان
طبس طبس
بشرويه بشرويه
بوشهر بندر دير بندر دير
جم جم
عسلويه عسلويه
ايلام ايلام ايلام
آبدانان آبدانان
سرآبله سرآبله
مهران مهران
دهلران دهلران
ايوان ايوان


براي نام نويسي اينجا كليك نماييد

فرصت هاي شغلي متخصصين ايران بانك رفاه نيروي سادهان
منابع مطالعاتي براي مصاحبه استخدامي بانك رفاه نيروي سادهان
در اين بخش تمام منابع مطالعاتي براي مصاحبه آزمونهاي استخدامي شامل مصاحبه عقيدتي و سياسي، روانشناختي، تخصصي و ... گردآوري شده است. شما ميتوانيد با مراجعه به هر لينك مورد انديشه متخصصين مطالب موجود را مطالعه نماييد.
لينكهاي مفيد و متخصصدي استخدام بانك رفاه نيروي سادهان
در اين بخش به منظور دسترسي بهتر، صفحات مهم و متخصصدي ليست شده است شما مي توانيد در صورت نياز به هر صفحه بر روي لينك مورد انديشه متخصصين كليك نماييد.
آرشيو مطالب پيشين استخدامي بانك رفاه نيروي سادهان
آرشيو مطالب پيشين و سالهاي گذشته مربوط به استخدامي بانك رفاه نيروي سادهان در اين قسمت ليست شده است، لطفا در صورت تمايل به مطالعه از پيوست هاي مربوط به سال مورد انديشه متخصصين خود استفاده بفرماييد
سوالات متداول

براي مطالعه تجربيات متخصصان شبكه اجتماعي از آزمون تا مصاحبه اينجا كليك كنيد

۲۹٬۹۴۸ انديشه متخصصين براي استخدام بانك رفاه نيروي سادهان سال ۹۹ (انتشار كارنامه)

  • خوزستان
   سلام دوستان منم چن بار مصاحبه رد شد م منم دعا كنيد ابن بار شرمنده نشم اگه مي تونيد ببايد ختم صلوات بگيريم 14نفر تا آخر هفته 1000صلوات بفرستيد ب نيت قبولي خودم اولي
   پاسخ
   • مهسا تهران
    من از اول هم گفتم آدم نبايد دلخوش باشه .ي عده پريدن بهم ك تو چرا مردمو نااميد مي‌كني.الان ك كسي قبول نشده پس چرا فك كنيم شديم ك بعدش ضربه بخوريم.هيچ احتمالي هم نميشه داد كاملا دو روي سكه است .يا اره يا ن.پس ايشالله با در انديشه متخصصين گرفتن قبول نشدن نگاه ب نتايج كنيم ك البته اس ام اس خودش همه رو آماده ميكنه
    پاسخ
     • به تمام‌ بچه ها
      لطفا مدير تاييد كنيد بلكه بچه ها از استرس دربيان..دوستان الان از يكي از متخصصان بانك رفاه سوال كردم و ايشون گفتن پيگيري ميكنم و نيم ساعت بعد جواب داد كه 15 آذر به بعد مياد و براتون اسمس مياد و بعدش مياد رو سايت.گفت حتي تا 10 آبانم مصاحبه داشتن و براي 15 ب بعد منتظر باشيد.من صرفا گفته ايشون رو نقل كردم
      پاسخ
     • ...
      سلام
      بچه ها امشب خيلي دلم از پيام هاتون گرفت، هر موقع كه ميايند اينجا درددل ميكنيد دل من خون ميشه 😔
      نميدونم چي بگم كه آرامش پيدا كنيد،الان كه دارم اين پيام را مينويسم خيلي براي همتون دعا كردم
      ولي بچه ها اينم در انديشه متخصصين بگيريد كه شايد نشه
      ميدونم ميدونم ميدونم كه خيلي سخته ولي خواهشا خواهرانه دارم بهتون ميگم از همين الان يه راه دومي هم براي خودتون در انديشه متخصصين بگيريد كه اگه نشد شديد ضربه نخوريد ،
      بچه ها كاش پيام هاي بچه هاي بانك سينا وقتي جواب ها اومد را ميخونديد اونايي كه قبول شدند كه هيچ ولي اونايي كه قبول نشده بودند داغون بودند
      خدا را به بندگان خوبش قسم ميدم كه ما را شرمنده ي خانواده هامون نكنه و اگه مصلحته ما در اين كار نيست به زودي زود خودش اسباب يه كار بهتر رو برامون فراهم كنه🤲
      الهي آمين
      پاسخ
      • مينا
       عزيزدل چقد قشنگ گفتي تحمل شكست خيلي سخته خيلي ..الهي كه هيچوقت شرمنده نشيم به خدا اميد داشته باشيم انشالا كه صبر هرچيزيوبهمون بده مافقط اونوداريم....الهي مدد🙏
       پاسخ
      • به تمام‌ بچه ها
       دوستان الان از يكي از متخصصان بانك رفاه سوال كردم و ايشون گفتن پيگيري ميكنم و نيم ساعت بعد جواب داد كه 15 آذر به بعد مياد و براتون اسمس مياد و بعدش مياد رو سايت.گفت حتي تا 10 آبانم مصاحبه داشتن و براي 15 ب بعد منتظر باشيد.من صرفا گفته ايشون رو نقل كردم
       پاسخ
       • سعيد
        سلام دوستان ترازمن براشهرستان مرندآذربايجان شرقي7981شد.متاهلم ويك فرزندكوچك دارم الان 10ماهه بيكارم وبااين مخارج مجبورشدم طلاهاي همسرموبفروشم بخوريم مصاحبمم نه چندان بدبودنه خوب.برام دعاكنيد.
        پاسخ
       • داداش
        داداش من طفلك انقد استرس داره و فكرش درگير جواب مصاحبشه كه اصلا هوش و حواس براش نمونده.طفلك هر روز بيشتر از ديروز اتسرس بيشتر ميشه و همش تو اتاق خودشه.از فرداي مصاحبه نذاشتم از خونه بره بيرون تا خدايي نكرده يوقت براش مشكلي پيش نياد و قسطاشو هم خودم گردن گرفتم.
        آقايون مسئول شايد براي شما جذب نيرو يه امر طبيعي باشه اما برا كسايي مثل داداش من كه از 13 سالگي شروع به كار كردن جواب همين مصاحبه ممكنه به ياد موندني ترين و تاريخي ترين اتفاق زندگيشون باشه.تورو خدا اين جووناي بدبختو انقدر چشم انتظار نذارين.گناه دارن بنده خداها.
        ممنون
        پاسخ
        • رز
         عذر ميخوام دوست عزيز كه با حرفاي دلم باعث گريه شما شدم منو ببخش اگه ناراحتت كردم فقط از ته دلم دعا كردم حس ميكنم شمام حال منو درك كردين ولي از خدا ميخوام هيچكس رو تو اين حالي كه منم قرار نده
         نسلي شديم به هر چي ميخواييم نميرسيم آرزوي حال خوب به دلمون موند واقعا
         پاسخ
       • 😊
        به علي علي و رفاه نيروي سادهان
        يه سوال خيلي وقته ذهنمو درگير كرده من علاوه بر اينكه منتظر نتيجه مصاحبه رفاه هستم از اون طرف هم تامين قبول شدم اما متاسفانه روند تو اونجا خيلي كند هست و هنوز براي بررسي مدارك تماس نگرفتن... خواستم بپرسم اگه احيانا من تو رفاه قبول بشم آيا ميتونم بعد از تعهد محضري انصراف بدم برم تامين؟ چون اونجا هنوز مصاحبه اي صورت نگرفته چه برسه جواب مصاحبه و ... و قطعا پروسه قبول شدگان نهااييش خيلي ديرتر از رفاه است. اين مطالب بر فرض قبولي هست ولي هنوز هيچي معلوم نيس ميخواستم بپرسم اگه شرايط اونجور برام رقم بخوره بايد چيكار كنم تا برم تامين( البته اگه قبول نهايي شم😊)؟؟
        ممنون ميشم جوابمو بديد خيلي وقته ذهنم درگيره
        پاسخ
        • مهدي اصفهان
         سلام دوست گرامي
         انديشه متخصصين بنده فقط تجربي هست و قانوني نيست...
         من دوستان خودم بودند كه در يك سازمان حتي قراداد پيماني قبول شدند و توانستند به راحتي انصراف بدند...
         حتي بانك صادرات هم دوستم انصراف داد و ايرادي نگرفتن...
         كلا فك نكنم انصراف زياد سخت بگيرن چون سازمان ها واسه پيشرفت مهم‌ترين نكته علاقه طرف ميباشد و ببينند طرف ميخواد از اين مسير جدا بشه كمكشم ميكنند...
         انديشه متخصصينم تجربي و شهودي بود
         پاسخ
        • رفاه نيروي سادهان
         سلام دوست محترم
         بانك رفاه تعهد 10 ساله مبني بر عدم تغيير استان و شهرستان خواهد گرفت . و مشكلي بابت انصراف نداريد . چون تا مدت حداقل حدودا 3 الي 6 ماه بصورت آزمايشي مشغول بكار هستيد (دوره كارآموزي) و سپس با شما قرارداد بسته خواهد شد. نگران اين موضوع نباشيد.
         پاسخ
          • 😊
           ممنونم🙏 .اخه بابت اين نگرانم كه دوست خودم پارسال حدودا استخدام بانك ملت شد و گفت قبل از حتي دوره كاراموزي تعهد محضري ميگيرن ازت و اگه بخواي انصراف بدي بايد مبلغ زيادي رو بدي يه جا هم شنيدم ممكنه قبول نكنن برا همون نگران شدم.
           پاسخ
           • مرجان
            سلام من ساكن يكي از شهرستاناي استان تهرانم ولي محل خدمتو يه شهرستان ديگه توي استان تهران انتخاب كردم،آيا امتياز بومي بودن رو از دست دادم و اين باعث رد شدنم ميشه ؟
            پاسخ
            • 😊
             متشكرم.اخه دوست من بانك ملت قبول شد قبل از كاراموزي تعهد محضري ازش گرفتن كه اگه انصراف بده بايد مبلغ زيادي رو متحمل شه
             و بعضي جاهام شنيدم اجازه نميدن....
             برا همين‌پرسيدم
             پاسخ
            • علي علي
             سلام دوستان. كلا تمامي روند هاي اداري توي بانك رفاه همينقدر كند و آروم پيش ميره. پبشنهاد من به دوستان اينه به خدا توكل كنيد و به روند زندگي عادي برگرديد چون به احتمال خيلي زياد بايد چند ماه ديگه هم منتظر باشيد. به تاريخ هايي كه براي اعلام نتايج مشخص ميكنن دقت نكنيد احتمال اينكه چند بار تاريخ اعلام نتايج عقب بيفته خيلي زياده چون متخصصاي بانك دارن با يك سوم ظرفيت كار ميكنن و اين ميتونه پروسه استخدام شمارو خيلي طولاني تر بكنه تعداد زيادي از همكارا دارن با بيماري كرونا دستو پنجه نرم ميكنن. علاوه بر اين به تازگي تعداد زيادي از مديران و معاونين بانك جابجا شدن و بانك فعلا درگير اين جابجايي هاس و تا رشته امور به دست مديران جديد بيفته و اوضاع بانك به حالت روتين سابق برگرده يكم طول ميكشه. اگر شاغل هستيد فعلا از كارتون بيرون نياييد. دركتون ميكنم منم اين دوران رو سپري كردم. اما با اين استرس فقط دارين خودآزاري ميكنين. دوره ما با اين وجود كه كلا 100 نفر بوديم 4 ماه منتظر اعلام نتايج مصاحبه بوديم بعد رفتيم آزمايش و... دوباره دو ماه منتظر بوديم زنگ بزنن بريم سر كار. با آرزوي موفقيت براي همكاراي آينده ❤
             پاسخ
              • ka
               به انديشه متخصصينتون تاثير مصاحبه و كتبي چجوره؟من مصاحبه ام جالب نبود واقعا خراب كردم با اينكه نفر دوم تراز شهر خودم بودم و نفر اول بخاطر كم بود معدل رد شد . خيلي نااميد شدم بخاطر مصاحبه 😔 اگر در اين مورد اطلاعي داريد ميشه بگيد؟
               پاسخ
               • معين
                سلام داداش ميشه لطف كني بگي شما كه نفر دوم شهرتون بودي نفر دوم هم رفتي برا مصاحبه؟ ميخوام بدونم كه ترتيب دعوت به مصاحبه ها بر اساس كتبي بوده يا نه؟
                برات هم دعا ميكنم كه ان‌شاءالله قبول شي و هم شما هم همه بچه ها به آرزوشون برسن و شمام براي ما دعا كنيد🌹
                پاسخ
               • رفاه نيروي سادهان
                سلام دوست محترم
                جابجايي هاي زيادي صورت نگرفته است و اين جابجايي ها ارتباطي به منابع انساني و استخدام ندارد.
                پاسخ
               • مينا
                سلام.ممنون كه اومدين صحبت كردين خيلي منتظربودم كه يكي ازكارمندان بانك بيان صحبت كنن ولي اين اتتظار خيلي سخته واقعا اينكه بلاتكليف باشي خيلي بده كاش نتايج ميزدن كه بدونيم بايد چكاركنيم بعد هروقت خواستن بفرستن سركار.اگه بخواد چندماه طول يكشه خيلي اذيت كنندس واقعا😔😔
                پاسخ
                 • محمد (يوزر)
                  سلام علي علي عزيز. مرسي كه بيادمون بودي. مسئله اينجاست اگر اعلام كنن قبوليد من يكي راضيم اصلا تا بعد عيد برم سركار فقط خيالم راحت شه كه قبول شدم. صبر سخته واقعا
                  پاسخ
                  • ستاره
                   يا خود خدااا
                   بقرآن قسم ما بيشتر از 15 آذر نميتونيم صبر كنيم
                   كاش يكي اوضاعمون درك ميكرد
                   الان دو ماهه زندگي عادي رو فراموش كرديم فقط منتظر آخر اين هفته ايم و اول اون هفته
                   پاسخ
                    • به رفاه نيروي سادهان
                     سلام.خوبين؟بانديشه متخصصينتون اين هفته مياد يا هفته بعد؟ميدونم دقيق اطلاع ندارينا..مثلا ميگم‌حدس بزن
                     پاسخ
                    • فاطم
                     سلام دوستان.دوستان بانديشه متخصصينتون كسايي ك قبول ميشن امسال هم تهران كلاس دارن؟هرسال استخدامي ها كلاس هاشون تهران بود بانديشه متخصصينتون امسال هم همينطوره يا بخاطر شرايط اينم ممكنه مجازي بشه؟
                     پاسخ
                      • مريم*
                       چرا نداشته باشيم از سامانه lms استفاده ميكنن يا ادوبي كانكت يا سامانه هاي ديگه الكترونيك همه وصل ميشن استاد تصويري درس ميده
                       منطقي نيست تو اين اوضاع كرونا چندين نفرو جمع كنن ي جا
                       پاسخ
                       • ka
                        ولي اين شكلي هيچ كارايي نداره . ما قراره مجازي آموزش ببينيم كه حضوري فعاليت كنيم؟ ما اگه خدا بخواد قراره تو بانك كار كنيم اگه يه كلاس آموزشي شركت نكنيم بخاطر كرونا ،چجوري ميخواييم بريم بانك كار كنيم؟ اينه كه منطقي نيست آموزش مجازي براي شغلي كه حضوريه . شايد خيلي ها اصلا سيستم لپ تاپ تو خونه نداشته باشن كه بتونن با برنامه متخصصدي بانك كار كنن. اين مسئله تئوري نيست كه با Ims بشه آموزشش داد . كار با سيستمه و يه كار عمليه نياز به آموزش حضوري داره . بانك تجارت اگه اشتباه نكنم آموزشش هاش حضوريه
                        • مريم*
                         كار با سايت بانكه بيشترش خيلي راحت ميتونه ضبط كنه بفرسته از صفحه سايت بعدم نياز به لب تاب نداره حتما با گوشي هم ميشه وصل شد .
                         بعدم اين آموزش در حد آشنايي وگرنه بلافاصله بعدش قرار داد يك ساله ميبستن
                         آموزش براي زمينه سازيه دوتا دوماه يا سه ماه ما كارآموزيم تو بانك و عملي همه چيو ياد ميگيريم
                         • فاطمه
                          بانديشه متخصصين خودمم نميشه مجازي و بايد حضوري باشه.الان كلاس هاي دانشگاهمون بازده نداره بعد بايد بااين آموزش ها كار كنيم.بعدم با رعايت فاصله گذاري مشكلي پيش نمياد انشاءالله
                          • فاطمه
                           شما كسيو داشتين بانك؟من كل خاندانم تو بانكن!يه دوره كلاسه و از روز اول ك ميري شعبه متخصصي و با متخصص 5سال سابقه باجه بغلي فرق نداري😑

                         لطفا سوالات و هم انديشي ها خود را بيان كنيد